Fałszywe dane osobowe kierowcy

Fałszywe dane osobowe kierowcy

W dniu 6 września 2018roku w godzinach porannych na obwodnicy Kłodzka inspektor kłodzkiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymał do kontroli pojazd przewożący meble.

Bez prawa jazdy

W trakcie kontroli stwierdzono, iż kierowca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Kierowca wpadł na "sprytny" pomysł i podał kontrolującemu inspektorowi fałszywe dane osobowe wprowadzając kontrolującego w błąd. Po dokonaniu sprawdzeń kierowca przyznał, iż jego dane są inne.
Podczas kontroli dokonaniu pomiaru masy rzeczywistej pojazdu okazało się, że pojazd waży 9450 kg. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu wynosiła 3500 kg, co przy masie własnej określonej na 3090 kg pozwalało przewozić ładunek w masie 410 kg. Zamiast tego na pojeździe znajdował się ładunek o masie 6360 kg, a zatem nastąpiło przekroczenie ładowności pojazdu o ponad 1500%.

Pojazd przeładowany

Z uwagi na brak uprawnień do kierowania pojazdami a także przeciążanie pojazdu samochód do czasu ustania nieprawidłowości pojazd został usunięty na administracyjny parking strzeżony wskazany przez Starostę Kłodzkiego.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami ukarano kierującego mandatem karnym oraz nakazano doprowadzenie pojazdu do stanu normatywnego. Ponadto przedsiębiorca wykonujący przewóz musi wskazać kierowcę posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami a także pokryć koszty usunięcia pojazdu na parking. Wobec właściciela pojazdu zostanie wszczęte postępowanie za dopuszczenia do prowadzenia pojazdu osoby nie mającej wymaganych uprawnień (prawa jazdy określonej kategorii).

Przekroczenie dopuszczalnej ładowności

Przekroczenie dopuszczalnej ładowności oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest także objawem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Z praktyki Inspekcji Transportu Drogowego wynika, iż określona w dowodzie rejestracyjnym dopuszczalna masa całkowita pojazdu jest częstokroć przekraczana, niejednokrotnie w sposób rażący. Wynika to z faktu, iż podmioty wykonujące przewóz drogowy chcą przewieźć jak największe ilości ładunku wyłączając się jednocześnie ze stosowani przepisów m. in. o użytkowaniu urządzeń rejestrujących (tachografów), czasu pracy kierowców, uiszczania elektronicznej opłaty drogowej oraz obowiązku posiadania licencji czy też kierowania kierowców na badania lekarskie, psychologiczne oraz szkolenia. Właśnie takie działania stanowią nieuczciwą konkurencję wobec przewoźników wykonujących przewozy drogowe pojazdami lub zespołami pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3500 kg albowiem ci ostatni ponoszą znaczne koszty prowadzonej przez siebie działalności, chcąc sprostać wymaganiom nałożonym przez obowiązujące w tym zakresie regulacje.

Odrębną kwestią, nie wymagającą komentarza jest dopuszczenie do kierowania pojazdem przez kierowcę nie posiadającego wymaganego prawa jazdy.

Ujawniony przypadek jest już kolejnym stwierdzonym w tym roku przez inspektorów dolnośląskiej ITD użytkowaniem pojazdu w sposób daleki od pożądanych norm.

WITD Dolny Śląsk

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL