Strefy buforowe na przedświąteczne spiętrzenia towarowego ruchu granicznego

Strefy buforowe na przedświąteczne spiętrzenia towarowego ruchu granicznego

Wraz ze zbliżającym się okresem świątecznym znacząco wzrasta ruch towarowy przez granicę.

Na przejścia graniczne dziennie przyjeżdża nawet dwukrotnie więcej samochodów ciężarowych niż w pozostałe dni robocze w roku.

Służba Celna podejmuje szereg działań niezbędnych do sprawnej obsługi wzmożonego ruchu granicznego. Oprócz działań ukierunkowanych ściśle na przyspieszenie odpraw w oddziałach celnych granicznych (takich jak: zwiększona obsada kadrowa, system wczesnego ostrzegania o sytuacjach nadzwyczajnych pomiędzy służbami obu państw granicznych, elektroniczne zgłoszenia celne ograniczające udział funkcjonariuszy do niezbędnego minimum).

Poza tym Służba Celna, razem z innymi zainteresowanymi służbami mundurowymi oraz służbami podległymi wojewodom, wprowadza nowy system pozwalający na uporządkowanie kolejki przed przejściami granicznymi.

Mając na uwadze wyeliminowanie zjawiska objeżdżania kierowców korzystających z obowiązkowego odpoczynku bezpośrednio przed granicą, a także bezpieczeństwo na drogach dojazdowych, okresowo uruchomiane będą specjalne strefy buforowe. Są one przeznaczone dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. Polegają na regulacji ruchu w kilkukilometrowej odległości od przejść granicznych. Samochody będą zatrzymywane za pomocą sygnalizacji świetlnej, a przejazd do strefy bezpośredniego przekraczania granicy będzie co kilka godzin uruchamiany, co wyeliminuje objeżdżanie części samochodów oczekujących w kolejce.

System specjalnych stref buforowych będzie uruchamiany w przypadku większych spiętrzeń w ruchu.

System będzie też monitorowany przez mobilne patrole służb.

Pozwoli to na większe uporządkowanie kolejki, poprawę bezpieczeństwa ruchu i stworzy kierowcom możliwość kilkugodzinnego odpoczynku, bez zagrożenia ominięcia ich przez inne pojazdy.

Szczegóły działania systemu i zasady jego uruchamiania są ustalane odrębnie dla każdego z przejść, w zależności od lokalnych uwarunkowań. Służba Celna, Straż Graniczna i Policja będą przekazywać na bieżąco kierowcom informacje o utworzeniu buforów.

Odpowiednie informacje będą również umieszczone na stronie www.granica.gov.pl i stronach internetowych izb celnych, a także innych służb.

Przejścia graniczne, przed którymi w razie spiętrzeń, zostaną uruchomione strefy buforowe: Kuźnica, Bobrowniki, Dorohusk, Hrebenne, Koroszczyn, Bezledy i Grzechotki.


4trucks.pl / Służba Celna

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL