Rozporządzenie MTBiGM w sprawie sprawozdawczości ADR

Rozporządzenie MTBiGM w sprawie sprawozdawczości ADR

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 sierpnia 2012 roku poz. 966 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.

Wzór formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposób jego wypełniania określa załącznik do rozporządzenia. W sprawozdaniu za rok 2012 w części A można nie wypełniać kolumn "pakowanie" i "napełnianie".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (ES).


4trucks.pl / PISIL

Przeczytaj też:
Kontrolowany jest co 7. przedsiębiorca

Spada liczba zgłoszeń przewozu towarów wrażliwych do rejestru SENT

Przewóz ładunku ADR i wiele naruszeń

W dniu 2 marca w miejscowości Polska Cerekiew na DK45 inspektorzy z WITD w Opolu zatrzymali do kontroli pojazd kierowcę, przewożącego materiał niebezpieczny UN1202. Renault Trucks T Tanker do przewozu materiałów niebezpiecznych

Renault Trucks posiada w swojej ofercie wyspecjalizowane rozwiązanie, przeznaczone dla klientów transportujących materiały niebezpieczne, produkty łatwo psujące się i chemikalia. WITD Bydgoszcz: kontrole pojazdów ADR

W dniu 2 października w miejscowości Nowa Wieś Wielka inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy prowadzili działania kontrolne wykorzystując Mobilną Stację Kontroli. WITD: 20 ton towaru niebezpiecznego w kontenerze

W wyniku czynności kontrolnych szczególną uwagę inspektorów przykuła nazwa przewożonego ładunku znajdującego się w kontenerze. W kontenerze znajdowało się 20 ton towarów niebezpiecznych należących do klasy 5.1. WITD: Przewóz towarów bez uprawnień

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi. Transport chemii płynnej - jak właściwie przeprowadzić

Przewóz płynnych substancji chemicznych jest wielkim wyzwaniem dla firm transportowych. Wymaga bowiem szczególnie ścisłego utrzymywania standardów bezpieczeństwa, które wskazane są w różnych przepisach. Zakazy ruchu

Ograniczenia w ruchu w dniach 30 kwietnia - 3 maja. Ostrzeżenie o nowej metodzie kradzieży w Hiszpanii

Europol ostrzega o odnotowanych w Hiszpanii przypadkach kradzieży przy użyciu metody "Konia Trojańskiego" ("Trojan Horse").

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL