Rejestracja samochodu w innym państwie członkowskim

Rejestracja samochodu w innym państwie członkowskim

Drogi_PL_4truckspl_7

Każdego roku obywatele i przedsiębiorstwa w UE przemieszczają ok. 3,5 mln pojazdów do innych państw członkowskich i muszą rejestrować je zgodnie z przepisami krajowymi. Zamiast jednak z prostą rejestracją, jakiej można by oczekiwać po jednolitym rynku XXI w., mają do czynienia z uciążliwą i długotrwałą procedurą administracyjną.

Powodem tego stanu rzeczy jest mnogość przepisów i różne sprzeczne wymogi. Cała procedura zajmuje średnio 5 tygodni, a jej koszt dla obywateli i przedsiębiorstw szacuje się na 400 euro. Problemy te stanowią również znaczną przeszkodę dla swobodnego przepływu towarów, usług i pracowników, a co za tym idzie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie. Dlatego Komisja Europejska podejmuje dziś krok, który ograniczy to obciążenie administracyjne do absolutnego minimum. Wniosek przedstawiony przez wiceprzewodniczącego Antonio Tajaniego pozwoli na ogromne uproszczenie procedur administracyjnych i przyniesie co najmniej 1,5 mld euro łącznych oszczędności dla przedsiębiorstw, obywateli i organów rejestracji.

Wniosek jest jasny i dotyczy bardzo konkretnych kwestii. Ponowna rejestracja pojazdów pochodzących z innego państwa UE zostanie ograniczona. Dla przykładu: obywatele pracujący w innym państwie i używający samochodu zarejestrowanego przez pracodawcę nie będą musieli ponownie go rejestrować. Ogólnie rzecz biorąc, nastąpi znaczne uproszczenie formalności administracyjnych związanych z ponowną rejestracją w UE samochodów osobowych, vanów, autobusów i ciężarówek, na przykład przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego państwa UE na drugie i przy zakupie używanego samochodu z innego państwa UE. Ponadto zarejestrowanie kradzionego samochodu w innym państwie UE stanie się niemożliwe.Na znaczne oszczędności mogą liczyć przedsiębiorstwa wynajmu samochodów, które będą mogły w okresach wakacyjnych przemieszczać samochody do innych państw UE bez konieczności ponownej rejestracji. To dobra wiadomość dla turystów – można oczekiwać, że po zatwierdzeniu przedstawionego dziś wniosku ceny wynajmu samochodów spadną.

- Przedstawiając wniosek, Komisja chce maksymalnie ułatwić obywatelom i przedsiębiorstwom transgraniczne przemieszczanie i rejestrowanie samochodów w Unii Europejskiej. Znaczne uproszczenie przepisów dotyczących transgranicznego rejestrowania samochodów i istotne zmniejszenie obciążenia administracyjnego przybliży nas o krok do sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku - naszego motoru wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.

Przedłożony 4 kwietnia wniosek oznacza ułatwienie dla osób, które spędzają część roku w innym państwie UE i które obecnie często muszą ponownie rejestrować pojazd. Wprowadzono bowiem zasadę, zgodnie z którą samochód powinien być zarejestrowany w państwie UE, w którym mieszka jego właściciel, a pozostałe państwa członkowskie nie mogą wymagać od niego ponownej rejestracji pojazdu, nawet jeżeli właściciel spędza dłuższy okres na ich terytorium.

Przyjęcie wniosku przez Parlament Europejski i Radę będzie oznaczało następujące zmiany:
- obywatele, którzy spędzają część roku w domu letniskowym w innym państwie UE, nie będą musieli ponownie rejestrować tam samochodu;
- obywatele, którzy przenoszą się na stałe do innego państwa UE, będą mieli 6 miesięcy na ponowne zarejestrowanie tam samochodu;
- obywatele, którzy kupują lub sprzedają używany samochód w innym państwie UE, nie będą musieli borykać się z dodatkowymi kontrolami technicznymi i problemami administracyjnymi;
- obywatele, którzy pracują w innym państwie UE i używają samochodu zarejestrowanego przez pracodawcę, nie będą już musieli rejestrować go w swoim państwie pochodzenia;
- przedsiębiorstwa wynajmu samochodów będą mogły przemieszczać samochody do innych państw UE w okresach wakacyjnych bez konieczności ponownej rejestracji (np. korzystając z tych samych samochodów w regionie nadmorskim w lecie i w Alpach w zimie). Powinno to obniżyć ceny wynajmu samochodów;
ta sama zasada ma zastosowanie do przedsiębiorstw: samochody, autobusy, vany i ciężarówki powinny być zarejestrowane w tym państwie UE, w którym znajduje się siedziba firmy, a pozostałe państwa UE muszą to zaakceptować;
- organy rejestracji będą w większym stopniu współpracować ze sobą, co ułatwi odszukiwanie skradzionych samochodów.  Zarejestrowanie kradzionego samochodu w innym państwie UE stanie się niemożliwe;
- wiele kontroli zostanie całkowicie zniesionych, a właściwe organy będą otrzymywać wszelkie potrzebne informacje techniczne na temat samochodu bezpośrednio od swoich odpowiedników w państwie, w którym jest on już zarejestrowany.
4trucks.pl / Komisja Europejskafacebook_100x100 twitter_logo youtube_logoWyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL