Rozporządzenie MTBiGM w sprawie sprawozdawczości ADR

Rozporządzenie MTBiGM w sprawie sprawozdawczości ADR

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 sierpnia 2012 roku poz. 966 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.

Wzór formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposób jego wypełniania określa załącznik do rozporządzenia. W sprawozdaniu za rok 2012 w części A można nie wypełniać kolumn "pakowanie" i "napełnianie".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (ES).


4trucks.pl / PISIL

Wyszukiwarka

Informacje