Zmiana przepisów o obowiązku posiadania ilości wykresówek

Zmiana przepisów o obowiązku posiadania ilości wykresówek
Zarząd NZZ Kierowców otrzymał od Głównego Inspektora Transportu Drogowego, o zmianach w przepisach dotyczących posiadania określonej ilości wykresówek przez kierowców wykonujących transport drogowy.

Od dnia 1 maja 2006 r. kierowcy zobowiązani będą posiadać wykresówki (tarczki tacho) z bieżącego tygodnia oraz wykresówki z 15 dni poprzedzających bieżący tydzień !

    Poniżej pełna treść dokumentu.


            Rzeczpospolita Polska
             GŁÓWNY INSPEKTOR
        TRANSPORTU DROGOWEGO

Warszawa, 26 kwietnia 2006 r.


Pan Zenon Kopyściński             
Przewodniczący Zarządu            
NZZ Kierowców                    

    Uprzejmie informuję, iż w dniu 11 kwietnia 2006 r, opublikowane zostało rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98 jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.Urz. L, 102, str, 1-14). Przepisy tej regulacji wchodzą w życie w dniu 11 kwietnia 2007 r,, za wyjątkiem art. 10 ust. 5, art. 26 ust. 3 i 4. art. 27 powołanego aktu.

     Mając na względzie powyższe, pragnę poinformować, iż od dnia l maja 2006 r. kierowcy podlegający kontroli drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2004 r. Nr 204, poz. 2088 ze zm.) obowiązani będą okazać wykresówki z bieżącego tygodnia oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 15 dni. O powyższym obowiązku stanowi przepis art. 26 ust. 4 rozporządzenia nr 561/2006, które zmienia zapisy rozporządzenia (EWG) nr 3821/85.

     Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie członków Związku o wskazanych zmianach.

Z wyrazami szacunku             
Seweryn Kaczmarek              
źródło: NZZK

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL