Protest GITD

Inspektorzy ITD protestują, co to oznacza dla kierowców ciężarówek

W Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, od dnia 13 grudnia 2023 r., organizacje związkowe rozpoczęły akcje protestacyjne.

Jeszcze w lipcu 2022 r. dwie organizacje związkowe wysunęły roszczenia do pracodawcy, głównie w celu poprawy warunków płacy w urzędzie, który z roku na roku spadał w rankingach warunków pracy urzędów centralnych w Polsce, będąc aktualnie na końcowych miejscach.

Postulaty podniesienia uposażeń w GITD obejmowały wszystkich pracowników bez względu na fakt, czy zajmują stanowiska inspektorskie czy nie. Biorąc pod uwagę fakt, iż zadania urzędu obejmują nadzór nad kluczową dla gospodarki Polski gałęzią transportową, stanowiącą spory udział w PKB kraju, może szokować fakt, iż spora część pracowników otrzymuje uposażenia nieznacznie przekraczające minimalne wynagrodzenie w kraju.

Poza postulatami dotyczącymi podwyżek organizacje związkowe domagały się zmian w organizacji pracy w przedmiocie zlikwidowania nierówności płacowych na tych samych stanowiskach oraz zmianę struktury siatki płac – stworzenie siatki płac – obejmującą między innymi ustalenie jasnych i przejrzystych sposobów przyznawania awansów oraz premii, nagród, dodatków i innych.

Frustracja pracowników osiągnęła zenitu w momencie, gdy w ramach dostępu do informacji publicznej organizacje związkowe zaczęły uzyskiwać od pracodawcy dane dotyczące struktury wynagrodzeń i wypłaconych nagród. W odczuciu pracowników są lepsi i gorsi co nie zawsze przekłada się na wiedzę i zaangażowanie w pracę.

W trakcie procesu rokowań organizacje związkowe nie doszły do porozumienia w kierownictwem GITD, spór jest nadal otwarty, zaś na poprawę sytuacji w urzędzie nie ma perspektyw stąd decyzja organizacji związkowych o rozpoczęciu akcji protestacyjnych obejmujących całą strukturę urzędu.

Protestujący zapowiadają stopniowe nasilanie form protestu, a przy braku reakcji od stycznia 2024 r. zaostrzenie działań (#zielonyprotest), szczególnie że ze środowiska transportowego docierają sygnały poparcia dla akcji protestacyjnej.

To, że Główny Inspektorat tak doskonale się prezentuje to zasługa pracowników i inspektorów, czas ich za to zacząć uczciwie wynagradzać.

Protest ITD będzie polegać na "strajku włoskim" – dłuuuuugie drobiazgowe wykonywanie obowiązków, ewidencjonowanie wszystkich nad minut, przerw, stosowanie pouczeń, rzetelne i dokładne przeglądania zdjęć z fotoradarów, liczne pytanie w dostępie do informacji publicznej itp., poza tym każda z osób zaangażowanych w walkę o poprawę warunków pracy i płacy ma przedstawiać swoje pomysły.

Transport ma wpływ na wytworzenie ok 50% PKB - ok. 300 mld. Wpływy z opłaty drogowej etoll za lata 2021-22 - ok. 4,1 mld, a żądania wdrożenie programu naprawczego i reformy systemu wynagradzania w GITD to koszt ok. 25-30 mln.

Info: GITD/OZ NSZZ Solidarność

Przeczytaj też:
Nowe przepisy dotyczące pojazdów nienormatywnych W dniu 17 lutego 2024r. wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych.
Surowa kara za jazdę ciężarówką z zawieszoną działalnością W dniu 01 lutego 2024 r. inspektorzy z WITD w Gdańsku zatrzymali do rutynowej kontroli zestaw ciężarowy.
Ponad tysiąc kilometrów ciężarówką w jedną dobę 1300 km przejechał kierowca ciężarówki w jedną dobę, bez uprawnień, bez karty w tachografie.
Kilkanaście tysięcy złotych kary za tachograf W dniu 22 grudnia pilscy inspektorzy zatrzymali do kontroli zestaw pojazdów niemieckiego przewoźnika.
ITD stanie się formacją mundurową Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia 2023 r. projekt ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego, który ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania tą służbą, a przez to podniesienie poziomu efektywności realizowanych przez nią działań.
Potrójna obsada w ciężarówce Kierowcy ciężarówki poruszali się w czasie zakazu i stracili prawo jazdy na 3 miesiące.
Paliwo ponad normę Zespół pojazdów był wyposażony w trzy stałe zbiorniki paliwa.
Na autostradzie A4 powstał odcinkowy pomiar prędkości Zakończył się montaż kamer do odcinkowego pomiaru prędkości.
Kontrole w transporcie kontenerów Zespół kontrolny z WITD w Gdańsku w dniu 01 czerwca 2023r. w godzinach popołudniowych prowadził działania kontrolne na trasie S7, gdzie inspektorzy wzięli pod lupę kierowców ciężarówek z ładunkami w kontenerach.