WITD: Kserokopia zezwolenia

WITD: Kserokopia zezwolenia

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku

W dniu 28.03.2013 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego w Gdańsku w m. Rusocin zatrzymali do kontroli pojazd członowy polskiego przewoźnika, którym wykonywany był przewóz kręgów żelbetonowych z m. Wiechlice do m. Gdynia.

Dokonano pomiaru wysokości pojazdu wraz z ładunkiem. W wyniku pomiaru stwierdzono, że wysokość pojazdu wraz z ładunkiem wynosi 4,26 m. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wysokości o 0,26 m. Kierowca przedstawił do kontroli kolorową kserokopię zezwolenia kat. III. W świetle obowiązujących przepisów Prawa o Ruchu Drogowym kierowca powinien okazać do kontroli oryginał zezwolenia.

W związku z powyższym stwierdzono przejazd pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia. Pojazd skierowano na parking administracyjny w m. Pruszcz Gdański. Kierowcę ukarano mk 100 złotych za przejazd pojazdem z ładunkiem powodującym przekroczenie dopuszczalnych gabarytów bez zezwolenia. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 5000 złotych.


4trucks.pl / WITD Gdańsk

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL