CLECAT wzywa do odrzucenia wniosku o zawieszenie zasad kabotażu

CLECAT wzywa do odrzucenia wniosku o zawieszenie zasad kabotażu

CLECAT apeluje do Komisji Europejskiej o odrzucenie wniosku złożonego przez skandynawskich operatorów transportu drogowego o czasowe 6-miesieczne zawieszenie unijnych regulacji w sprawie kabotażu.

Zrzeszenia przewoźników drogowych ze Szwecji, Danii i Finlandii zwróciły się do swoich ministrów transportu o pomoc w udzieleniu przez Komisję Europejską wsparcia na rzecz zmiany zasad świadczenia usług kabotażu w Skandynawii przez przewoźników z krajów bałtyckich i Europy Wschodniej.

W oświadczeniu CLECAT czytamy, że organizacja ta kontynuuje działania na rzecz usuwania wszelkiego rodzaju restrykcji w kabotażu. Czeka też z zainteresowaniem na ostateczny raport w sprawie rekomendacji w tej mierze zgodnie z ubiegłoroczną deklaracją Wiceprezydenta KE p. Siim Kallas, iż Komisja podejmie temat i dokona przeglądu sytuacji rynkowej w zakresie opłat ponoszonych przez użytkowników transportu drogowego, regulacji prawnych w sprawach socjalnych i w zakresie bezpieczeństwa, transpozycji i egzekwowania prawa w krajach członkowskich, w celu dalszego otwarcia rynku transportu drogowego, a w szczególności eliminowania pozostałych restrykcji w kabotażu.

 

4trucks.pl / PISiL