Zakup samochodu na kredyt – inwestycja w firmę?

Zakup samochodu na kredyt – inwestycja w firmę?

Samochód jest zwykle jednym z podstawowych elementów wyposażenia każdego przedsiębiorstwa.

Klienci biznesowi przy zakupie firmowego auta chętnie korzystają ze wsparcia instytucji finansowych. Produktem dedykowanym przedsiębiorcom jest leasing, jednak firmy mają też możliwość zakupu samochodu na kredyt. Oba rozwiązania są sposobem na sfinansowanie zakupu samochodu bez angażowania jednorazowo znacznych środków własnych, ale też formą optymalizacji podatkowej.

Zakup samochodu na kredyt – jak to działa?
Kupując na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód na kredyt, warto poznać zasady dotyczące ujmowania takiego pojazdu w księgach podatkowych firmy.
Przedsiębiorcy rozważający zakup samochodu na kredyt zastanawiają się, czy zakupione w ten sposób auto będą mogli wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Skąd taka wątpliwość? Jedną z form zabezpieczenia tego typu kredytów jest przewłaszczenie, czyli przeniesienie części własności auta na bank udzielający kredytu do czasu całkowitej spłaty zobowiązania. W tym przypadku bank figuruje w dokumentach pojazdu, jako współwłaściciel. Mimo to samochód można wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować według posiadanych udziałów.

Amortyzacja samochodu
Należy pamiętać, że podstawowym warunkiem amortyzacji samochodu, w tym także kupionego na kredyt, jest minimalny okres użytkowania tego składnika majątku w firmie, który musi być dłuży niż rok. Chcąc korzystać z odpisów amortyzacyjnych kredytobiorca musi ustalić wartość początkową auta w proporcji do swojej części udziału w własności. Dopiero od tej kwoty można dokonywać amortyzacji samochodu według stosownej stawki – dla samochodów osobowych standardowo jest to 20%.
Dodatkowo odpis amortyzacyjny od samochodu osobowego podlega ograniczeniu jego podstawy, czyli ceny samochodu do równowartości 20 tys. euro przeliczanego według średniego kursu NBP z dnia, w którym został przekazany do używania. Odpisy od wartości auta powyżej tej kwoty nie mogą być zaliczane w koszty.

Rata odsetkowa kredytu samochodowego w kosztach
W przypadku zakupu samochodu na kredyt, kosztem podatkowym firmy może być tylko część odsetkowa rat. Co ważne, może to nastąpić dopiero po wprowadzeniu pojazdu do środków trwałych. Wszystkie opłacone do tego czasu raty wynikające z harmonogramu, powinny być doliczone do wartości początkowej samochodu. Tym samym zostaną rozliczone w odpisach amortyzacji samochodu.
Kiedy już auto stanie się składnikiem firmowego majątku odsetki z rat kredytu samochodowego mogą być zaliczone w koszty uzyskania przychodu dopiero, gdy zostaną faktycznie zapłacone. Z tego względu w księgach podatkowych powinna znaleźć się data z potwierdzenia zapłaty, a nie harmonogramu spłat.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL