Motoryzacja to wymagający klient

Motoryzacja to wymagający klient

Rozwiązania i koncepcje w obsłudze logistycznej branży automotive dawno wyszły już poza prosto rozumiany transport.

Dzięki nowoczesnej logistyce motoryzacja może się lepiej rozwijać, a logistyka z kolei wdraża coraz nowsze rozwiązania, inspirowane wymaganiami przedsiębiorstw motoryzacyjnych.

Dlaczego branża motoryzacyjna wywiera tak duży wpływ na logistykę? Wiąże się to m.in. z globalizacją procesu produkcji, rozproszeniem dostawców podzespołów czy też pojawianiem się coraz nowszych modeli samochodów, wyposażonych w zaawansowane rozwiązania technologiczne. Wymagany jest zintegrowany system zarządzania łańcuchem dostaw. Operatorzy logistyczni, którzy chcą pracować dla przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, muszą dotrzymywać im kroku, a czasem nawet nieco "wyprzedzać", projektując rozwiązania i usługi, które mogą być implementowane zarówno dla rynków lokalnych jak i globalnych.

Europejskie zagłębie dla motoryzacji
W Polsce branża motoryzacyjna to istotna gałąź gospodarki. Według danych Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, w Polsce działa około 900 producentów części samochodowych, co sprawia, że nasz kraj jest uznawany za europejskie zagłębie w branży poddostawczej dla motoryzacji. Zdecydowana większość akcesoriów i części jest eksportowana. Główne rynki zbytu to Niemcy, Czechy, Francja, Włochy i Wielka Brytania. Raport "Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce" - przygotowany przez firmę doradczą KPMG, pokazuje, że chociaż spada liczba samochodów produkowanych w naszym kraju, to wyraźnie wzrasta sprzedaż części i akcesoriów na nowe rynki pozaeuropejskie.

- Aby rozwój eksportu był możliwy, a towary dotarły bezpiecznie i na czas do celu, potrzebne są kompleksowe rozwiązania logistyczne, odpowiadające na specyficzne potrzeby branży motoryzacyjnej. Patrząc z punktu widzenia branży TSL, aby świadczyć usługi logistyczne dla rynku automotive, trzeba posiadać odpowiednie know-how, infrastrukturę - np. globalną sieć, a także spełniać bardzo wysokie wymagania jakościowe. - mówi Arkadiusz Marczyk, Menedżer ds. Kluczowych Klientów w DB Schenker Logistics.

Wieloetapowa obsługa
Logistyka branży motoryzacyjnej ma swoją specyfikę. Operator logistyczny musi ciągle pracować nad optymalizacją własnych procesów i nieprzerwanie poszukiwać nowych rozwiązań tak, aby stanowiły one wartość dodaną dla klientów. Nie mniej ważna dla firm z sektora motoryzacyjnego jest gotowość do obsługi procesu klientów w całym łańcuchu dostaw. Począwszy od transportu surowców od dostawców, poprzez logistykę produkcji, kończąc na obsłudze rynku części zamiennych, tzw. "aftermarket". Klienci oczekują również realizacji usług specjalnych, na przykład: wstępnego montażu komponentów.

- Niezwykle ważnym elementem jest doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z tej branży, najlepiej poświadczone referencjami od innych klientów. Niezbędna jest także wiedza dotycząca specyfiki samego rynku automotive, produkcji w branży motoryzacyjnej, znajomość procesów i metodyki dostaw zgodnie z zasadami Just-In-Time. Ważne jest również, aby operator logistyczny posiadał wysokie standardy jakościowe oraz pracował zgodnie z kulturą ciągłego doskonalenia. Wreszcie istotne jest, aby firma potrafiła zapewnić bezpieczeństwo swojemu klientowi, na przykład poprzez posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia oraz planów awaryjnych na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. - wylicza Arkadiusz Marczyk.

Rozwiązania dostosowane do lokalnych potrzeb
Trzeba pamiętać, że wysoki standard może zupełnie co innego oznaczać w Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Rosji lub w Polsce. Zazwyczaj definiuje to panująca kultura, a także specyficzne, lokalne uwarunkowania, na przykład prawne. Operator oferujący swoje usługi firmom z branży automotive musi znać tę specyfikę w praktyce, być ekspertem - a to zapewnia tylko doświadczenie wynikające z długoletniej obecności na tych rynkach.

Operator globalny, taki jak DB Schenker Logistics, posiada unikalny standard pracy w oddziałach na całym świecie, co sprzyja osiągania lepszych wyników. Firmy z branży motoryzacyjnej, wzrastając na nowych rynkach, mogą napotkać na pewne przeszkody.

Na przykład gdy firma z Unii Europejskiej otwiera nową fabrykę w Rosji. Przepływy towarów w Unii nie wymagają odpraw celnych, a w Rosji już tak. Jak sobie poradzić w przypadku przeniesienia produkcji i standardu dostaw od kilkuset dostawców w możliwie krótkim okresie? Ewentualne problemy i przeszkody mogą skutecznie uniemożliwić utrzymanie wysokich standardów. DB Schenker Logistics odpowiada na takie wyzwanie, oferując swoim klientom globalną sieć własnych biur i terminali i często kilkudziesięcioletnią wiedzę na temat rynków w różnych zakątkach świata. Pozwala to nam dostarczać klientom lokalnym rozwiązania globalne: zaprojektować w Krakowie, wdrożyć w Szanghaju,

- Wobec ciągłego dążenia do optymalizacji kosztów oraz skracania łańcuchów dostaw i obniżania zapasów magazynowych, szczególnie ważny jest niezakłócony dostęp do informacji. Tu niezbędne są odpowiednie narzędzia informatyczne. Począwszy od najprostszej funkcji śledzenia przesyłki po raportowanie procesu produkcji u dostawcy klienta. Oferujemy naszym klientom narzędzia, które pozwalają w krótkim czasie uruchomić profesjonalne centrum zarządzania przesyłkami swoich dostawców oraz kontrahentów bez większych nakładów finansowych i niepotrzebnej przebudowy systemów informatycznych. System m.in. informuje o dostawie przesyłki, pozwala sprawdzać, jak wygląda terminowość i częstotliwość dostaw oraz szukać sposobów na optymalizację całego procesu. - dodaje Arkadiusz Marczyk.

Wybrane przykłady obsługi branży motoryzacyjnej przez DB Schenker Logistics

1: Obsługa procesu produkcyjnego - dostawy komponentów na montaż
Przykładem jest dedykowane rozwiązanie wykorzystujące transport kolejowy, realizowane dla jednego z producentów samochodów w Niemczech. Pociąg DB Schenker, zgodnie ze stałym harmonogramem, codziennie zatrzymuje się w trzech lokalizacjach na terenie Niemiec. W każdej z nich odbiera komponenty od 250 dostawców, które wcześniej zostały skonsolidowane przy wykorzystaniu drogowej sieci DB Schenker Logistics. Na koniec dowozi je do zakładów produkcyjnych klienta.

2: Logistyka rynku części zamiennych i zwrotów
Jest to wymagająca logistyka, przepływy nie są zaplanowane, a jednostkowa wielkość przesyłek zazwyczaj jest niewielka. Głównymi odbiorcami z reguły są sieci autoryzowanych salonów lub warsztatów samochodowych. Przeważają przesyłki składające się z pojedynczej palety lub kilku kartonów. DB Schenker Logistics oferuje w tym zakresie także usługi dodane, m. in. dostawy na konkretny dzień lub porę dnia, logistykę zwrotów, pobrania gotówki od odbiorców, elektroniczną obsługę dokumentów i wiele innych.

3: Usługi specjalne np. wstępny montaż komponentów
DB Schenker Logistics realizuje tę usługę dla jednego z kluczowych producentów samochodów w Niemczech. W magazynie będącym w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki operator dokonuje wstępnego montażu, a następnie w systemie "just-in-sequence" dostarcza gotowe moduły bezpośrednio na linię produkcyjną.


4trucks.pl / DB Schenker Logistics

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL