Z punktu A do punktu B

Z punktu A do punktu B
software
Map&Guide to lider na rynku transportowym w dziedzinie oprogramowania do planowania i kalkulacji zadań przewozowych, dystrybucyjnych, zarówno dla transportu ciężkiego jak i dostawczego. Ponad 50.000 użytkowników w Europie korzysta z tych rozwiązań. W Niemczech i krajach Beneluxu Map&Guide jest absolutnym liderem a stosowanie rozwiązań jest rekomendowane przez niemieckie Ministerstwo Finansów oraz BGL, Stowarzyszenie Niemieckich Przewoźników Drogowych.


Map&Guide Professional umożliwia planowanie tras w całej Europie oraz precyzyjne wyliczenie odległości na najszybszej oraz najkrótszej trasie przejazdu. Ponadto pozwala na wyliczenie kosztów efektywnych przejazdu dla Twojej ciężarówki lub samochodu osobowego. Map&Guide, jako pierwszy planer na rynku transportowym umożliwia kalkulację CO2 i innych składników emitowanych ze spalinami pojazdów do środowiska. W swojej funkcjonalności pozwala także na określenie miejsc, w których niezbędne jest wykupienie dodatkowej opłaty z uwagi na zieloną strefę w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań emisji spalin.

Wiele firm transportowych i logistycznych używa oprogramowania map&guide w celu:
- planowania zadań dla samochodów,
- kalkulacji dystansu drogi do przejechania,
- kalkulacji kosztów transportu,
- kalkulacji opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej,
- optymalizacji trasy oraz czasu realizacji,
- przygotowania oferty frachtu dla klienta,
- optymalizacji planowanych tras w procesie dystrybucji,
Ponadto map&guide oferuje wiele innych możliwości przy planowaniu trasy podróży, łącznie z wizualizacją punktów na mapie, znajdowaniem dokładnych adresów oraz trasy od punktu do punktu.

Podstawowa funkcjonalność
Map&Guide pozwala na bardzo dokładne planowanie zadania transportowego od drzwi do drzwi na ternie całej Europy w zależności od zastosowanego materiału mapowego. Planowanie to umożliwia wprowadzenie do 200 punktów przelotowych - pośrednich z możliwością optymalizacji trasy przejazdu, kalkulacji drogi alternatywnej, kalkulacji dystansu bezpośredniego, dystansu drogowego a także czasu jazdy i przerw.
Możliwa jest kalkulacja drogi najszybszej, najkrótszej oraz ustawienie właściwości każdemu pojazdowi takich jak: prędkości jazdy na poszczególnych drogach, czasu jazdy i przerw, czasu odpoczynku i kierowania. Możliwe jest realne kalkulowanie czasu prowadzenia ciężarówki przez kierowcę czasu przerw i odpoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami. System w tym zakresie dokonuje takich wyliczeń, jako wartości wynikających z wcześniej ustalonych dla pojazdu dopuszczalnych prędkości na poszczególnych rodzajach dróg. System pozwala na kalkulację podstawowych kosztów oraz dystansu kilometrów, co w rezultacie może być podstawa do wyliczenia wartości faktury.

Map&Guide w zależności od ustalonego profilu ciężarówki pozwala na dokładne wyliczenie kosztów, które musimy ponieść za użytkowanie infrastruktury drogowej w każdym Państwie zgodnie z obowiązującymi stawkami opłat. W zakresie opłat za niemieckie autostrady MG Professional pozwala na bezpośrednie bukowanie opłat (TollCollect). Określa możliwości przewozowe materiałów niebezpiecznych w wielu krajach data menagera. Europy zgodnie z danymi zawartymi w materiale mapowym firmy NAVTEQ Data menager - zastosowanie tej opcji umożliwia zastosowanie formuły "serach for next" - czyli poszukiwanie najbliższego punktu na mapie od miejsca gdzie się znajdujemy w obecnej chwili, które zostało wprowadzone do bazy danych data menagera.

Direct Traffic Information
To bezpośrednie informacje o stanie dróg w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Belgii - bez ponoszenia dodatkowych opłat związanych z tymi informacjami. W trybie on - Line możemy uzyskiwać informacje na temat możliwości przejazdu przez wybrany odcinek drogi. Dane uaktualniane są na bieżąco. Map&Guide umożliwia także poprzez Road Editor indywidualnemu użytkownikowi wprowadzić zakaz przejazdu na poszczególnych odcinkach drogi i kalkulować trasę, która jest dostosowana do konkretnego typu pojazdu. Kalkulacja i obliczenie trasy może zostać wykonane tak, aby kierowca nie musiał jako punktu przelotowego wskazywać centrum miasta a jedynie promień, w którym winien się zmieścić przejeżdżając przez tą lokalizację. Porty dla promów mogą zostać wybrane, jako punkty przelotowe i mogą zostać zawarte w opisie trasy. Opcja "Pokaż najbliższe promy" wskazuje na połączenia promowe będące w pobliżu i możliwe do wykorzystania. Wszystkie kalkulowane trasy łącznie z punktami przelotowymi mogą zostać wysłane poprzez pocztę elektroniczną. Dodatkowo możliwe do wykorzystania i kalkulacji następujące dane o: stacje tankowań akceptujące karty UTA i Routex, warsztaty napraw, miejsca parkingowe, myjnie dla ciężarówek, terminale opłat TollCollect, on-line hotel.

Kalkulacja emisji spalin
Z nową map&guide Professional możliwe jest dokładne wyliczanie emisji spalin. Map&guide Professional jest pierwszym na rynku Europejskim oprogramowaniem dla planowania tras z możliwością liczenia emisji CO2 i pozostałych składników takich jak NOx, HC, CH4, związków siarki i innych. Strefy niskiej emisji spalin Map&Guide Professional wyświetla i pokazuje strefy o niskiej emisji spalin tzw. "Green zone" w Niemczech, Holandii i innych krajach. Kiedy dokonujemy generowania nowej trasy oprogramowanie sprawdza miejsca zielonych stref o niskiej emisji spalin, do których można wjechać ze specjalną nalepką, za którą należy ponieść dodatkową opłatę. W przypadku, gdy kierowca nie posiada ważnej nalepki upoważniającej do wjazdu do takiej strefy oprogramowanie określa dokładnie ten punkt.

Dane dla branży transportowej
Map&Guide Professional pozwala na uzyskanie wielu potrzebnych informacji dla przewoźników, m.in.:
- miejsca tankowań dla kart paliwowych Routex,
- myjnie dla samochodów ciężarowych,
- docStop w Niemczech. 250 punktów serwisowych w Niemczech, gdzie każdy kierowca może uzyskać pomoc medyczną w drodze. Map&Guode pokazuje najbliższe takie punkty na trasie swojej podróży, co pozwala na przesłanie kierowcy informacji o możliwości skorzystania z pomocy medycznej w drodze.

Map&Guide pozwala również na zmianę i zastosowanie własnych wartości opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej, zwłaszcza w sytuacji, gdy dane Państwo zmienia wartości opłat na pewnych odcinkach tras i aby można było z wyprzedzeniem dokonywać kalkulacji przyszłych kosztów jeszcze przed wprowadzeniem ich w życie.

Bezpieczny parking
Rozwiązanie pozwala także na znalezienie miejsc parkingowych na trasie kalkulowanej podróży zgodnie z czasami prowadzenia i odpoczynku kierowcy ciężarówki. Miejsca parkingowe przeznaczone dla odpoczynku będą wydrukowane w danych o przebiegu trasy, tak dysponent mógł zaplanować kierowcy odpoczynek np. dobowy. Możliwości bardziej elastycznego planowania trasy dla ciężarówek o ponadnormatywnych i ponadgabarytowych ładunkach. System ma rozszerzone możliwości planowania trasy dla pojazdów ponadnormatywnych. Dla każdego profilu pojazdu można dostosować rodzaj drogi do jego masy całkowitej DMC. Mogą to być autostrady, drogi krajowe, drogi powiatowe itd., po których możliwe jest poruszanie się takiego pojazdu. W ten sposób można wykluczyć drogi, po których nie można przejeżdżać oraz spowodować, że wyznaczona trasa będzie miała przebieg tylko autostradami, jeżeli jest to na danym obszarze możliwe i jeżeli takie drogi występują.

Przewóz ładunków niebezpiecznych
W map&guide professional wszystkie dane dotyczące przewozu ładunków niebezpiecznych, planowania tych przewozów oraz ich kalkulacji są związane z atrybutami - własnościami pojazdów. W materiale mapowym zawarte są dane o właściwościach fizycznych ciężarówek takich jak wysokość, szerokość, max długość, całkowita masa DMC, nacisk na oś. Ponadto kalkulacja kilometrów opiera się na danych związanych z nieprzejezdnymi lub czasowo zamkniętymi drogami a także takimi, które mają ograniczenia w przejeździe pojazdów wiozących materiały niebezpieczne.

Nowa wersja systemu map&guide 2010 w dalszym ciągu, jako priorytet funkcjonalności ukierunkowana została na możliwości jeszcze bardziej precyzyjnego obliczania wielkości emisji substancji, które jako efekt uboczny spalania paliwa zanieczyszczają atmosferę. Najnowsza wersja systemu uwzględnia nowe regulacje, które wynikają z opublikowania w miesiącu lutym 2010 roku przez Instytut Infras HBEFA 3.1. Tym samym nadal map&guide Professional jest jedynym rozwiązaniem do kalkulacji kilometrów jak i opłat, które pozwala na kalkulację emisji szkodliwych substancji wykorzystując najnowsze algorytmy do tego liczenia. Ponadto nowa wersja z uwagi na wbudowany interfejs API pozwoli w znacznie szybszy sposób na integrację innych systemów i aplikacji informatycznych z map&guide, co zapewnie podwyższy walory użytkowe różnych rozwiązań stosowanych w transporcie i logistyce.

Jeżeli dokonujesz transportu na swoje potrzeby a także, jeśli zlecasz wykonanie usługi transportowej na zewnątrz map&guide pozwoli Tobie na precyzyjne skalkulowanie wszystkich opłat drogowych i włączenie ich do kosztów całkowitych transportu:
- precyzyjna kalkulacja opłat drogowych w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Republice Czeskiej oraz Lichtensteinie;
- średni (przybliżony) koszt tych opłat we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Chorwacji, Słowenii, Macedonii i Turcji.

Unikanie płatnych odcinków dróg
Map&Guide Professional wie gdzie na drodze znajdują się terminale powalające wykupić opłatę drogową w Niemczech i Austrii tak, aby kierowca w sposób manualny mógł dokonać opłaty. Oprogramowanie pozwala również na taką kalkulację drogi, która unika odcinków płatnych. Porównując wówczas kalkulacje dróg możliwe będzie ocenić, która z nich jest korzystniejsza.

Koszty specjalne
Map & Guide Professional wie, na których drogach występują tzw. opłaty specjalne za korzystnie np. z tuneli, mostów i innych miejsc dodatkowo płatnych w Niemczech, Austrii, Francji oraz innych krajach. Jeżeli twój samochód nie jest wyposażony w urządzenie OBU lub inne, które rejestruje automatycznie wielkość opłat za autostrady, a jesteś zarejestrowanym użytkownikiem na platformie Toll Collect możesz bezpośrednio z programu map&guide zalogować się do strony Toll Collect i wykupić opłatę za korzystanie z dróg. Takie wykupienie opłaty może odbyć się bezpośrednio po kalkulacji drogi. Numer referencyjny opłaty możesz wysłać do kierowcy na wypadek kontroli Policji lub BAG.
W przypadku zmiany opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej Map&Guide dokona uaktualnienia stawek w jego systemie.

Kalkulacja emisji CO2 i innych substancji
Wiele firm transportowych przygotowuje się obecnie do planowanych w przyszłości uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego związanych z emisją szkodliwych związków chemicznych wydalanych do atmosfery z pojazdu. Pokazują swoim klientom oraz opinii publicznej, że są również odpowiedzialni i na serio traktują ochronę środowiska.
Map&guide jest pierwszym oprogramowaniem do kalkulacji tras, które potrafi precyzyjnie analizować emisję CO2 i innych związków emitowanych wraz ze spalaniem paliwa dla wszystkich ciężarówek oraz kalkulacji każdej trasy. Analiza emisji bazuje na danych z (Handbook Emission Factors for Road Transport - HBEFA 3.1), która wynika z inicjatywy pomiarów ochrony agencji ochrony środowiska Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Dane te są przeznaczone dla wszystkich klas transportu, wagi ciężarówek, typu spalanego paliwa, klasy emisji spalin oraz sytuacji na drodze.

Kalkulacja CO 2 z Map&Guide
Możesz dokonywać wyboru rodzaju kalkulacji. Możesz kalkulować tylko CO2 w zależności od klasy transportu, wagi, klasy emisji dla silnika, typu paliwa. Oprogramowanie pokaże Tobie na całej trasie ilość wyemitowanego dwutlenku węgla dla danej drogi i danego pojazdu.

Czas prowadzenia pojazdu i przerw
Map&Guide Professional pozwala również na obliczenie czasu trwania kalkulowanej trasy zgodnie z obowiązującymi przepisami dla kierowców samochodów ciężarowych. Kalkulacja czasu prowadzenia, przerw i obowiązkowego odpoczynku jest związana oczywiście z warunkami panującymi na drodze oraz ze średnią rzeczywistą prędkością jaką poruszał się pojazd. Wobec powyższego może być podstawą do kalkulacji a nie do określenia rzeczywistych wielkości. Jako narzędzie do planowania trasy przejazdu pozwala na wskazanie miejsc postoju, korzystając z danych oferowanych przez map&guide.


(MB)
materiały: AutoSoftware

 


Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL