UOKiK nie ochroni poszkodowanych w zdarzeniach komunikacyjnych

UOKiK nie ochroni poszkodowanych w zdarzeniach komunikacyjnych

Poszkodowani w wyniku zdarzeń komunikacyjnych zostaną wyłączeni spod konsumenckiej ochrony UOKiK – to efekt uchwały Sądu Najwyższego.

Zdaniem Urzędu, również oni powinni mieć zapewnioną ochronę konsumencką

9 września Sąd Najwyższy (SN) wydał uchwałę, w której stwierdził, że poszkodowany w wypadku komunikacyjnym nie jest konsumentem. W związku z tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie będzie mógł interweniować w interesie osób dochodzących odszkodowania z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W opinii UOKiK, status konsumenta przyznany powinien być każdej osobie fizycznej, o ile działa ona w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zwracamy także uwagę na cel ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, którym jest ochrona słabszych, nieprofesjonalnych uczestników rynku przed naruszającymi ich interesy działaniami przedsiębiorców - profesjonalnych podmiotów.

Uchwała SN jest wynikiem zapytania Sądu Apelacyjnego. Zostało ono skierowane przez SA w wyniku apelacji UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń do wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymującego decyzję Prezesa UOKiK. W decyzji tej Urząd uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń polegające na ograniczaniu zakresu odpowiedzialności wobec konsumentów realizujących roszczenie z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego.

4trucks.pl / UOKiK

Przeczytaj też:
UOKiK zbadał jakość paliw w sieci LOTOS

W pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) skontrolował co 10 stację paliw w sieci LOTOS. UOKiK wszczyna postępowanie wobec Volkswagena

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił o wszczęciu w najbliższych dniach postępowania wyjaśniającego dotyczącego manipulowania wskaźnikami emisji spalin w samochodach Volkswagen. Jakość paliw w 2014 roku

W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 3,87 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych. Większość stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyła oleju napędowego. Wyposażenie samochodów - kontrola IH

Linki holownicze, łańcuchy i pasy do mocowania ładunków a także uchwyty rowerowe - to popularne elementy wyposażenia samochodów. Sprawdź, gdzie jest twój kierowca

System monitoringu pojazdów bazujący na modułach ukrytych w samochodach to doskonałe rozwiązanie dla fleet menagerów, ale… nie zawsze potrzebne w przypadku firm mających mniejszą liczbę aut. Im przydadzą się rozwiązania prostsze i tańsze, ale nie mniej skuteczne. Jakość paliw w 2013 roku

Poprawia się jakość paliw. W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 3,92 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych - rok wcześniej było to 4,14 proc. Ubezpieczenia komunikacyjne

Dla Polaków przy wyborze ubezpieczenia komunikacyjnego wciąż najważniejsza jest cena. Pasażerskie przewozy autobusowe

Spółka Arriva ograniczała konkurencję na dwóch lokalnych trasach autobusowych przewozów pasażerskich w województwie warmińsko-mazurskim. Czy to prawda, że w Polsce ubezpieczenia są drogie?

Właściciele samochodów podlegających rejestracji w Polsce mają obowiązek wykupić dla nich roczne ubezpieczenie auta od odpowiedzialności cywilnej.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL