GEFCO pandemia

Jak wzorowo radzić sobie z pandemią koronawirusa w logistyce. GEFCO Polska wprowadza zaostrzone procedury ochrony

GEFCO Polska wprowadziła szereg zmian dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia pracowników i partnerów oraz zachowania ciągłości realizowania zleceń.

 

Powołany został specjalny zespół kryzysowy do spraw zwalczania zagrożeń związanych z koronawirusem. Jego zadaniem jest monitorowanie, komunikacja i podejmowanie działań stosownych do dynamicznie zmieniającej się sytuacji w Polsce i na świecie.

- Ta bezprecedensowa sytuacja stawia realizację usług transportowych w nowych i wymagających warunkach, do których należy się bardzo szybko dostosować. Każdego dnia nasi pracownicy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić kontynuację działalności i ciągłość łańcucha dostaw - mówi Tomasz Siwicki, Security Department Manager, GEFCO Polska.

Praca z domu lub dezynfekcja

Zespół kryzysowy wprowadził szereg nowych procedur, które muszą być wypełniane zarówno przez pracowników i partnerów GEFCO Polska. Przede wszystkim osoby, które mogą pracować zdalnie zostały wysłane na home office. Wszystkim, którzy pracowali w firmie na sprzęcie stacjonarnym zapewniono komputery w domach oraz wysokiej jakości bezpieczne połączenie VPN z systemami GEFCO, aby praca z domu odbywała się bez obciążeń technicznych.

Pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki na terenie firmy zostali zaopatrzeni w samochody służbowe lub dodatki paliwowe dla samochodów prywatnych, aby nikt nie musiał korzystać z komunikacji publicznej. Przy wejściu do firmy monitorowana jest temperatura zarówno pracowników, partnerów, kierowców jak i wszystkich innych gości. Każdy z pracowników posiada maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowe, a na terenie firmy powstał szereg punktów sanitarnych umożliwiających dezynfekcję.

Oprócz komunikacji reguł dotyczących higieny osobistej, wprowadzono również szkolenia i instrukcje np. o tym jak bezpiecznie zakładać i ściągać rękawiczki i maseczki. Dodatkowo wprowadzono zasadę otwartych drzwi, a teren firmy jest systematycznie dezynfekowany. Czyszczone są części wspólne, takie jak klamki, poręcze, włączniki i inne elementy narażone na częstszy kontakt dłoni, a częstotliwość czynności została zwiększona.

Środki ochrony przekazywane partnerom

W myśl zasady Partners unlimited GEFCO Polska współpracuje blisko z wszystkimi swoimi klientami, dostawcami i kierowcami.
- W porozumieniu z naszymi partnerami ustaliliśmy, że wszyscy kierowcy powinni być zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej, takie jak maseczki, rękawiczki jednorazowe i płyny dezynfekujące. W sytuacji gdy któryś z naszych partnerów nie może zapewnić tego typu środków swoim kierowcom, dostarczamy im wszelkie potrzebne materiały lub pomagamy uzyskać takie środki ochronny od naszych partnerów – dodaje Tomasz Siwicki z GEFCO Polska.

GEFCO stworzyło również specjalne punkty przekazywania dokumentów, tak żeby możliwe było spełnienie wszelkich formalności związanych z transportem bez bezpośredniej interakcji pomiędzy pracownikami i kierowcami. Dostosowano również rotację zmian pracowników magazynowych, aby ograniczyć kontakt personelu do minimum.