Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

Dotyczy podziału zezwoleń Białoruś ogólne w ramach limitów dodatkowych.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje, że do dnia 14 grudnia będą przyjmowane wnioski o wydanie zezwoleń BIAŁORUŚ OGÓLNE w ramach limitów dodatkowych.

- lista złożonych wniosków aktualizowana jest na bieżąco, na stronie:
towarowe - wnioski
- lista przyznanych limitów dodatkowych, publikowana będzie na stronie: towarowe - wynik
Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń na powyższych zasadach dla swoich członków.

Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia, za pośrednictwem organizacji, wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Biura ds. Transportu Międzynarodowego http://www.gitd.gov.pl/dokumenty/WniosekStow.pdf

Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie: http://www.gitd.gov.pl/index.php?m=komi&;i=komisja_towarowe

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że:

- zasada, że zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania oraz nie zwrócenie do BTM zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku (dotyczy również członków Stowarzyszeń);


4trucks.pl / Biuro ds. Transportu Międzynarodowego