Ekologia w transporcie drogowym

Ekologia w transporcie drogowym

logo_PIM

W dniu wczorajszym (tj. 4 kwietnia 2012) w siedzibie Polskiej Izby Motoryzacji miało miejsce pierwsze spotkanie Zespołu Koordynacyjnego Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Ekologicznego, której koordynatorem jest Polska Izba Motoryzacji.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm wchodzących w skład Komitetu Koordynacyjnego:
- Polska Izba Motoryzacji,
- Solbus,
- BOBRME Komel,
- Impact Clean Power Technology,
- Melex A&D Tyszkiewicz,
- ZNTK-Radom,
- EVC-Group,
- Solaris Bus & Coach,
- Zbigniew Turek z Krajowego Punktu Kontaktowego,
- Janusz Kipigroch z Ministerstwa Gospodarki.


W trakcie spotkania dostarczono depeszę z Firmy PESA Bydgoszcz, która potwierdzała swój akces do prac w Zespole Koordynacyjnym. Podczas spotkania skupiono się na szczegółowym określeniu przedsięwzięć, działań i celów Platformy zarówno tych strategicznych jak i tych o charakterze promocyjno - wizerunkowym (szczegółowe informacje wkrótce).

Platformę obecnie tworzy 18 producentów pojazdów ekologicznych i komponentów:
- Solaris Bus & Coach,
- Solbus,
- Tramwaje Warszawskie,
- PESA Bydgoszcz,
- AMZ-Bis,
- AMZ-Kutno,
- BOBRME Komel,
- CIM-MES Projekt,
- ELE-Driveco,
- Impast Clean Power Technology,
- Jenox Akumulatory,
- Melex A&D Tyszkiewicz,
- EVC-Battery,
- ZNTK-Radom,
- NGV Autogas,
- DZT Fabryka Samochodów,
- EVC-Group,
- Krajowy Punkt Kontaktowy przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN,
- Polska Izba Motoryzacji (w charakterze koordynatora).


Celem działań Platformy jest wdrażanie innowacyjnych i ekologicznych technologii w transporcie drogowym oraz szynowym, prace nad udoskonalaniem tradycyjnych silników spalinowych oraz rozwój napędów alternatywnych np. hybrydowych, elektrycznych czy gazowych. Inicjatywa powstała dzięki zaangażowaniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

4trucks.pl / PIMfacebook_100x100 twitter_logo youtube_logo