Nowa obwodnica dla Lublińca

Nowa obwodnica dla Lublińca
Budowa obwodnicy północnej części obwodnicy Lublińca stanowi uzupełnienie oddanego do ruchu we wrześniu 2001 r. zachodniego obejścia miasta. Nowe połączenie drogowe pozwoli odciążyć układ miejski, który jest bardzo obciążony ruchem ze względu na wąskie, jednokierunkowe ulice oraz niewydolne skrzyżowanie DK 46, DK 11 i DW 906 (ul. Mickiewicza, Kilińskiego Stalmacha, ul. Plebiscytowa i Powstańców Śląskich). Ponadto nowe obejście pozwoli na szybsze i komfortowe przemieszczanie się na trasie z Opola do Częstochowy.

Obwodnica Lublińca zostanie zbudowana w ciągu drogi krajowej nr 46. Prace potrwają 24 miesiące, a koszt tej inwestycji to 290,3 mln złotych.


Dane techniczne obwodnicy:
• długość – 5,6 km
• klasa drogi – GP (główna przyspieszona)
• jezdnia – 2 pasy po 3,5 m
• pobocza bitumiczne – 2 x 2 m
• pobocza gruntowe – 2 x 1,5 m

W ramach zadania zostanie wybudowana droga jednojezdniowa klasy GP długości 5,6 km, 7 obiektów mostowych: 6 wiaduktów i 1 estakada, przystanki autobusowe o nawierzchni z kostki betonowej bądź bitumicznej, ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż DK 46, na odcinku wzmocnienia nawierzchni oraz wzdłuż ulicy Głównej i Oleskiej, przebudowa ciągów pieszych, 15 dróg gospodarczych o nawierzchni z kruszywa łamanego dla obsługi terenów przyległych, posesji i terenów rolniczych zlokalizowanych wzdłuż projektowanej inwestycji o łącznej długości 3865 m.

W ramach budowy obwodnicy powstanie węzeł „Lubecko” na włączeniu projektowanej drogi do DK 11 oraz węzeł dwupoziomowy typu „karo” na przecięciu obwodnicy z ul. Jawornicką. Na przecięciu łącznic węzła z drogą lokalną oraz na włączeniu obwodnicy do DK 46 przewidziane są skrzyżowania typu rondo.
Zadanie obejmuje również przebudowę DK 11 na odcinku 1,5 km, by dostosować ją do parametrów drogi klasy S.
Nadzór inwestorski pełni Lafrentz-Polska Sp. z o.o.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL