DKV Card - opłaty drogowe w całej Europie

DKV Card - opłaty drogowe w całej Europie

stacja_partnerska_DKV

Od 1 lipca 2011 wchodzą w Polsce opłaty drogowe za korzystanie z wybranych dróg krajowych dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t i autobusów.

Podobnie jak w innych krajach, nowe e-myto będzie można rozliczyć za pośrednictwem kart paliwowych. Od 1 lipca klienci DKV będą mogli regulować opłaty drogowe na podstawie faktur wystawianych przez operatora karty paliwowej. Dzięki tej metodzie rozliczeń, posiadacz samochodu nie będzie musiał z góry wykładać gotówki na pokrycie opłat, gdyż termin płatności wyniesie 21 dni.

Za przejazd zapłać kartą
DKV_CardDKV jest jednym z nielicznych operatorów kart, którzy wyspecjalizowali się w rozliczaniu opłat za przejazdy autostradami, tunelami i mostami. Świadczy usługi finansowe, które polegają na obsłudze transakcji dokonywanych przez klientów na europejskich drogach. Oferuje zarówno urządzenia do dokonywania opłat, jak i fakturowanie tych płatności.
Obecnie DKV obsługuje wszystkie systemy opłat drogowych, które obowiązują w Europie. Dotyczy to zarówno winiet, jak i elektronicznych systemów pobierania myta: Toll Collect w Niemczech, GO Box w Austrii, Premid w Czechach, Myto w Słowacji, Telepass we Włoszech oraz TIS PL we Francji i Hiszpanii. Podstawę ich działania stanowi urządzenie montowane w pojeździe, tzw. box, który automatycznie nalicza opłatę, kiedy pojazd mija specjalne bramki zbudowane przy drogach.

Zaletą korzystania z kart paliwowych do rozliczania myta jest prostota rozliczeń. Operator karty załatwia za klienta wszystkie formalności, a następnie zajmuje się łącznym fakturowaniem opłat drogowych z całej Europy. Termin płatności faktur DKV wynosi 21 dni, a więc pozwala firmie wcześniej przygotować się na wydatki.
Kontrolę wydatków na autostrady zapewnia program eReporting DKV. Jako pierwszy w Europie łącznie analizuje koszty opłat drogowych oraz tankowań paliwa. Pozwala automatycznie tworzyć i zapisywać dowolne zestawienia danych. Ostrzega także o dokonaniu przez kierowcę nieplanowanej transakcji - na przykład podróży zakazanym odcinkiem autostrady we Francji. Wszystkie dane dostępne są online, a więc z eReportingu można korzystać z dowolnego komputera i o dowolnej porze dnia.

Post-paid i pre-paid
Opisana wyżej metoda płatności nosi nazwę post-paid, czyli płatność z dołu. Polega na tym, że zamontowane w pojeździe urządzenie viaBOX automatycznie nalicza opłatę za każdym razem, kiedy pojazd mija zbudowane przy drogach bramownice. Następnie, klient DKV otrzymuje jeden lub dwa razy w miesiącu fakturę, z 21-dniowym terminem płatności.
Opłaty drogowe w Polsce nie będą podlegać podatkowi VAT. Ich ujęcie w fakturze DKV oznaczać będzie tylko tyle, że ich koszt wyodrębniony zostanie obok innych transakcji dokonywanych na DKV Card, jak paliwo, myjnia czy serwis auta.

Inną metodą rozliczeń e-myta jest pre-paid, czyli przedpłata. Przy pomocy karty paliwowej DKV będzie można naładować konto użytkownika viaBOX minimalną kwotą 120 zł. W tym wypadku podczas mijania bramownic stan rachunku się pomniejsza, co urządzenie sygnalizuje dźwiękiem. Kiedy konto jest bliskie wyczerpania, zapala się czerwona dioda. Należy wówczas doładować je przez internet lub w punkcie dystrybucji viaTOLL przy pomocy DKV Card.
Ważne jednak, aby pamiętać, że korzystanie  systemu pre-paid wymaga od przewoźnika bardzo dużej dyscypliny. Kierowca musi ze sobą wozić gotówkę na doładowania urządzenia i gromadzić kwity za płatności. A jeśli firma dokonuje doładowania przez internet, viaBOX będzie gotowe do pracy dopiero po zaksięgowaniu przelewu na koncie viaTOLL, co może trwać nawet kilka dni i spowodować naliczenie kar za nieopłacone korzystanie z dróg.

Jak zamówić viaBOX
viaBOXPodstawowym elementem systemu poboru opłat viaToll jest urządzenie pokładowe o nazwie viaBOX. Jest ono wielkości telefonu komórkowego. Montuje się je na przedniej szybie pojazdu. Na autostradach płatnych, obok bramek poboru opłat, wyznaczone zostaną pasy do elektronicznego poboru myta. Kiedy pojazd wyposażony w viaBOX zbliży się do szlabanu, otworzy się on automatycznie, a opłata zostanie naliczona. Kierowca nie będzie musiał się zatrzymywać w celu regulacji płatności.
Urządzenie pokładowe viaBOX należy zamówić przed uruchomieniem systemu e-myta, ponieważ w przeciwnym wypadku kierowcy po prostu nie będą mogli korzystać z płatnych dróg. Jest ono wielkości telefonu komórkowego i montuje się je na przedniej szybie pojazdu. Jest zasilane baterią, która powinna starczyć na okres ok. 5 lat.
Już dziś można zarezerwować viaBOX u operatora kart DKV. Rezerwacja jest bezpłatna, wystarczy wypełnić formularz na stronach: www.dkv-euroservice.pl lub www.info-myto.pl. Od maja, kiedy urządzenia będą dystrybuowane, firmy będą otrzymywać je pocztą.
DKV uruchomiło specjalną procedurę przyjmowania klientów, adresowaną do firm zainteresowanych wyłącznie rozliczaniem e-myta. Nie trzeba przedstawiać żadnego zabezpieczenia finansowego. Wystarczy wypełnić dokumenty dostępne na stronie internetowej DKV w sekcji "Jak zostać klientem", a następnie zarezerwować potrzebną liczbę urządzeń viaBOX.
Dla każdego użytkownika systemu zostanie utworzone własne konto, do którego będą przyporządkowane wszystkie pojazdy, które posiada. Jeden viaBOX może być używany tylko w tym pojeździe, dla którego został zarejestrowany.
Co więcej, jeśli firma korzystająca w Polsce z rozliczeń e-myta jest zainteresowana podobnymi usługami za granicą, nie musi spełniać dodatkowych formalności. Jako klient DKV otrzyma komplet dokumentów wymaganych przez dowolnie wybrany kraj
w Europie. Następnie będzie mogła rozliczać opłaty za autostrady, mosty i tunele poprzez rachunek i kartę DKV.

W Polsce uruchomione zostaną 223 zostaną punkty obsługujące klientów viaBOX. Większość z nich będzie zlokalizowana na stacjach benzynowych (Orlen, BP i Lotos), przejściach granicznych i innych miejscach łatwo dostępnych dla transportu. Położone będą na drogach objętych opłatą lub w ich pobliżu.

Dokumenty wymagane przy zamówieniu viaBOX:
- Nazwisko i imię właściciela, dane kontaktowe (adres, e-mail, numer telefonu) lub w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest firma - dane firmy (nazwa firmy, adres, forma prawna firmy, KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP, numer i seria dowodu tożsamości osoby reprezentującej firmę);
- Dowód osobisty lub paszport;
- Dowód rejestracyjny pojazdu;
- Kopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej lub kopia wyciągu z rejestru przedsiębiorstw (w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest firma);
- Kopia dokumentu potwierdzającego klasę emisji EURO (akceptowane są określone, powszechnie stosowane świadectwa potwierdzające klasę emisji spalin);
- Pełnomocnictwo do podpisania umowy (w przypadku, gdy umowa jest zawierana na rzecz właściciela pojazdu przez osobę upoważnioną);
- Informacja o preferowanym sposobie dokonywania opłaty elektronicznej;
- Adres korespondencyjny oraz informacje o preferowanym kanale komunikacji (numer telefonu komórkowego do otrzymywania SMS-ów i odbierania telefonów, numer telefonu stacjonarnego, adres e-mail, fax).


(MB)

materiały: DKV Euro Service Polska

Dokumenty wymagane przy zamówieniu viaBOX to:
- Nazwisko i imię właściciela, dane kontaktowe (adres, e-mail, numer telefonu) lub w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest firma - dane firmy (nazwa firmy, adres, forma prawna firmy, KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP, numer i seria dowodu tożsamości osoby reprezentującej firmę);
- Dowód osobisty lub paszport;
- Dowód rejestracyjny pojazdu;
- Kopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej lub kopia wyciągu z rejestru przedsiębiorstw (w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest firma);
- Kopia dokumentu potwierdzającego klasę emisji EURO (akceptowane są określone, powszechnie stosowane świadectwa potwierdzające klasę emisji spalin);
- Pełnomocnictwo do podpisania umowy (w przypadku, gdy umowa jest zawierana na rzecz właściciela pojazdu przez osobę upoważnioną);
- Informacja o preferowanym sposobie dokonywania opłaty elektronicznej;
- Adres korespondencyjny oraz informacje o preferowanym kanale komunikacji (numer telefonu komórkowego do otrzymywania SMS-ów i odbierania telefonów, numer telefonu stacjonarnego, adres e-mail, fax).

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL