Zmiana czasu w zegarkach, a co z tachografem?

Tachograf zmiana czasu

Zmiana czasu następuje dwa razy w roku, a jej celem jest oszczędność energii poprzez większe wykorzystanie światła dziennego.

 

Wszystkie kraje UE stosują się do zmiany czasu i tak naprawdę jest to zawarte w dokumentach wydanych przez Unię Europejską. Unia Europejska, dążąc do ujednolicenia obyczajów krajów członkowskich, uchwala (przedłuża) zmianę czasu co 5 lat. W Europie reguluje ją Dyrektywa 2000/84/C , którą następnie włączają do swojego systemu prawnego poszczególne kraje - członkowie UE. Czas zmieniamy w ostatnią sobotę/niedzielę marca i ostatnią sobotę/niedzielę października.

Zmiany czasu należy również wprowadzić ręcznie w tachografie (analogowym lub cyfrowym) - jeśli nie mamy tej opcji, jako automatyczną. Poniżej procedury dla każdej marki Tachografów Cyfrowych. Procedury nie służą do regulacji czasu UTC, lecz tylko do regulacji różnicy między czasem UTC a czasem lokalnym. Korekty czasu UTC o +/- 1 minutę można wprowadzać tylko raz w tygodniu.

 

Siemens-VDO

Aby wskazać różnicę pomiędzy czasem UTC a czasem lokalnym, wykonaj następujące czynności:
1. naciskaj kursor góra/dół tyle razy, ile potrzeba, aby przejść do menu głównego, a następnie naciśnij OK - Naciskaj kursor góra/dół tyle razy, ile konieczne, aby przejść do menu Wprowadzanie pojazdu, a następnie naciśnij przycisk OK'
2. naciskaj przycisk kursora w górę/w dół tyle razy, ile jest to konieczne, aby przejść do menu "Czas lokalny", a następnie naciśnij przycisk OK,
3. naciskaj przycisk kursora w górę/w dół tyle razy, ile konieczne, aby ustawić czas lokalny, a następnie naciśnij przycisk OK lub kursor z powrotem, aby wyjść bez zmian. Czas lokalny można zmieniać w opcjach po +/- 30 minut,
4. naciśnij kursor z powrotem tyle razy, ile to konieczne, aby wyjść do ekranu głównego.

Stoneridge

Aby wskazać różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, wykonaj następujące czynności:
1. naciśnij przycisk Enter,
2. naciśnij przycisk góra/dół, aż zostanie wyświetlony ekran menu konfiguracji, a następnie naciśnij klawisz Enter,
3. naciskaj przycisk góra/dół, aż wyświetli się Ustawienie czasu lokalnego, a następnie naciśnij Enter,
4. naciśnij przycisk w górę / w dół, aby dostosować czas lokalny,
5. czas lokalny można regulować w opcjach po +/- 30 minut,
6. naciśnij przycisk Enter, aby potwierdzić, lub przycisk Wstecz (x), aby wyjść bez zmian,
7. naciśnij przycisk wstecz (x), aż wyświetli się ekran główny.

ACTIA

Można wskazać różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, chyba, że funkcje tę dezaktywowano przez instalatora urządzenia. Aby wskazać różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, wykonaj następujące czynności:
1. na pierwszym poziomie menu naciśnij OK, aby przejść na drugi poziom,
2. naciskaj kursor w prawo/w lewo tyle razy, ile potrzeba, aby przejść do Ustawień, a następnie naciśnij OK,
3. naciskaj kursor w prawo/lewo tyle razy, ile potrzeba, aby przejść do czasu lokalnego, a następnie naciśnij OK,
4. prezentowana jest różnica między czasem lokalnym a czasem UTC,
5. naciśnij kursor w lewo / w prawo, aby wskazać różnicę,
6. czas lokalny można ustawić od czasu UTC w opcjach po +/- 30 minut. Limity to -23:30 i + 23:30,
7. naciśnij OK, aby zatwierdzić zmianę (+ 01h00 zimą, + 02h00 latem) lub naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wyjść bez zmian,
8. pojawi się ostatnio wybrany ekran główny.

EFKON

Czynności te nie będą konieczne, jeśli funkcja automatycznego dostosowania czasu lokalnego jest włączona. Aby wskazać różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, wykonaj następujące czynności:
1. naciśnij przycisk OK,
2. naciskaj kursor w prawo/lewo tyle razy, ile potrzeba, aby przejść do menu Konfiguracja, a następnie naciśnij OK,
3. naciśnij kursor w prawo / w lewo tyle razy, ile potrzeba, aby przejść do menu Zegar, a następnie naciśnij OK,
4. naciskaj kursor w prawo/lewo tyle razy, ile potrzeba, aby przejść do menu Strefa czasowa, a następnie naciśnij OK,
5. naciśnij kursor w prawo / w lewo tyle razy, ile potrzeba, aby ustawić czas lokalny, a następnie naciśnij OK lub kursor z powrotem, aby wyjść bez zmian,
6. czas lokalny można zmieniać w opcjach po +/- 30 minut,
7. naciśnij kursor z powrotem tyle razy, ile to konieczne, aby wyjść do ekranu głównego.

 

Przeczytaj też:
Monitoring ciśnienia powietrza w oponach w Niemczech obowiązkowy

Jak zapowiedziało niemieckie Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu, systemy monitorowania ciśnienia w oponach będą obowiązkowe w Niemczech od lipca 2022 r.

Kiedy auto zastępcze? UOKiK przygląda się towarzystwom ubezpieczeniowym

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec czterech towarzystw ubezpieczeniowych, które utrudniały kierowcom korzystanie z aut zastępczych.

Droga ekspresowa S19 Via Carpatia ma nowy odcinek

W ostatnich dniach kwietnia GDDKiA oddała do ruchu ostatni element szlaku Via Carpatia pomiędzy granicą województw lubelskiego i podkarpackiego a Rzeszowem odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem.

Siedemset milionów euro na parkingi przy autostradzie

Według Federalnego Ministerstwa Transportu, Niemczech, planuje się ponad 350 inwestycji dotyczących rozbudowy i budowy nowych projektów budowlanych związanych z miejscami parkingowymi dla ciężarówek.

Potroi się liczba odcinkowych pomiarów prędkości

Ponad 170 km tras w Polsce znajduje się obecnie pod kontrolą Odcinkowych Pomiarów Prędkości. W planach jest uruchomienie kolejnych, co zwiększy łączną długość kontrolowanych odcinków do prawie 600 km.

Kolejna partia samochodów ciężarowych dla dużego przewoźnika z Wielkopolski DAF Driver Challenge 2022 w Czechach i na Słowacji

U naszych południowych sąsiadów rozpoczyna się kolejna tura DAF Driver Challenge 2022 – konkursu, który wyszukuje najlepszych kierowców ciężarówek i daje im możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami.

Certyfikowany parking dla ciężarówek - co to takiego?

Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie (C/2022/2055) w sprawie norm UE dotyczących bezpiecznych parkingów dla ciężarówek i ich certyfikacji. W przyszłości normy powinny pozwolić na wyciągnięcie wniosków na temat poziomu obsługi i bezpieczeństwa miejsc parkingowych.

Ceny paliw w Niemczech pod kontrolą

Po silnych wahaniach cen paliw na stacjach benzynowych Federalny Urząd Antymonopolowy chce skontrolować operatorów paliwowych. Celem jest ustalenie przyczyn drastycznie wysokich cen paliw.

Wyszukiwarka

Informacje