Rozszerzenia viaTOLL

Rozszerzenia viaTOLL

KGHM ZANAM będzie współpracował z Kapsch przy rozbudowie viaTOLLa

 

Znany polski producent m. in. maszyn górniczych i konstrukcji stalowych, spółka z grupy KGHM Polska Miedź, podpisała list intencyjny z firmą Kapsch Telematic Services dotyczący współpracy przy rozwoju elektronicznego systemu poboru opłat drogowych viaTOLL.

Podczas Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w Katowicach KGHM ZANAM i Kapsch Telematic Services podpisały list intencyjny dotyczący przyszłej współpracy w ramach rozbudowy i rozwoju systemu viaTOLL. Polski system poboru opłat działa w technologii radiowej krótkiego zasięgu, w oparciu o urządzenia pokładowe montowane w pojazdach i odbiorniki rejestrujące przejazd, instalowane na konstrukcjach stalowych zlokalizowanych na sieci dróg płatnych w całym kraju.

Współpraca obu firm ma dotyczyć przyszłych rozszerzeń systemu viaTOLL, które realizowane są poprzez budowę tzw. bramownic w pasie drogowym, na odcinkach wskazywanych w odpowiednich rozporządzeniach Rady Ministrów. Obecnie w Polsce ponad 3660 km dróg różnych kategorii jest objętych elektronicznym poborem opłat. Wstępne założenia przetargu na nowego operatora zakładają, do 2024 roku viaTOLL obejmie łącznie ponad 6000 km dróg.

- Działanie i rozbudowa systemu viaTOLL opierają się na sprawdzonych polskich podwykonawcach. Obecnie to ponad dwutysięczna armia ludzi zaangażowanych w jego codzienne funkcjonowanie i unowocześnianie. Dzisiejsza deklaracja ze strony zarządów naszych firm jest wyrazem potencjału, jaki drzemie w tym zaawansowanym projekcie infrastrukturalnym. Wierzymy, że możemy się od siebie wiele nauczyć, a nasza współpraca będzie służyć rozwojowi nie tylko polskiej sieci drogowej, ale także polskiego przemysłu i branży IT – powiedział po podpisaniu listu intencyjnego Marek Cywiński – Dyrektor Zarządzający Kapsch Telematic Services.

- Wierzymy w ten projekt i mamy nadzieję, że nasz wkład w dalszą rozbudowę systemu viaTOLL będzie coraz bardziej znaczący.
 Współpraca z firmą Kapsch wpisuje się w naszą wizję rozwoju i pozwoli umocnić naszą pozycję wiarygodnego realizatora konstrukcji stalowych i instalacji przemysłowych. Wciąż mamy w Polsce wiele dróg, szlaków kolejowych i mostów do zbudowa-nia, a krajowi dostawcy potrafią przedstawić ofertę najbardziej dopasowaną do lokalnych wy-mogów – powiedział podczas podpisania listu intencyjnego Bohdan Pecuszok – Prezes Zarzą-du KGHM ZANAM.

Po podpisaniu listu powołane zostaną zespoły projektowe, które wypracują szczegółowe ramy współpracy w zakresie optymalnych rozwiązań technicznych, finansowych i formalno-prawnych, z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa.

Wyszukiwarka

Informacje