FIEGE wspiera edukację

FIEGE wspiera edukację

Współpraca biznesu z sektorem edukacji zyskuje na znaczeniu. Firmy przykładają coraz większą uwagę do zagadnienia związanego z pozyskiwaniem talentów, zdając sobie sprawę, że ludzie stanowią największy kapitał firmy.

Odpowiednio dobrana kadra bardzo często przesądza o przewadze konkurencyjnej i decyduje o porażce lub sukcesie firmy na rynku. Wspieranie inicjatyw mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy oraz wykształcenie kompetentnego, rzetelnego pracownika należy do celów strategicznych FIEGE.

Współpraca biznesu z sektorem edukacji powinna rozpocząć się na początkowym etapie edukacji. Z tego powodu FIEGE angażuje się we współpracę już ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Projekt "Dzień przedsiębiorczości", którego partnerem jest FIEGE, umożliwia młodym ludziom podejmowanie trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. 2 kwietnia 2014 w Dąbrowie Górniczej w siedzibie firmy FIEGE odbyły się warsztaty dla 11 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych "Sztygarka". W czasie jednodniowej praktyki uczniowie mieli szansę zapoznać się ze specyfiką pracy w magazynie, obsługą klienta i dowiedzieć się, jakie kompetencje, umiejętności oraz wykształcenie potrzebne jest do pracy na danym stanowisku. Na pytania uczniów odpowiadali kierownicy centrum dystrybucyjnego oraz Andrzej Watrobiński, Dyrektor ds. Personalnych na Europę Południową i Wschodnią, który wskazywał najważniejsze aspekty brane pod uwagę przy rekrutacji.

W dniu 27 marca 2014 roku w Łodzi, w ramach projektu "Biznes dla edukacji" odbyła się konferencja, w czasie której zastanawiano się jak kształcić zgodnie z potrzebami rynku pracy, jednocześnie budując wizerunek dobrego pracodawcy. Agata Wydmańska, Marketing&Communication Manager, reprezentująca FIEGE w czasie panelu dyskusyjnego, podkreślała jak kluczowa dla firmy jest współpraca ze szkołami i uczelniami. Doświadczenie zdobyte w czasie staży i praktyk ułatwi młodym adeptom logistyki planowanie kariery i ustalenie preferencji zawodowych, które będą decydowały w przyszłości o ich sukcesie w zawodzie logistyka.

Zaangażowanie FIEGE we współpracę ze światem akademickim wpisuje się w historię firmy już od wielu lat. Od ponad 7 lat FIEGE Sp. z o.o. jest głównym partnerem Forum Młodej Logistyki, wydarzenia organizowanego przez studentów Politechniki Warszawskiej. Możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem ze studentami, daje szansę młodym adeptom logistyki , a także ułatwia firmie znalezienie pełnych pasji i zaangażowania pracowników. Tegoroczna edycja, która odbyła się po raz XIII, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem studentów z 21 kół logistycznych z całej Polski. Krzysztof Kuczborski, dyrektor Operacyjny FIEGE, reprezentujący firmę w kapitule ekspertów, zachęcał studentów do angażowania się w różnego rodzaju projekty, mające na celu skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyczną. Od kilku lat imprezie towarzyszą również Logistyczne Targi Pracy. Każdego roku, w wydarzeniu biorą udział zarówno studenci poszukujący staży i praktyk, a także absolwenci wkraczający na rynek pracy. Co roku, FIEGE zachęca studentów do aplikowania na płatne praktyki i staże. W czasie wakacji grupa studentów zostaje zaangażowana w codzienną pracę w działach funkcjonalnych, działach spedycji oraz działach obsługi klientów. Praktykanci wspierają również kierowników i dyrektorów w zadaniach projektowych. Dla wielu osób jest to pierwsze doświadczenie zawodowe, dlatego FIEGE stara się stworzyć właściwe warunki do pracy dla studentów. W okresie praktyk, osoby te otrzymują szeroki pakiet informacji z zakresu organizacji pracy w firmie logistycznej, przepływu informacji oraz kultury firmowej. FIEGE oferuje praktykantom płatne praktyki - wierząc, ze odpowiednie wynagrodzenie za wartościową pracę umożliwia przyciągnięcie do FIEGE najlepszych kandydatów, którzy zmotywowani, pełni zaangażowania i pasji będą zdobywać pierwsze doświadczenie zawodowe.

Od 2010 roku, FIEGE jest partnerem Katedry Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W ramach współpracy, FIEGE Sp. z o.o. została partnerem "Modern Logistics: Enhancing Entrepreneurial Skills and Motivation", wydarzenia organizowanego dla studentów z partnerskich uczelni w Chorwacji, Francji, Niemczech, Słowacji i Hiszpanii. W ramach czerwcowego wydarzenia, odbędą się warsztaty dotyczące praktyk rekrutacyjnych w logistyce oraz aktywności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. O standardach obowiązujących w FIEGE Sp. z o.o. opowiedzą Agata Wydmańska i Andrzej Wątrobiński.

Wspierając idee wartościowych i płatnych praktyk, FIEGE Sp. z o.o. dołączyła do pierwszej w Polsce kampanii społecznej z zakresu etyki biznesu: "Nie robię tego za darmo." Celem kampanii jest wywołanie dyskusji i zaproszenie różnych środowisk do debaty na temat jakości i poziomu odbywanych praktyk oraz powszechności bezpłatnych staży i praktyk, oferowanych przez pracodawców. Kampania pokazuje dobre praktyki firm popierających ideę płatnych, wartościowych praktyk i staży, realizujących politykę kadrową i działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zaangażowanie FIEGE w projekty związane z edukacją ma na celu wsparcie uczniów i studentów w przygotowaniu do pierwszej pracy. Współpraca z uczelniami wyższymi, polegająca na wspieraniu funkcjonowania kół naukowych, organizacji konferencji oraz innych inicjatyw, które generują kreatywność i zaangażowanie studentów wpłynie na poziom kształcenia. Wsparcie nauki i przedsiębiorczości będzie decydowało o przyszłości polskiej gospodarki.


4trucks.pl / FIEGE

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL