Logistyka w branży automotive

Logistyka w branży automotive

Branża automotive to jeden z tych sektorów, który przed operatorami logistycznymi stawia największe wymagania.

Nowoczesny przemysł motoryzacyjny opiera się na synchronizacji i precyzji w działaniu oraz zaawansowanym i wielopoziomowym planowaniu. Tym wyzwaniom muszą sprostać usługodawcy, od których oczekuje się, aby zlecone zadania realizowali kompleksowo, na czas oraz na najwyższym poziomie jakości.

Personalizacja usług
Dzisiejszy klient oczekuje, że finalny produkt będzie w maksymalnym stopniu dostosowany do jego potrzeb. Producenci z branży motoryzacyjnej starają się jak najlepiej odpowiadać na stawiane przez nabywców wymagania, umożliwiając zakup dóbr na najwyższym poziomie kastomizacji i możliwości ich indywidualnej konfiguracji. Trzeba pamiętać, że proces ten odbywa się w ramach międzynarodowej sieci. Konieczne jest zatem wyprodukowanie dużej ilości wariantów danego modelu, którego tysiące komponentów mogą pochodzić z wielu różnych gałęzi gospodarki: przemysłu maszynowego, chemicznego czy elektrycznego. Każdy z nich odznacza się swoistą specyfiką, która w szczególny sposób wpływa na czas wytworzenia poszczególnych elementów. Złożenie ich zatem w jedną całość, w procesie opartym o ściśle rozplanowany harmonogram, stanowi wyzwanie dla operatorów logistycznych.

Liderzy w branży motoryzacyjnej w ostatnich latach zmienili lub zamierzają zmienić podejście do systemu planowania z tygodniowego na 24-godzinny. W ten sposób uzyskują oni przewagę konkurencyjną pod względem zwiększenia elastyczności systemu produkcyjnego. Dzięki temu, mogą również w bardziej optymalny sposób dopasować się do zmiennego zapotrzebowania zgłaszanego przez klientów. Dla operatorów logistycznych oznacza to jednak ograniczenie znajomości planu produkcyjnego z siedmiu dni do jednej doby, co w wyniku skróconego czasu reakcji oraz mniejszego pola błędu, może generować problemy, prowadząc np. do podwyższenia ryzyka zatrzymania produkcji z powodu niedostatecznej dostępności części zamiennych.

W ujęciu krótkoterminowym uniknięcie takich sytuacji umożliwi zmiana w systemie uzupełniania zapasów komponentów w magazynach oraz zwiększenie częstotliwości dostarczania ich do producenta. W dłuższej perspektywie, zastoje produkcyjne powinny być niwelowane poprzez bardziej skrupulatne dostosowanie planów w całym łańcuchu dostaw. Opiera się ono przede wszystkim na synchronizacji komunikacji i działaniu na linii producent-dostawca-operator logistyczny w perspektywie dobowej, a nie tygodniowej.

Czas to pieniądz – jak minimalizować straty?
Największe wyzwanie w procesie logistycznym stanowią krótkie terminy dostaw, konieczność precyzyjnej synchronizacji wielu poddostawców oraz zapewnienie możliwie najniższych kosztów transportu. Takie podejście często wymaga zastosowania niestandardowych rozwiązań. Dlatego właśnie w branży motoryzacyjnej, jako jednej z pierwszych, wdrożone zostało na masową skalę podejście „just in time”. Wymaga ono bardzo precyzyjnego i efektywnego zamawiania towarów oraz monitorowania dostaw, ale jednocześnie pozwala znacznie zredukować wydatki na produkcję i procesy logistyczne. Dzięki zastosowaniu tej strategii, stany magazynowe samochodów są minimalizowane praktycznie do zera.

Krótki termin dostawy, synchronizacja wielu poddostawców oraz zachowanie najniższych możliwych kosztów transportu to priorytet w logistyce dla motoryzacji tłumaczy Jan Brachmann, prezes zarządu Seifert Polska.Stosowana przez nas metoda „just in time” łączy w sobie te wszystkie czynniki. Co więcej, jest również proekologiczna, ponieważ dzięki efektywnemu planowaniu dostaw, zminimalizowaniu pustych przebiegów i wprowadzeniu rozwiązań intermodalnych, redukujemy ilość produkowanego CO2.

Duże ułatwienie w tym zakresie stanowią systemy klasy WMS (Warehouse Management System), które pozwalają na szybką lokalizację towarów w przestrzeni magazynowej. Elementem, który znacząco wpływa na przyspieszenie przepływu informacji oraz upraszcza procesy zarządzania jest z kolei EDI (Electronic Data Interchange), czyli elektroniczna wymiana dokumentów i danych. Korzystnym rozwiązaniem redukującym koszty działalności może być także zaangażowanie operatora logistycznego trzeciej strony. Jego główne zadanie to dystrybucja oraz obsługa załadunków i rozładunków, co stanowi bardzo ważną część łańcucha dostaw, ponieważ gdy nie zdąży się na czas, firmy produkcyjne są narażone na kosztowne przestoje. Dlatego zewnętrzny operator logistyczny powinien utrzymywać w swoich magazynach stosowny zapas części zamiennych.

Jak wybierać partnerów logistycznych?
Wybór operatora logistycznego jest niezwykle istotny w branży motoryzacyjnej, odpowiada on bowiem za dystrybucję oraz obsługę załadunków i rozładunków. Powinien również utrzymywać w swoich magazynach odpowiednią ilość komponentów, ponieważ ich brak może powodować zatrzymanie produkcji związane z oczekiwaniem na części zamienne.

Bardzo ważna, w przypadku branży Automotive, jest również gotowość obsługi całego łańcucha dostaw, począwszy od transportu surowców, poprzez logistykę produkcji, kończąc na obsłudze rynku części zamiennych, czyli tak zwanym „aftermarkecie”podkreśla Jan Brachmann, prezes zarządu Seifert Polska.W naszej firmie cały proces logistyczny odznacza się wysoką dokładnością oraz indywidualnym traktowaniem partnera biznesowego.

Jeden z ważniejszych etapów łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej stanowi logistyka magazynowa. Stanowi ona jedną ze specjalności firmy Seifert Polska, która oferuje dodatkowo również szereg usług dotyczących montażu. Warunkują ją specjalne wymaganie przechowywania części zamiennych i komponentów do produkcji pojazdów, które mają różne źródło pochodzenia. Klient może zażyczyć sobie złączenie prostych podzespołów, ale również kompleksowego składania dużych elementów. Na zlecenie wykonywane są czynności manipulacyjne przy silnikach, montaż listew chromowanych i zatrzasków. W zakresie usług spółki jest również etykietowanie, sztancowanie, instalacja czujników oraz kontrola jakości.

Odpowiednie magazynowanie i składowanie towarów w regałach paletowych wiąże się z koniecznością przygotowania analizy wartościowej oraz gabarytowej części. Towary wielkogabarytowe wymagają zastosowania roll containers, tj. wózków kołowych obudowanych z każdej strony kratą. Natomiast dla drobnicy trzeba wybrać konkretny rodzaj opakowania. Świetnie sprawdzają się tu master boxes - pojemniki plastikowe, bądź metalowe, wielokrotnego użytku. Elementy oznaczone jako niebezpieczne, takie jak np. poduszki powietrzne, muszą być przewożone według ściśle określonych przepisów, natomiast części wartościowe powinno się dodatkowo zabezpieczyć przed kradzieżą.

Automotive przyspiesza z dnia na dzień
Logistyka w branży automotive, ze względu na swoje specyficzne uwarunkowania i wyśrubowane standardy, może stanowić wzór idealnych procesów logistycznych. Polska, dzięki swojemu położeniu geograficznemu i oferowaniu wyspecjalizowanych usług, ma szansę stać się liderem w tym sektorze. Z każdym rokiem w naszym kraju obserwuje się systematyczny wzrost sprzedaży części i akcesoriów samochodowych na rynki europejskie i światowe. Tym samym, coraz częściej uznawani jesteśmy za europejskie zagłębie w branży poddostawczej dla automotive. Niezależnie od tego, jakie trendy wyznaczane są w tej branży, operatorzy logistyczni w przemyśle motoryzacyjnym muszą za nimi nadążać, a nawet je wyprzedzać, aby stale i na czas zapewniać wysoką jakość świadczonych usług.

4trucks.pl / Seifert Polska

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL