Zmiana miejsca pracy kierowcy – konieczne wypowiedzenie zmieniające

Zmiana miejsca pracy kierowcy – konieczne wypowiedzenie zmieniające

Gdy firma chce, żeby kierowca jeździł za granicę, musi zawrzeć z nim porozumienie zmieniające umowę o pracę. Jednak pracownik ma prawo się na to nie zgodzić.

Gdy miejsce pracy określono bardzo ściśle w umowie o pracę, a kierowca nie wyraża zgody na pracę w innym miejscu (np. za granicą), wymaga to zastosowania wypowiedzenia zmieniającego.

Dwa rozwiązania

Umowa o pracę określa:

  1. strony umowy;
  2. rodzaj umowy;
  3. datę jej zawarcia oraz
  4. warunki pracy i płacy, w szczególności:
  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  • wymiar czasu pracy lub
  • termin rozpoczęcia pracy.

Jeśli choć jeden ze wskazanych warunków pracy ulega zmianie, pracodawca musi albo zawrzeć z pracownikami porozumienie, albo dokonać wypowiedzeń zmieniających. Pracodawca i pracownik mają swobodę w ustaleniu miejsca, w którym pracownik będzie świadczył pracę. Nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Kiedy jest wymagane zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu? Sprawdź

Zmiana miejsca pracy kierowcy
Aby zmienić wskazane w umowie miejsce pracy kierowcy, należy zawrzeć z nim porozumienie zmieniające umowę. Natomiast jeżeli pracownik nie zgadza się na to, trzeba wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające warunki umowy w tym zakresie.
Korzystając z drugiego rozwiązania, pracodawca powinien skonsultować to z działającymi na terenie zakładu pracy związkami zawodowymi. Ponadto do wypowiedzeń zmieniających stosuje się przepisy dotyczące definitywnego rozwiązania umowy o pracę.

Podstawa prawna:
art. 29, art. 42 ustawy z 26 czerwca 1974 r. − Kodeks pracy (Dz.U. z 1974 r. nr 24, poz. 141).

Autor: Joanna Kaleta, prawnik specjalizujący się w przepisach prawa pracy

Więcej porad znajdziesz w magazynie „Czas pracy kierowców”

Wyszukiwarka

Informacje