Wynajem pojazdów ciężarowych

Pojazdy w wynajmie - firmy transportowe czekają zmiany na lepsze

Zmiany w prawie umożliwią przewoźnikom prowadzącym działalność na terytorium Polski na czasowe korzystanie z pojazdu wynajmowanego, zarejestrowanego na terytorium innego państwa UE.

Wynajem pojazdów niesie ze sobą szereg korzyści, które mogą poprawić elastyczność operacyjną firm transportowych. Nowelizowane są dwie ustawy: o transporcie drogowym oraz o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. W najnowszym projekcie zaproponowano wprowadzenie unijnej dyrektywy, która zezwala pojazdom zarejestrowanym lub dopuszczonym do ruchu zgodnie z prawem państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska na poruszanie się po naszym terytorium w transporcie drogowym rzeczy.

Polska dotychczas nie wprowadziła możliwości korzystania z pojazdów najmowanych zarejestrowanych poza granicami RP. Tymczasem nowelizacja ustaw niesie ze sobą szereg korzyści. Dodatkowo z punktu widzenia transportu drogowego w ujęciu europejskim jest to bardzo ważny krok w kierunku implementacji eCMR – mówi Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

Te najważniejsze, związane z otwarciem rynku w odniesieniu do użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców na terytorium Polski w celu przewozu drogowego rzeczy to:
- użytkowanie najmowanych pojazdów może obniżyć koszty przedsiębiorstw, poprawić ich elastyczność operacyjną, ale też przyczynić się do zwiększenia wydajności i konkurencyjności tych firm;
- wynajem będzie niższym jednorazowym wydatkiem niż zakup nowego pojazdu;
- wynajmowane pojazdy są z reguły nowsze w porównaniu z przeciętnym wiekiem pojazdów w przedsiębiorstwie, a tym samym mogą okazać się bezpieczniejsze i generować mniejszą ilość zanieczyszczeń;

– Najmowanie pojazdów ma jeszcze ten dodatkowy atut, że umożliwia szybką reakcję na sezonowy czy tymczasowy wzrost volumenu lub zastąpienie zepsutych lub uszkodzonych pojazdów. Odbywa się to przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z niezbędnymi wymogami bezpieczeństwa oraz zapewnieniu odpowiednich warunków pracy kierowcom – wyjaśnia Joanna Bożek z Imex Logistics.

Jakie zmiany w prawie przewidują znowelizowane ustawy? W Polsce długość okresu, w którym przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z najmowanych pojazdów zarejestrowanych lub dopuszczonych do ruchu w innym państwie członkowskim ma wynosić nie dłużej niż kolejne 90 dni w danym roku kalendarzowym, od dnia zgłoszenia pojazdu do właściwego organu.
Przepisy regulują też graniczenie liczby pojazdów najmowanych. Minimalna, dozwolona liczba pojazdów wynosi co najmniej 25 proc. floty pojazdów ciężarowych, którymi dysponuje przedsiębiorstwo w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego użytkowanie najmowanego pojazdu albo w dniu rozpoczęcia przez przedsiębiorstwo użytkowania najmowanego pojazdu, zgodnie z ustaleniami danego państwa członkowskiego. Jednak w przypadku, gdy cała flota przedsiębiorstwa to więcej niż jeden, lecz mniej niż cztery pojazdy, przedsiębiorstwu temu wolno użytkować co najmniej jeden taki pojazd.

Warto zaznaczyć, że czas trwania umowy najmu będzie ustalany indywidulanie przez każde państwo członkowskie. W nowelizacji dodano obowiązek, który spoczywa na kierowcy do okazania podczas kontroli drogowej umowy najmu lub poświadczony wyciąg z tej umowy. Ewentualne sankcje będą jednak nakładane na przedsiębiorcę, dlatego zarówno przedsiębiorca, jak i kierowca muszą pamiętać i dopilnować, aby te dokumenty znajdowały się w teczce kierowcy – dodaje Joanna Bożek z Imex Logistics.

Przeczytaj też:
IVECO rozpoczyna europejski etap trasy koncertowej wraz z zespołem Metallica IVECO zapewni niskoemisyjny transport dla trasy koncertowej M72 World Tour dzięki pojazdom napędzanym gazem ziemnym, energią elektryczną oraz paliwami odnawialnymi.
Inteligentne tachografy G2v2 - co się zmieni Do 18 sierpnia 2025 r. wszystkie samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony oraz autobusy wykorzystywane w międzynarodowym transporcie drogowym na terenie Unii Europejskiej będą musiały zostać wyposażone w tachografy inteligentne II generacji.
Konfiskata aut pijanym kierowcom - najczęściej zadawane pytania W dniu 14 marca 2024 r. wchodzą w życie przepisy pozwalające na konfiskatę samochodów pijanym kierowcom. Co prawda nie ma jeszcze do nich przepisów wykonawczych, lecz jest to tylko kwestia najbliższych tygodni.
Nowe doskonalsze fotoradary na polskich drogach - sprawdź ich lokalizacje Nowatorska jakość sprzętu, wyłapująca serię pojazdów jednocześnie, ma być skutecznym straszkiem na kierowców.
Wynagrodzenia dla kierowców muszą wzrosnąć w 2024 roku Zmiany w wynagrodzeniach kierowców zawodowych w 2024 – o tym warto wiedzieć.
Skuteczne zmniejszenie kary nałożonej przez Border Force W lutym ubiegłego roku, zostały wprowadzone zmiany w przepisach w zakresie przeciwdziałania wjazdowi nielegalnych imigrantów na teren Wielkiej Brytanii. Kary są znacznie bardziej dotkliwe, a przewoźnicy są częściej na nie narażeni.
Nowe przepisy dotyczące pojazdów nienormatywnych W dniu 17 lutego 2024r. wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych.
Dwa DAF-y LF w służbie Ośrodka Szkolenia Ochotniczej Straży Pożarnej Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa mazowieckiego mogą wziąć udział w szkoleniach, które przygotują ich do podniesienia kwalifikacji i uzyskania prawa jazdy kategorii C.
Zmiana naliczania opłat drogowych w Czechach Opłata za przejazd w Czechach dla pojazdów powyżej 3,5 t zostanie powiększona o składnik opłaty za wytwarzanie emisji CO2.