2020 rok - nowy strategiczny próg dla Grupy GEFCO

2020 rok - nowy strategiczny próg dla Grupy GEFCO

Grupa GEFCO, uznany gracz na międzynarodowym rynku logistyki przemysłowej i europejski lider logistyki samochodowej, zrealizowała w 2013 r. obroty na poziomie 4 mld euro, osiągając tym samym ponad 11% wzrost w stosunku do 2012 r.

Bieżący zysk operacyjny wyniósł 95,5 mln euro, przy zysku netto na poziomie 55 mln euro, co stanowi kolejny wzrost o 28%.

- Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w Europie nasze wyniki w roku 2013 były zadowalające i zgodne z naszymi oczekiwaniami. Świadczą one o zaufaniu naszych Klientów dla unikalnych kompetencji GEFCO w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw. Stanowią one również namacalny dowód naszej stabilnej sytuacji finansowej oraz słuszności przyjętej przez nas strategii dywersyfikacji działalności w zakresie obsługiwanych branż i zasięgu geograficznego - wyjaśnia Luc Nadal, Prezes Zarządu Grupy GEFCO.

Obroty Grupy GEFCO w 2013 r. sięgnęły prawie 4 mld euro, co stanowi rekordową wartość w historii Spółki od czasu jej założenia w 1949 r. Tak wysoki wzrost w dużym stopniu wypracowany został w Europie Środkowo-Wschodniej i w Ameryce Łacińskiej, natomiast działalność GEFCO w pozostałych regionach świata utrzymywała się na stabilnym poziomie.

Poprawiła się również rentowność Grupy, która wyrównała się do poziomu standardów branżowych. Przy bardzo niskim zadłużeniu GEFCO od lat stale i regularnie generuje wolne przepływy pieniężne, dzięki czemu oparło się kryzysowi w 2009 r., jak również spadkowi koniunktury na rynku motoryzacji w Europie w latach 2012 i 2013. Ta dobra sytuacja finansowa zapewnia Grupie pole manewru niezbędne do wzrostu w przyszłości.

Wyniki zrealizowane przez GEFCO w 2013 r. potwierdzają zasadność stosowanego przez Grupę modelu biznesowego "asset-light" oraz efektywność jej struktury kosztów elastycznych.

Ponadto ugruntowują one pozycję Grupy wśród dziesięciu największych integratorów procesów logistycznych w Europie. GEFCO zajmuje także pierwsze miejsce w Europie pod względem logistyki pojazdów gotowych ("Finished Vehicles Logistics").

2013 - rok znaczących zmian w GEFCO
2013 rok przyniósł GEFCO znaczące zmiany, wynikające z cesji 75% jej kapitału dokonanej pod koniec 2012 r. przez koncern PSA Peugeot Citroën na rzecz Grupy JSC Russian Railways (RZD), przy czym GEFCO pozostało wyłącznym dostawcą PSA w zakresie globalnych usług logistycznych.

Powiązanie z Grupą RZD zapewnia GEFCO wsparcie strategiczne w szerokiej perspektywie czasowej, jak również daje nowe możliwości rozwoju w Rosji oraz w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw.

GEFCO uzyskało także łatwy dostęp do wielkich rosyjskich i międzynarodowych przedsiębiorstw przemysłowych obecnych na tych rynkach, dzięki czemu może służyć im swoim wsparciem w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw oraz pomagać w zwiększaniu wydajności. Kolejnym czynnikiem wzrostu wynikającym ze współpracy z RZD jest dla GEFCO rozwój przepływów handlowych pomiędzy Azją, Rosją i Europą obsługiwanych poprzez transport kolejowy.

Aby przyspieszyć rozwój w tym regionie, GEFCO przystosowało również swoją strukturę organizacyjną, tworząc dedykowaną strefę geograficzną oraz powołując klaster 50 ekspertów ds. logistyki, prowadzących aktywną działalność w Moskwie. W ten sposób GEFCO poszerza swoją ofertę o ekspertyzę na temat rynku rosyjskiego oraz wymiany handlowej z Rosją.

Dywersyfikacja podstawą strategii Grupy
W 2013 r. weszła w życie 7-letnia umowa z koncernem General Motors (GM), które powierzyło GEFCO zarządzanie całością swojego łańcucha logistycznego w Europie i w Rosji, jak również jego optymalizację. Umowa ta, dotycząca obsługi ponad miliona pojazdów rocznie, daje GEFCO pierwsze miejsce w Europie w zakresie integracji procesów logistycznych w europejskiej branży motoryzacyjnej, pomimo bardzo zróżnicowanej kondycji tego rynku.

Z każdym rokiem Grupa konsekwentnie dywersyfikuje swoje portfolio Klientów. Obroty zrealizowane z wielkimi Klientami międzynarodowymi - poza koncernem PSA Peugeot Citroën - oraz z przedsiębiorstwami średniej wielkości stale rosną i w 2013 r. wyniosły ponad 2 mld euro, czyli 50% łącznych obrotów (42% w 2012 r). Poza producentami samochodów i wyposażenia samochodowego do Klientów GEFCO należą również przedstawiciele wielu innych branż, w tym branży lotniczej oraz maszyn przemysłowych ("High and Heavy").

GEFCO, doceniane za niezawodność świadczonych usług, opiera swoją działalność na doświadczeniach zdobytych w wymagającej branży logistyki motoryzacyjnej, aby sprostać wymaganiom globalizacji przepływów handlowych i potrzebom swoich międzynarodowych Klientów, borykających się ze złożonymi i globalnymi wyzwaniami logistycznymi.

Struktura organizacyjna podzielona na pięć głównych obszarów działalności (Overland, Overseas, Warehousing & Reusable Packaging, Finished Vehicles Logistics, Customs & Tax representation) pozwala objąć swoim zasięgiem całość łańcucha dostaw i znaleźć kompleksowe rozwiązania spełniające najbardziej surowe wymagania.

Grupa opiera się na zintegrowanych systemach informatycznych, w jednolity sposób obejmujących całość działalności Grupy oraz jej oddziałów na całym świecie. Ponadto GEFCO kładzie nacisk na rozwój jednostek badawczych oraz swoich możliwości w zakresie inżynierii logistycznej, aby zwiększyć wartość dodaną świadczonych usług i jednocześnie poprawić wydajność zarówno swoich Klientów, jak i własną.

Ciągła i silna ekspansja międzynarodowa
W 2013 r. GEFCO otworzyło trzy nowe filie: w Dubaju, w Meksyku i w Chorwacji, czym ponownie potwierdziło swoją ambicję towarzyszenia największym Klientom międzynarodowym w ich podbojach handlowych. Grupa dysonuje aktualnie siecią 37 oddziałów (w porównaniu z dziewięcioma w 1999 r.), wspieraną przez partnerów i agentów handlowych, dzięki którym jest obecna w 150 krajach.

Globalna sieć ułatwia przepływy logistyczne na obszarach, gdzie GEFCO prowadzi działalność i pozwala Grupie korzystać ze sprzyjającej koniunktury regionów odnotowujących wzrost, takich jak Ameryka Łacińska, Chiny, Indie, Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód i Rosja.

- Te wszystkie atuty i istniejący potencjał GEFCO pragnie wykorzystać w swojej ambitnej strategii rozwojowej. Grupa stawia sobie za cel zrealizowanie do 2020 roku obrotów w wysokości 8 mld euro. Przewidujemy podwojenie obrotów dzięki przyspieszeniu naszej dywersyfikacji geograficznej i branżowej oraz realizacji operacji wzrostu zewnętrznego - podkreśla Luc Nadal.


4trucks.pl / GEFCO

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL