Kolejne utrudnienia dla ciężarówek

Kolejne utrudnienia dla ciężarówek

Image W związku z wysokimi temperaturami wprowadzane są ograniczenia w ruchu na drogach. Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów

na drogach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje:

 • 6 lipca br. w godzinach 11.00 - 22.00 obowiązywać będzie zakaz ruchu po drogach dla samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t na obszarze województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, podlaskiego
 • Od 7 lipca 2006 roku w godzinach 11.00 - 22.00 zakaz ruchu po drogach dla samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton obowiązywać będzie na terenie całego kraju.
 • Ogłoszenie zakończenia obowiązywania zakazu nastąpi przez podanie odrębnego komunikatu.

Przepisy nie mają zastosowania do pojazdów:

 1. Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych specjalistycznych służb ochrony chemicznej, radiologicznej oraz przed skażeniami, pogotowia technicznego;
 2. pracujących na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymania;
 3. pracujących na potrzeby służb technicznych usuwających awarie;
 4. biorących udział w akcjach ratowniczych;
 5. biorących udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych;
 6. przewożących artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, określone w załączniku do rozporządzenia;
 7. przeznaczonych do przewozu żywych zwierząt;
 8. pracujących na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;
 9. pracujących na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;
 10. wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
 11. przewożących sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;
 12. przewożących, w związku z organizacją imprez masowych, sprzęt dla ich obsługi;
  przewożących prasę;
 13. pustych po rozładunku artykułów szybko psujących się oraz skierowanych po załadunek takich towarów;
 14. przewożących lekarstwa i środki medyczne;
 15. przewożących ładunki pocztowe;
 16. pracujących w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego, w odległości do 50 km od siedziby przedsiębiorstwa, pracującego w cyklu ciągłym;
 17. przewożących, określone w odrębnych przepisach, towary niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;
 18. uczestniczących w akcjach humanitarnych;
 19. przeznaczonych do przewozu betonu;
 20. przeznaczonych do przewozu odpadów komunalnych;
 21. przewożących towary z wyładunku wagonów ze stacji kolejowych, w promieniu 50 km od stacji kolejowej.

Przepisy nie mają zastosowania do pojazdów w stanie próżnym (bez ładunku).

 

ZAŁˇCZNIK
ARTYKUŁY SZYBKO PSUJˇCE SIĘ I ŚRODKI SPOŻYWCZE

 1. Mięso i podroby jadalne.
 2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.
 3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.
 4. Jaja ptasie i masy jajeczne.
 5. Kwiaty cięte i doniczkowe.
 6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone.
 7. Owoce świeże i mrożone.
 8. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.
 9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.
 10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
 11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców.
 12. Cukry i wyroby cukiernicze.
 13. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.
 14. Napoje bezalkoholowe.
 15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.
 16. Buraki cukrowe.
 17. Ziemniaki.
 18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.
 19. Podłoże uprawowe pieczarek.

źródło: GDDKiA

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL