Rejestracje ciężarówek styczeń 2012

Rejestracje ciężarówek styczeń 2012

drogi5

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów przeanalizowanych przez PZPM, w styczniu 2012 roku, zarejestrowano 3147 nowych i używanych pojazdów użytkowych powyżej 3,5t w tym autobusów.Było to mniej o 163 sztuki (-4,9%) niż przed rokiem i mniej o 768 (-19,6%) niż w grudniu 2011.
W styczniu 2012, przybyło 2 788 nowo zarejestrowanych (nowych i używanych) samochodów ciężarowych. Było to mniej o 259 (-8,5%) niż przed rokiem i mniej o 625 sztuk (-18,3%) niż miesiąc wcześniej. Nowych i używanych autobusów zarejestrowano 359 wobec 263 w pierwszym miesiącu 2011. Oznaczało to w tej grupie wzrost rok do roku o 36,5%. Nowych pojazdów użytkowych powyżej 3,5t w styczniu 2012 zarejestrowano 1 185, więcej o 283 (31,4%) niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. W tym 1 079 nowych samochodów ciężarowych (+28,8% r/r ;241) i 106 autobusów (+65,6% r/r; 42). W grupie używanych samochodów ciężarowych utrzymujący się od października 2011, dwucyfrowy spadek rok do roku wyniósł w styczniu -22,6%. Ich rejestracje spadły o 500 sztuk do poziomu 1 709.

Tradycyjnie, zgodnie z sezonowością w styczniu 2012 odnotowano niższy poziom rejestracji samochodów ciężarowych  niż w poprzedzającym go grudniu. Zarejestrowano 1 079 nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t, tj. mniej o 523 (-32,6%) niż miesiąc wcześniej ale więcej o 241 (+28,8%) niż przed rokiem. W tym powyżej 6 ton było 1062 wobec 824 w styczniu przed rokiem a samochodów najcięższych powyżej 16 ton odpowiednio 963 i 692.

4trucks.pl / pzpm.org.pl


Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL