360 kilometrów nowych dróg płatnych

360 kilometrów nowych dróg płatnych

Rekordowe wpływy w ramach systemu viaTOLL

 

Na początku lipca polska sieć dróg objętych opłatą elektroniczną w ramach systemu viaTOLL wzrośnie do blisko 3 660 kilometrów. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów od 9 lipca do mapy płatnych tras dołączą odcinki o łącznej długości ok. 360 kilometrów zlokalizowane w 6 województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim. Wśród nich znajdą się fragmenty dróg ekspresowych S8 i S19 oraz dróg krajowych o numerach 24, 50 i 92. Wszystkie przychody wygenerowane przez viaTOLL trafiają na konto Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) i przeznaczane są na dalsze inwestycje w rozbudowę oraz modernizację istniejącej infrastruktury drogowej w Polsce.

Dotychczasowe wpływy do KFD z tytułu opłat w ramach systemu viaTOLL wyniosły blisko 8 mld zł. Lipcowe rozszerzenie będzie stanowiło ósmy etap rozbudowy sieci dróg płatnych w ramach systemu viaTOLL.

Odcinki, które z dniem 9 lipca br. zostaną włączone do systemu:Droga ekspresowa S8 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2012B – węzeł Mężenin, Droga ekspresowa S19 – węzeł Lublin Sławinek – Lublin Węglin,Droga krajowa nr 24 – Pniewy (skrzyżowanie z DK 92) - węzeł Skwierzyna Południe, Droga krajowa nr 50 na odcinkach: Kuznocin (skrzyżowanie z DK 92) – Guzów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3835W), Chudolipie (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 876) – Dębówka (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 683),skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2709W – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4201W,skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4202W – węzeł Brok, Droga krajowa nr 92 na odcinkach:Boczów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1258F) - Poźrzadło (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1225F),skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1238F - Myszęcin (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1211F),skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1217F – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 305,Łowicz (skrzyżowanie z drogą krajową nr 14) - Kuznocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50), Sochaczew (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50) - granica m. Warszawa.

Wyszukiwarka

Informacje