Zmiany w ViaTOLL

Zmiany w ViaTOLL

ViaTOLL przechodzi pod nadzór państwa

 

21 listopada 2017 r  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający przeniesienie zadań związanych z poborem opłat za przejazd po drogach krajowych od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Obecnie zarządzanie systemem poboru opłat dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizuje firma Kapsch, której kontrakt kończy się pod koniec przyszłego roku.

8 grudnia br. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o drogach publicznych, na podstawie których GITD przejmie obowiązki związane z poborem opłat w Polsce. GITD będzie wykonywał  nowe zadania samodzielnie (ewentualnie z pomocą innych organów administracji rządowej), a zakres czynności, które będą mogły zostać powierzone podmiotom trzecim z sektora prywatnego zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.

Nowelizacja ustawy ma wejść w życie 3 listopada 2018 r.  
Źródło: PISiL

Wyszukiwarka

Informacje