Inwestycja w bezpieczeństwo - zawsze się opłaca

Inwestycja w bezpieczeństwo - zawsze się opłaca

Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom, to obowiązek każdego pracodawcy.

W przypadku polityki flotowej najczęściej stosuje się specjalnie opracowane systemy, minimalizujące zagrożenia związane z obejmowanym stanowiskiem. Program ten ma na celu zmniejszenie stopnia wypadkowości w firmie. Na czym dokładnie polega i jakie korzyści przynosi?

Wynik zawsze dodatni
Odpowiednio opracowany i wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem floty ma pozytywny wpływ na wizerunek firmy. Niski stopień wypadkowości kierowców świadczy o odpowiednim przygotowaniu pracowników do pełnionych przez nich obowiązków, a co za tym idzie - dobrym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kształtowanie świadomości związanej z bezpieczeństwem na drogach zarówno kadry zarządzającej flotą, jak i kierowców generuje także oszczędności firmy. Wiadomy jest fakt, że obowiązki pracowników, którzy ulegli wpadkowi i przebywają na zwolnieniu lekarskim, przechodzą na innych. Do strat, oprócz zakłóceń w funkcjonowaniu firmy, należą także poniesione wydatki na naprawę pojazdu (którego wartość w wyniku uszkodzeń zostaje automatycznie obniżona). Nie należy zapominać również o nierzadko występujących stratach moralnych, a nawet rodzinnych. System zarządzania bezpieczeństwem floty to przede wszystkim zwiększenie ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego wszystkich pracowników korzystających z pojazdów służbowych.

Podstawy programowe
Prawidłowy system zarządzania bezpieczeństwem floty w pierwszej kolejności powinien zawierać dokładną analizę sytuacji wyjściowej. Dlatego przed przystąpieniem do jego wdrożenia należy wnikliwie zdiagnozować wszystkie ryzyka i zagrożenia, z którymi mogą zetknąć się kierowcy. Niemniej istotne są także ich potrzeby, będące równocześnie oczekiwaniami wobec pracodawcy. Warto wspomnieć, że prowadzenie samochodu związane jest z różnymi stresującymi sytuacjami. Podwyższony poziom adrenaliny towarzyszy kierowcy podczas wyprzedzania na ruchliwej drodze, konieczności nagłego hamowania lub zajechania drogi przez inny pojazd. Do niebezpiecznych przypadków należy zaliczyć także częste przemęczenie kierowców, wynikające ze zbyt długiego czasu spędzonego "za kółkiem". Stany te nierzadko bywają przyczyną stłuczek, kolizji lub wypadków drogowych. Związany z nimi stres staje się natomiast powodem nerwowości pracowników, wywołuje w nich nadpobudliwość, a nawet strach przed prowadzeniem pojazdu.
- Firmowy system powinien więc przewidywać program szkoleń dla kierowców, dzięki którym będą mogli doskonalić swoją technikę jazdy - mówi Sławomir Iwaniec z firmy Amervox, twórcy nowego systemu Inteligentnego Zarządzania Flotą. - Rozwiązanie to, w dalszej perspektywie może przyczynić się do wyeliminowania zdarzeń o negatywnych skutkach drogowych. Jeśli stopień wypadkowości floty jest niski, wówczas zarząd przedsiębiorstwa może pozwolić sobie na obniżenie składki ubezpieczeniowej (jednocześnie spadkowi ulegają koszty operacyjne przedsiębiorstwa).

Pomocna technika
Oprócz szkoleń, istotną kwestią są także instrukcje podróżowania pojazdami służbowymi, zasady dotyczące przewożenia ładunku, procedury wykorzystywania samochodu firmowego do celów prywatnych, informacja na temat dozwolonego czasu prowadzenia pojazdu w czasie godzin pracy oraz inne szczegółowe przepisy określające np. użytkowanie telefonu komórkowego w czasie jazdy.

Pomocne są również urządzenia telemetryczne, które montuje się wewnątrz pojazdu. Ich zadaniem jest rejestracja różnych zdarzeń drogowych, mających miejsce w podróży. - Narzędzia telemetryczne wskazują m.in. lokalizację pojazdu, zmiany prędkości, czas pracy, postoje itp. - dodaje Mariusz Sosnowski specjalista do spraw systemów zarządzania flotą marki Amertrax. - Istotnym elementem ich wyposażenia jest także interfejs w postaci intuicyjnej aplikacji webowej do zarządzania danymi. Rozwiązanie to pomaga w nadzorze floty. Dzięki niemu możliwa staje się np. analiza zużycia paliwa na odbytym przez kierowcy dystansie, a następnie obliczenie kosztów jazdy.

Klucz do sukcesu
Zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa dotyczy przede wszystkim stanowisk, na których pojazd jest podstawowym narzędziem pracy. Warto zaznaczyć, że wraz ze wzrostem czasu eksploatacji samochodów służbowych, wzrasta ryzyko wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń. Opracowane, w ramach systemu reguły i zasady postępowania powinny zostać spisane na piśmie i podane do wiadomości wszystkich zainteresowanych (czyli pracowników, korzystających z samochodów służbowych w jakimkolwiek wymiarze czasowym). Należy również pamiętać, że program powinien być stale monitorowany, a wszelkie działania i inicjatywy służące jego doskonaleniu - wnikliwie raportowane. Analizie powinny podlegać także zachowania kierowców oraz inne procesy, na które poprawa bezpieczeństwa floty ma pośredni lub bezpośredni wpływ (wzrost oszczędności firmy, wzrost zadowolenia pracowników).

Nie należy zapominać, że wprowadzany system jest procesem długotrwałym. Aby sytuacja w firmie uległa polepszeniu, wszystkie spisane zasady wymagają stałego stosowania. Warto przy tym zaznaczyć, że w polityce flotowej taki program musi być elementem elastycznym, co oznacza, że powinien być dostosowywany do wszelkich zmian zachodzących m.in. w przepisach (np. zaostrzenie norm prawnych dotyczących emisji spalin).


4trucks.pl / pointb.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL