Rozporządzenie w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

Rozporządzenie w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

W Dz.U. z dnia 5 czerwca br. (poz. 630) opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja br. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych określające szczegółowe warunki i sposób pilotowania tych pojazdów. Pojazd nienormatywny, który przekracza następujące parametry: długość 23 m lub szerokość 3,20 m lub wysokość 4,50 m względnie masę całkowitą 60 t wymaga asysty jednego pojazdu pilota. Pojazd, którego wymiary przekraczają : długość co najmniej 30m lub szerokość 3,6 m lub wysokość 4,70 m względnie masa całkowita jest wyższa niż 80 t, powinien być pilotowany przez dwa pojazdy poruszające się z przodu i z tyłu pojazdu nienormatywnwego. Pojazdy w kolumnie wymagają pilotowania przez dwa pojazdy na początku i końcu takiej kolumny. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 19 października 2012 r.


4trucks.pl / PISiL