Ciężarówki Volvo zasilane metanem

Ciężarówki Volvo zasilane metanem

volvo_cng

Volvo Trucks będzie pierwszym producentem dysponującym wydajnym silnikiem wysokoprężnym zasilanym mieszanką metanu i oleju napędowego. Silnik spełnia rygorystyczną normę emisji spalin Euro 5, obowiązującą od jesieni 2009 r.

Testy eksploatacyjne rozpoczną się w 2010 r. w Szwecji i Wielkiej Brytanii. W sierpniu 2007 r. Volvo Trucks zaprezentowało 7 w pełni funkcjonalnych demonstracyjnych samochodów ciężarowych, z których każdy był wyposażony w silnik zasilany innym rodzajem biopaliwa. Obecnie, po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, firma koncentruje się na dwóch paliwach odnawialnych: DME i mieszance metanu z olejem napędowym.

- Metan jest zdecydowanie najłatwiej dostępnym paliwem będącym alternatywą dla oleju napędowego. Zasoby gazu ziemnego są większe niż ropy naftowej. Przede wszystkim jednak w wielu krajach dynamicznie rozwija się produkcja neutralnego dla środowiska biogazu, co rozwiązuje najbardziej naglący problem, jakim jest redukcja CO2 - mówi Lars Mårtensson z Volvo Trucks.

volvo_cng-2

Zastosowanie metanu w transporcie długodystansowym okazało się trudne. Samochody ciężarowe napędzane silnikiem o zapłonie iskrowym zazwyczaj miały ograniczony zasięg (około 150-200 km).  Volvo Trucks rozwiązuje ten problem stosując mieszankę metanu i oleju napędowego do zasilania silnika wysokoprężnego. Powoduje to zwiększenie zasięgu eksploatacyjnego pojazdu o ponad 50 procent. W praktyce zasięg wzrasta dwukrotnie, ponieważ w zbiornikach znajduje się gaz skroplony, co zapewnia większą gęstość energii. Ponadto, silnik wysokoprężny ma przewagę nad silnikiem o zapłonie iskrowym pod względem właściwości jezdnych.

Rozwiązanie bazuje na sprawdzonych, niezawodnych silnikach wysokoprężnych Volvo, spełniających normę emisji spalin Euro 5. Dostosowanie jednostki napędowej do spalania gazu polega na zamontowaniu w pojeździe zbiorników na wydajny objętościowo skroplony metan (LNG/LBG) lub metan sprężony (CNG/CBG). Poza tym, jednostkę napędową wyposaża się w dodatkowy, odrębny układ zasilania z wtryskiwaczami gazu umieszczonymi w kolektorze dolotowym.

Czynnikiem zapalającym mieszankę metanowo-powietrzną jest płomień powstający wskutek samozapłonu niewielkiej dawki oleju napędowego wtryskiwanego do komory spalania. Taki mechanizm spalania umożliwia wyeliminowanie świecy zapłonowej i pozwala na pełne wykorzystanie sprawności silnika wysokoprężnego. W rezultacie właściwości jezdne są identyczne, jak w przypadku pojazdu napędzanego konwencjonalnym silnikiem zasilanym olejem napędowym.

Jeżeli gaz się wyczerpie, silnik może kontynuować pracę spalając tylko olej napędowy. Jest to charakterystyczna cecha technologii Volvo, dzięki której opracowany system spalania staje się realną alternatywą dla wielu klientów, nawet na obszarach o słabo rozwiniętej sieci dystrybucji gazu. Wymagana ilość oleju napędowego zmienia się, zależnie od zmian warunków pracy silnika, lecz celem Volvo Trucks jest ograniczenie zużycia tego paliwa do minimum.

- Liczymy, że po udoskonaleniu i przetestowaniu tej technologii udział metanu wzrośnie nawet do 80 procent.  W 2010 r. rozpoczniemy testy eksploatacyjne z mieszanką paliw o 70-procentowej zawartości metanu. Resztę stanowić będzie tzw. „bio-mix diesel”, tzn. kopalny olej napędowy zmieszany z olejem napędowym wyprodukowanym z surowców odnawialnych
- mówi Mats Franzén, dyrektor działu Engine Strategy and Planning w Volvo Trucks.

Biorąc pod uwagę cały cykl, od wyprodukowania paliwa do jego spalenia w silniku, nowa technologia może w dłuższej perspektywie zapewnić do 80 procent niższą emisję dwutlenku węgla, w porównaniu do konwencjonalnego silnika wysokoprężnego, o ile stosowany będzie biogaz w połączeniu z biodieslem.

Istnieją dwa główne czynniki stymulujące coraz większe zainteresowanie rynku samochodami ciężarowymi z silnikami gazowymi. Jednym z tych czynników są niższe koszty. Na wielu rynkach metan jest obecnie stosunkowo tanim paliwem. Na przykład, już teraz Volvo Trucks oferuje opłacalne rozwiązanie, pozwalające na tankowanie pojazdów realizujących przewozy długodystansowe w jednej i tej samej, macierzystej stacji paliwowej.
Drugi czynnik wynika wprost z rygorystycznych przepisów środowiskowych obowiązujących w wielu miastach, mających decydujący wpływ na decyzje dotyczące zakupów, zwłaszcza w przedsiębiorstwach komunalnych. Volvo Trucks prowadzi z wieloma firmami paliwowymi dialog, którego przedmiotem jest budowa stacji paliwowych z uwzględnieniem tempa wzrostu liczby pojazdów na drogach. Działanie to ma na celu przygotowanie gruntu do powszechnego wprowadzenia nowych paliw na rynek. W celu zoptymalizowania i udoskonalenia technologii, Volvo Trucks współpracuje również z firmami naukowo-badawczymi Clean Air Power, Hardstaff Group i Westport.

Najważniejsze zalety technologii Volvo Trucks: metan + olej napędowy
- Volvo Trucks jest pierwszym producentem wydajnych silników wysokoprężnych zasilanych gazem, spełniających normę emisji spalin Euro 5.
- Około 25 procent mniejsze zużycie energii w porównaniu do konwencjonalnego silnika gazowego.
- Identyczna jak w przypadku konwencjonalnych silników wysokoprężnych moc i właściwości jezdne.
- Technologia oparta na dwóch rodzajach paliwa umożliwia kontynuowanie jazdy tylko przy wykorzystaniu oleju napędowego, gdy wyczerpie się gaz – dodatkowa zaleta do czasu powstania w pełni rozwiniętej sieci dystrybucji gazu.
- Wysoka sprawność silnika, w połączeniu z możliwością użycia gazu skroplonego powoduje, że technologia ta staje się realną alternatywą w transporcie długodystansowym.

volvo_cng-3


Metan jest składnikiem zarówno gazu ziemnego, jak i biogazu. Gaz ziemny jest paliwem kopalnym, podczas gdy biogaz produkuje się z surowców biodegradowalnych, np. odpadów.


Źródło: Volvo Trucks

 


Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL