Zmiany w transporcie

Zmiany w transporcie

Płaca minimalna oraz kary za odpoczynek w kabinie

 

Francja, Niemcy

Od 1 stycznia 2018 roku wzrosła płaca minimalna we Francji.  Stawka za godzinę pracy brutto wynosi od początku tego roku 9,88 euro (wzrost o 1,24%). Rząd francuski wycofał się natomiast z planowanych od stycznia opłat za obowiązkową rejestrację na portalu SIPSI. Opłata ta miała wynosić aż 40 euro za każdego delegowanego do Francji pracownika.

Miesięczne wynagrodzenie minimalne we Francji:
Płaca minimalna    Miesięcznie brutto    Miesięcznie netto
Płaca min. godz.    9,88 €                       7,72 €
Płaca min. m-c       1 498,47 €                1 170,69 €
Płaca min. roczna  17 981,60 €              14 048,30 €

Płaca minimalna w Niemczech w roku 2018  nie uległa zmianie i wynosi podobnie jak w roku ubiegłym 8,84 euro brutto za godzinę pracy.

Brak zmiany w tym zakresie jest zgodny z ustawą o płacy minimalnej (MiLoG), gdzie znajduje się zapis mówiący o tym, że jej wysokość jest dopasowywana co dwa lata. Oznacza to, że w tym roku niemiecka komisja ds. płacy zadecyduje o jej wysokości na rok przyszły.
Przelicznik walut w pierwszym kwartale 2018 roku wynosi dla 1 euro – 4,26275 PLN.

Królestwo Niderlandów

Inspekcja Środowiska Naturalnego i Transportu (Inspectie Leefomgeving en Transport) w Królestwie Niderlandów prowadzi nadzór nad  przestrzeganiem zakazu odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu. Odbiór tygodniowego odpoczynku trwającego co najmniej 45 godzin w pojeździe jest ustawowo zabroniony (art. 8  ust. 8 Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98 ). Naruszenie tego zakazu podlega w Królestwie Niderlandów karze w wysokości 1500 EUR. Jak informuje holenderska inspekcja drogowa ILT, z początkiem lutego kontrolujący rozpoczną bezwzględne nakładanie kar za powyższe naruszenie. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2017 roku rozwiał wszelkie wątpliwości co do możliwości odbioru odpoczynku regularnego w kabinie pojazdu.  
Źródło: PISiL

Wyszukiwarka

Informacje