Nowa mapa ryzyka na drogach krajowych

Nowa mapa ryzyka na drogach krajowych

RI_Europa_600

Po raz trzeci, w ramach międzynarodowego Programu Oceny Ryzyka na Drogach EuroRAP, naukowcy z Politechniki Gdańskiej wraz z ekspertami Polskiego Związku Motorowego i Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej opracowali mapę ryzyka na drogach  w Polsce. Dzięki współpracy z serwisem mapowym Targeo.pl, po raz pierwszy została uruchomiona mapa ryzyka w postaci interaktywnej.

Mapa prezentuje poziomy ryzyka bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną w wypadku drogowym na sieci dróg krajowych w Polsce. Ryzyko przedstawiono za pomocą pięciostopniowej skali: kolor zielony oznacza najniższą klasę ryzyka (najwyższy poziom bezpieczeństwa), a kolor czarny najwyższą klasę ryzyka (najniższy poziom bezpieczeństwa). Ryzyko indywidualne dotyczy każdego użytkownika dróg i mierzone jest częstością wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi na każdym odcinku drogi w stosunku do liczby pojazdów, które przejeżdżają przez ten odcinek.

Z mapy ryzyka indywidualnego na drogach krajowych w Polsce w latach 2007-2009 wynika, że: 50 proc. długości dróg krajowych, to czarne odcinki o najwyższym poziomie ryzyka, 61 proc. wszystkich wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi na drogach krajowych ma miejsce na czarnych odcinkach, tylko 9 proc. długości dróg krajowych spełnia kryteria bardzo małego i małego ryzyka przyjęte przez EuroRAP dla podstawowej sieci dróg; są to odcinki autostrad oraz dwujezdniowych dróg ekspresowych, 80 proc. długości dróg krajowych, to czarne i czerwone odcinki, na których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu ryzyka co najmniej o 2 klasy.

Opracowano  ją w oparciu o policyjne dane statystyczne.  W badanym okresie 3 lat  na drogach krajowych w Polsce miało miejsce 11 856 wypadków z ofiarami śmiertelnymi lub ciężko rannymi, w których łącznie zginęło 5 314 osób, 10 401 osób odniosło ciężkie obrażenia ciała, a wiele z nich pozostaje kalekami. Koszty materialne i społeczne tych wypadków wyniosły ponad 10 mld zł/3 lata. Największymi zagrożeniami powodującymi   wysokie ryzyko są wypadki związane z: najechaniem na pieszego, najechaniem na rowerzystę, zderzeniami czołowymi i bocznymi, wypadnięciem z drogi oraz nadmierną prędkością.
 
 Z porównania zmiany klas ryzyka indywidualnego na sieci dróg krajowych dla dwóch okresów 2005-2007 i 2007-2009 wynika, że: na 67 proc. długości dróg krajowych nie nastąpiły istotne zmiany ryzyka, na 24 proc. długości dróg nastąpił spadek ryzyka o jedną lub więcej klas, na 9 proc.  długości dróg nastąpił wzrost ryzyka o jedną lub więcej klas. W ramach Programu EuroRAP, oprócz mapy ogólnej ryzyka indywidualnego, opracowano również regionalne mapy ryzyka dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Wszystkie mapy można pobrać ze strony internetowej Programu. Na stronie eurorap.targeo.pl dostępna jest mapa interaktywna z możliwością przełączania warstw obrazujących różne rodzaje ryzyka i okresy, których dotyczy badanie.

Europejski Atlas Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Wyniki prac polskiego zespołu zostały włączone do Europejskiego Atlasu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który wyraźnie obrazuje różnice w poziomie bezpieczeństwa na drogach 16 państw europejskich dzięki zastosowaniu idei prostych i jednolitych standardów.  Porównanie poziomu bezpieczeństwa polskich dróg krajowych z innymi krajami wskazuje, że ryzyko bycia ofiarą śmiertelną na drogach krajowych Polsce jest czterokrotnie większe niż na drogach krajowych w Niemczech i Wielkiej Brytanii, a na autostradach aż sześciokrotnie większe. Ryzyko niekakceptowalne na drogach Unii Europejskiej czarne i czerwone odcinki, występuje w Polsce aż na 80 proc. długości dróg krajowych, podczas gdy w Austrii i w Holandii występuje tylko na 1 proc. długości dróg krajowych, natomiast w Szwecji nie występuje. EuroRAP to Europejski Program Oceny Ryzyka na Drogach European Road Assessment Programme, który umożliwia niezależną ocenę poziomu zagrożenia zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego według jednolitej metodyki. Jest jednym z największych i najefektywniejszych w ostatnich latach programów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach w Europie.

Źródło:  Program EuroRAP

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL