Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Polscy drugi rok biorą udział w największym w Europie niezależnym badaniu dotyczącym bezpieczeństwa  ruchu drogowego. Choć jeżdżą po jednych z najgorszych dróg nie ustępują kierowcom innych państw europejskich pod względem świadomości nt. zagrożeń wynikających z niewłaściwej infrastruktury drogowej.

W badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie EuroRAP w ramach Projektu <i>Europejski Atlas Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</i> udział wzięło dotychczas 5,5 tys. kierowców z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii, Czech, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Słowacji, Szwecji i Włoch.  Z badań wynika, że 86 proc. kierowców w Polsce jest świadoma tego, że najbardziej niebezpieczne są drogi jednojezdniowe. Dlatego też szukają informacji nt. bezpieczniejszych dróg, które mogliby wybrać planując podróż. Przynajmniej co trzeci kierowca (32 proc.) wie o istnieniu map ryzyka drogowego.

Pozytywnym jest fakt, iż 40 proc. polskich kierowców wybiera bezpieczniejszą drogę, minimalizując tym samym ryzyko podróży.  Najpowszechniejszymi źródłami informacji nt. map ryzyka drogowego wśród polskich kierowców jest Internet (65 proc.) Wciąż 2/3 kierowców nie wie o istnieniu map ryzyka drogowego, a tylko co piąty kierowca sporadycznie decyduje się na wybór bezpieczniejszej trasy. Dlatego tak ważna jest popularyzacja map ryzyka drogowego. Wiedza ta daje możliwość wszystkim użytkownikom ruchu drogowego na wybór bezpieczniejszej trasy, a tym samym stania się świadomym użytkownikiem dróg.

W ramach polskiego Programu EuroRAP opracowano mapy ryzyka na drogach krajowych w Polsce oraz na drogach wojewódzkich Pomorza oraz Warmii i Mazur. Ryzyko przedstawiono za pomocą pięciostopniowej skali: kolor zielony oznacza najniższą klasę ryzyka (najwyższy poziom bezpieczeństwa), a kolor czarny najwyższą klasę ryzyka (najniższy poziom bezpieczeństwa). Celem Programu EuroRAP w Polsce jak i w 9 pozostałych państwach europejskich uczestniczących w tym Projekcie jest podniesienie świadomości nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz upowszechnianie map ryzyka drogowego.

Projekt Europejski Atlas Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to inicjatywa powołana w ramach Programu EuroRAP. Jest to atlas Europy, w którym znajdą się mapy ryzyka drogowego opracowane według jednolitych standardów w 16 krajach europejskich. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest łatwe porównanie różnic w poziomie zagrożenia życia i zdrowia na drogach w Polsce i w Europie.

Źródło: EuroRAP


 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL