WITD: Jazda bez karty z ukrytym ADR-em

WITD: Jazda bez karty z ukrytym ADR-em

W trakcie kontroli okazało się, ze karta cyfrowa zamiast w tachografie znajdowała się w portfelu kierowcy, a sam tachograf nie posiadał wymaganej kalibracji.

Ponadto w ładowni pojazdu znajdowały się różne towary niebezpieczne klasy 3 (rozpuszczalniki - materiały ciekle zapalne), które przewożone były z rażącym naruszeniem przepisów o przewozie tego rodzaju towarów, tj.

1) bez oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej;
2) bez wymaganych środków gaśniczych;
3) bez wymaganego wyposażenia ogólnego oraz awaryjnego;
4) bez wymaganego oznakowania sztuki przesyłki prawidłowym numerem UN;
5) bez wymaganego zabezpieczenia towarów niebezpiecznych przed przemieszczeniem.

Z tytułu nierejestrowania okresów aktywności na karcie cyfrowej kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł, a wobec przedsiębiorcy - z tytułu naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych - zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające. Ponadto przewóz drogowy towarów niebezpiecznych został wstrzymany do czasu usunięcia wszystkich uchybień przepisów umowy ADR.


4trucks.pl / WITD Bydgoszcz

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL