Zmiana ustawy o tachografach

Zmiana ustawy o tachografach
W dniu 14.04.2017 został opublikowany projekt ustawy o tachografach
 
Ustawa wraz z odpowiednimi rozporządzeniami, ma zastąpić obecnie obowiązujący system aktów prawnych regulujących sprawy związane z tym zagadnieniem, między innymi pracę warsztatów tachografów.
, obecnie regulowanego przez Ustawę o systemie tachografów cyfrowych i Ustawę Prawo o miarach, oraz odpowiednie rozporządzenia. Ponadto ustawa wprowadza szereg zmian w ustawach o transporcie drogowym i w prawie o ruchu drogowym.
 
Najważniejsze zmiany dotyczące funkcjonowania systemu tachografów to: odejście od okresowych zezwoleń na obsługę tachografów analogowych, wprowadzenie jednego zezwolenia na wszystkie rodzaje tachografów, ograniczenie możliwości uzyskania zezwolenia dla firm posiadających transport lub związanych z przedsiębiorstwami transportowymi, wprowadzenie oddzielnej kategorii zezwolenia dla instalatorów (fabryk pojazdów), wprowadzenie możliwości czasowego zawieszania działalności na wniosek warsztatu, wprowadzenie obowiązku okresowego szkolenia pracowników warsztatu,
 likwidacja okresowej ważności uprawnienia technika warsztatu, doprecyzowanie form współpracy z organami kontrolującymi pojazdy w zakresie badań tachografów pod kątem zainstalowania urządzeń do manipulacji (w tym w zakresie opłat za te badania), modyfikacja kar nakładanych na warsztaty w przypadku naruszania przepisów (wprowadzenie min. czasowego zawieszenia zezwolenia przez GUM), doprecyzowanie obowiązków spoczywających na podmiocie prowadzącym warsztat.
 
Ponadto projekt ustawy doprecyzowuje, w stosunku do poprzedniej ustawy o systemie tachografów cyfrowych, sprawy związane z homologacjami tachografów oraz wydawaniem kart do tachografów cyfrowych.
 
W pracach nad ustawą uczestniczy grupa ds. tachografów utworzona przy Konsultacyjnym Zespole Metrologicznym ds. Regulacji Rynku w Głównym Urzędzie Miar. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, w tym przedstawiciele producentów tachografów przedstawiciele warsztatów tachografów, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Inspekcji Transportu Drogowego.
 
- Prace nad nowymi przepisami będą kontynuowane, do przepisów ustawy muszą jeszcze powstać projekty odpowiednich rozporządzeń. Przedstawiony na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt jest również efektem pracy grupy ds. tachografów przy Konsultacyjnym Zespole Metrologicznym ds. regulacji rynku, powołanym przez Prezesa GUM. Mam nadzieję że opinia grupy będzie uwzględniana również w dalszych pracach nad ustawą oraz przepisami wykonawczymi.- powiedział Tomasz Rongiers - PRZEDSTAWICIEL Z RAMIENIA FIRMY LONTEX W ZESPOLE DS. TACHOGRAFÓW PRZY KONSULTACYJNYM ZESPOLE METROLOGICZNYM DS. REGULACJI RYNKU GUM

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL