Podpisano umowę na budowę obwodnicy m. Poborszów

Podpisano umowę na budowę obwodnicy m. Poborszów
W dniu 16 marca 2007 roku została podpisana umowa na roboty budowlane w ramach budowy obwodnicy m. Poborszów w ciągu drogi krajowej nr 45. Długość odcinka wynosi 3,1 km, natomiast wartość kontraktu 27,7 mln złotych. Wykonawcą robót budowlanych jest firma P.R.D.M. z Kędzierzyna Koźle. Kontrakt finansowany jest ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

Realizacja zadania poprawi warunki ruchu w najtrudniejszym miejscu w ciągu drogi krajowej nr 45 oraz umożliwi ominięcie z zachodniej strony terenów zwartej zabudowy wsi Poborszów. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa ruchu, poprawa jego warunków oraz zmniejszenie kosztów użytkowników ruchu drogowego.

Poza robotami ściśle drogowymi (wykopy, nasypy, podbudowa, nawierzchnia, przepusty) realizacja inwestycji przewiduje również przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu (linie energetyczne, telekomunikacyjne i sieci wodociągowe), budowę oświetlenia drogowego na skrzyżowaniach skanalizowanych, umożliwiających połączenie z dotychczasowym przebiegiem drogi nr 45 oraz urządzeń do podczyszczania ścieków (separatory).źródło: GDDKiA

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL