Odejście od restrykcyjnych zasad

Odejście od restrykcyjnych zasad

Ustalanie płacy minimalnej

 

W ostatnim okresie Zollamt – niemiecki urząd celny kontrolujący przestrzeganie MiLoG zmienił dotychczasowe podejście w kwestii ograniczeń w zaliczaniu na poczet płacy minimalnej wielu składników wynagrodzenia. Uznał on, że mogą nimi być wszelkie świadczenia pieniężne wypłacane pracownikowi za wyjątkiem tych świadczeń, które są przyznawane w oderwaniu od wykonywania pracy lub wynikają ze szczególnych przepisów prawnych.

W rezultacie zmiany podejścia uległ poszerzeniu katalog świadczeń, które mogą być uwzględniane w płacy minimalnej o dodatki charakterystyczne dla danej branży, jak: – dodatki za pracę w nadgodzinach oraz w niedziele i święta (wyłączeniu podlegają dodatki za pracę w nocy), dodatki za pracę w szczególnych warunkach (transport ADR, czy cystern), dodatki za ponadprzeciętne wyniki pracy (np. niskie zużycie paliwa, bezszkodowa jazda), premie i nagrody, dodatki związane z wykonywaniem zadań nie należących do umownych obowiązków pracownika (np. czyszczenie kabiny, dodatki za załadunki czy rozładunki).

Źródło: PISiL

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL

Wyszukiwarka

Informacje