Turcja: Nowy system opłat drogowych

Turcja: Nowy system opłat drogowych

Tureckie Ministerstwo Transportu zapowiada na 17 września br. uruchomienie nowego systemu poboru opłat na tureckich autostradach i niektórych mostach podlegających opłacie za przejazd (m.in. mosty w Stambule nad Cieśniną Bosfor).

Po całkowitym odstąpieniu w 2010 r. od systemu ręcznego poboru opłat, wszystkie autostrady i płatne odcinki dróg (mosty) zostały objęte systemami elektronicznymi - automatycznym OGS (opłata pobierana poprzez zczytanie przez kamerę numeru z tablicy rejestracyjnej pojazdu po uprzednim wprowadzeniu pojazdu do systemu i aktywacji okresowo doładowywanego konta) oraz KGS, w którym otwarcie zapory następuje po przyłożeniu do czytnika karty typu pre-paid, wykupionej w wyznaczonych bankach (z możliwością doładowywania).

Nowy system szybkiego poboru opłaty HGS ma na celu zwiększenie przepustowości punktów poboru należności za przejazd, gdzie obecnie tworzą się korki komunikacyjne hamujące ruch pojazdów i generujące znaczne straty dla kierowców, przedsiębiorstw transportowych i Skarbu Państwa (konieczność kosztownego egzekwowania należności od kierowców uchylających się od zapłaty). Wg informacji Ministerstwa Transportu, obsługa systemu HGS jest o 20% tańsza od KGS.

W zamierzeniu Ministerstwa Transportu, od początku 2013 r. nowy, zbliżony w sposobie działania do OGS system HGS zastąpi całkowicie KGS, natomiast OGS pozostanie nadal w użyciu. Zakup chipów i/lub kart HGS będzie możliwy w oddziałach PTT (Turecka Poczta), na stacjach paliwowych oraz w punktach obsługi ruchu kołowego na autostradach - obecnie takie punkty funkcjonują m.in. po stronie europejskiej Stambułu, przed wjazdem na płatny most nad Bosforem. Koszt jednostki doładowania - 5 lub 10 TL.

Podróżującym własnymi pojazdami po tureckich autostradach przypominamy dodatkowo o wprowadzonym niedawno obowiązku zwolnienia przed punktem poboru opłat do 30 km/godz., o czym informują stosowne znaki. Nakaz zwolnienia do wymaganej prędkości jest zapewne związany z planami wprowadzenia opartego na działaniu kamer systemu HGS. Przestrzegania tego nakazu pilnują patrole policyjne za punktem poboru opłat, w przyszłości kamery zarejestrują brak opłaty.

ZMPD zwróciło się wczoraj do tureckiego zrzeszenia przewoźników - UND o szczegóły uzyskiwania kart/chipów elektronicznego poboru opłat. Z informacji, jakie otrzymali wynika, że do zakupu urządzenia nie będą wymagane żadne dokumenty, a jedynie dowód rejestracyjny pojazdu. Będą dwa rodzaje kart opłat: jedna w postaci etykiety - koszt ok. 5 TL, a druga w postaci karty płatniczej - koszt 15 TL. Limit na kartach musi pokrywać równowartość co najmniej 60 TL.

 

4trucks.pl / ankara.trade.gov.pl / ZMPD

Wyszukiwarka

Informacje