Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w 2017 roku

Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w 2017 roku

Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów za grudzień 2017 r. oraz wyniki za 2017 rok.

Wyjątkowy grudzień w rejestracjach w grupie pojazdów użytkowych pow. 3,5t. zamknął 2017 rok. Urzędy zarejestrowały 3 087 pojazdów. Ponad 1/7 (+13,8% r/r) więcej niż rok wcześniej i więcej o 1/5 (+19,4% m/m) niż miesiąc wcześniej, w listopadzie ub.r. , kiedy przybyło 2 585 szt. (+2,7% i -9,4% m/m). Był to najwyższy miesięczny rezultat od czasów grudnia 2013 roku kiedy tuż przed początkiem obowiązywania normy Euro VI (od 1.2014r)
zarejestrowano 3281 pojazdów. Teraz rejestracje przyspieszyły poza zwyczajowym zwiększeniem na zamknięcie kwartału i roku, dodatkowo po udrożnieniu systemu CEPiK 2.0 wprowadzonym w listopadzie. Pozytywnie wypadły zarówno samochody ciężarowe +13,9%, jak i autobusy +12,6%.
Cały 2017 rok zakończył się rekordowym wynikiem 29 951 nowych pojazdów. W zagregowanej grupie pojazdów użytkowych wzrost wyniósł +4,7%. Wysoki dotychczasowy rekord z 2016 roku (28 616szt.) został jeszcze poprawiony. Przypomnijmy, że rezultat 2016 roku urósł w tempie dwucyfrowym o 18,4%; po bardzo dynamicznym całym roku.

Wśród samochodów ciężarowych rozwój rynku był w ciągu 2017 roku umiarkowany. W niektórych miesiącach (luty, kwiecień, czerwiec) zmagał się ze spowolnieniem, do którego w końcówce roku dołożyły się utrudnienia administracyjne (listopad i grudzień). Udało się jednak w drugiej połowie roku
wypracować wzrost, który wyniósł w skali roku +3,9% przy łącznej liczbie 27 658 zarejestrowanych nowych samochodów ciężarowych.

W grupie autobusów udało się przekroczyć nie tylko magiczne 2,0 tys. ale zbliżyć do 2,3 tys. Odnotowaliśmy 2 293 autobusy. W ciągu roku obserwowaliśmy w tej grupie bardzo dynamiczny rozwój, podyktowany częściowo przez przyspieszanie przed wprowadzeniem od listopada ub.r. wyższych wymagań homologacyjnych dla nowo rejestrowanych autobusów (kat. M2 i M3), jak też przygotowywaniem się władz samorządowych do wyborów w br. Niewątpliwie i tu przełożenie dobrej koniunktury na wyniki mogło zostać przyhamowane przez stabilizujący się system rejestracji.
W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w grudniu br. wystąpił głęboki spadek rejestracji rok do roku (-21,3%), jak i do poprzedniego miesiąca (-18,3%). Przybyło ich 2 096 szt. to najsłabszy miesięczny rezultat minionego roku. W całej grupie wyróżniliśmy 1 860 samochodów ciężarowych (-20,0% r/r; -19,4% m/m) i 236 autobusów (-30,2% r/r; -7,8% m/m) ( w listopadzie odpowiednio 2308 i 256). Od początku roku łącznie przybyło zza granicy 30 414 używanych pojazdów (-5,0%). Nadwyżka sprowadzanych używanych pojazdów nad
nowymi zmniejszyła się do zaledwie 1,5%. Do tej sytuacji w liczbie zarejestrowanych pojazdów w pewnym stopniu przyczyniła się zmiana systemu informatycznego wykorzystywanego przy rejestracji. Jednak przypomnijmy, że do końca października ub.r. obserwowaliśmy też kurczenie tej części rynku.

W grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t. w grudniu zarejestrowano 2 729 szt. Było to więcej niż rok wcześniej (+13,9%; +334 szt.), jak i miesiąc wcześniej (+10,3%; +255szt.). Rezultat ostatniego grudnia był znakomity zważywszy na wspomniane już utrudnienia administracyjne i dwa dnirobocze mniej niż rok wcześniej i miesiąc wcześniej. Zwyczajowo w końcówce kwartału i roku, obserwowaliśmy finalizowanie wcześniejszych, wzmożonych wysiłków sprzedażowych. Ostatni miesiąc zakończył się najwyższym miesięcznym rezultatem 2017 roku i jest najwyższy od czasów ciągle rekordowego grudnia 2013 roku kiedy przed wejściem normy Euro VI zarejestrowano 2958 samochodów ciężarowych.

W 2017 roku do stabilizowania rynku, ciągle na wysokim poziomie, dołączyło stabilizowanie systemu CEPiK 2.0, które spowalniało rejestracje w końcówce roku. Nie wykluczone, że część rejestracji przesunie się i wzmocni zwyczajowo słabsze rejestracje w styczniu br. Jednak końcowy rezultat 27 658 zarejestrowanych samochodów ciężarowych w całym 2017 roku jest satysfakcjonujący. Odzwierciedla pewną stabilizację rynku i jego 3,9% wzrost po dwóch wcześniejszych latach (2016 i 2015) bardzo dynamicznego rozwoju – odpowiednio o 18,7% i 26,7%. W grudniu 2017r. rejestracje podwozi (kompletnych lub skompletowanych) wyniosły 768 szt. Był to najwyższy miesięczny rezultat tej grupy w ub.r. Ostatnie rezultaty przełożyły się na wzrost o 37,6% r/r i o 31,5% m/m. Natomiast ciągniki samochodowe wypadły bardziej umiarkowanie zarejestrowano ich 1 961 +6,8% r/r i +3,8% m/m. W ostatnim miesiącu najwięcej ciągników zarejestrowało VOLVO, które wydało 555 szt., przełożyło się to na spadek o 7,8% r/r i wzrost o 94,7% m/m. Drugie miejsce zajął MAN z liczbą 313 szt. (+12,2% r/r i -11,3% m/m) a trzecie DAF (307 szt. -1,9% r/r i -11,8% m/m). Czwarta była SCANIA po wydaniu i rejestracji 283 ciągników co dało jej najwyższy wzrost pośród marek pierwszej piątki (+ 53%r/r; -22,9% m/m). Za nimi znalazł się MERCEDES- BENZ i RENAULT z liczbą wydań 241 i 215.

W grupie skompletowanych podwozi (razem z zabudowami specjalnymi) pow. 3,5t. pierwsze miejsce zajął MAN z liczbą 198 rejestracji (+61% r/r i +144,4% m/m). Drugie przypadło dla MERCEDESA po rejestracji 176 szt. (+122,8% r/r; +63,0% m/m). Trzecie było IVECO z liczbą 121 szt. (+2,5% r/r; -13,6% m/m).

Rejestracje samochodów najcięższych o DMC od 16t. objęły w grudniu ub.r. 2 419 szt. Było to więcej o 13,9% niż rok wcześniej i więcej o +7,5% niż miesiąc wcześniej. Pierwsze miejsca w tej grupie zajęły: VOLVO (602 szt.), MAN (456 szt.) i SCANIA (389 szt.) a za nimi DAF (349) i MERCEDES-BENZ (315 szt.).

Od początku roku zarejestrowano 27 658 samochodów ciężarowych pow. 3,5t i skumulowany wzrost wyniósł 3,9% w skali roku. W całej grupie znalazły się 21 063 ciągniki, a ich liczebność zwiększyła się nieznacznie (+0,1%) w porównaniu do 2016r. o 21 szt.. Przybyło też w tym samym czasie 6 595 kompletnych lub skompletowanych podwozi (+18%; +1 008 szt.), które zdecydowanie ciągnęły w górę cały segment.

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t od początku br. najwięcej pojazdów wydał stabilny na pierwszej pozycji DAF 5 070 szt. chociaż jego skumulowane tempo wzrostu malało w ciągu roku. Na koniec wyniosło +5,4%, podczas gdy jeszcze po maju wynosiło +14,9%, po czerwcu 7,4% a po lipcu 7,1%. Jego udział w rynku wyniósł 18,3% wobec 18,1% zajmowanych w 2016r. Następny na liście, rzutem na taśmę był MAN. Przełamał wcześniejszy spadek do +0,9% w skali roku. Zarejestrował 4 733 szt. i zajął 17,1% rynku. Za nim SCANIA z najwyższym
wzrostem w pierwszej trójce + 6,5% po zarejestrowaniu 4 726 szt.. Na czwartym miejscu VOLVO (4 378 sztuk), ze spadkiem -3,3% w skali roku, w 2016 roku był trzeci. MARECEDES-BENZ (4 322 szt.; +8,0%) zakończył 2016 rok na piątej pozycji.

Firmy rejestrujące na regon objęły 91,1% rynku, wśród nich zasadniczą część stanowiły prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 76,1% rynku wobec ich udziału rok wcześniej 75,5%. Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t. w 2017r. kolejność w ogólnym rankingu pierwszy
DAF z 5,9% wzrostem (5 005 szt.; 19,8% udz.) druga SCANIA (4 726 szt.; 18,7% udz.) ze wzrostem o 6,5%. Dalej teraz jest VOLVO ze spadkiem (4 356 szt; 17,2%udz.; -3,6%) i za nim MAN (4 205szt; 16,6% udz.; -0,1%;). Pierwszą piątkę zamknął MERCEDES-BENZ (3 854; 15,2% udz.), który również w grupie pojazdów najcięższych wypracował wzrost 6,7% w skali roku.

rejestracje2017

rejestracje ciagnikow 2017

rejestracje autobusow 2017

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w grudniu br. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 6 221 szt. nowo zarejestrowanych pojazdów, to po raz siódmy w tym roku więcej niż rok wcześniej (+6,7%; +390 szt.). W porównaniu do poprzedniego
miesiąca liczba rejestracji zwiększyła się o 18,2% (+957 szt.). W listopadzie zarejestrowano 5264 (+5,8% r/r i -3,8% m/m). W ostatnim miesiącu przewaga skumulowanych rezultatów nad ubiegłorocznymi odbudowała się do 2%. Dotychczas rekordowy rezultat z 2016 roku został pokonany a
rejestracje samochodów dostawczych w całym 2017 roku wyniosły 60 990 szt., więcej o 1 179 szt. (+2,0%) niż w poprzednim. Obserwowana stabilizacja na rynku samochodów dostawczych mimo dodatkowo zakłóceniom procesu rejestracji (wprowadzenie CEPiK 2.0) utrzymała się i osiągnięto kolejny rekord w tej części rynku pojazdów.

W grudniu 2017r. bez niespodzianek – FIAT z wynikiem 1032 szt. mimo spadku -16,3% r/r wyprzedza RENAULT, który zarejestrował 844 szt. (+8,2%). Trzeci bez zaskoczenia był FORD (703 szt; +12,8%) a za nim PEUGEOT (585 szt.; +29,1%) i MERCEDES-BENZ (537 szt. -2,4%) W ogólnym rankingu modeli, w grudniu 2017r. na pierwszym miejscu – MASTER (659) wyprzedził DUCATO (630). Trzecie przypadło DAILY (511). Za nią znalazły się SPRINTER (400) i BOXER (298). Od początku roku wśród najpopularniejszych dwa pierwsze miejsca zajęły FIAT (11 322) i RENAULT (8 529), które dzieli jednak znaczna różnica udziału w rynku (4,6 pkt. proc.). Pierwszy sięga 19% rynku a drugi 14%. Trzeci na liście, podobnie jak w tym samym czasie rok wcześniej jest FORD (6 428; 10,5% UDZ.) a czwarty PEUGEOT (6119). Obie marki i jeszcze IVECO w pierwszej piątce odnotowują wzrost  rezultatów w skali roku, odpowiednio o 5,5%; 11,8% i 2,5%. Piąte miejsce zajmuje IVECO (5300). W 2017 roku klienci najczęściej wybierali Ducato (7 258; -3,4%) później Mastera (6 929; -5,1%). Dalej bez zmiany Daily (5 299; +2,4%). Za nimi Boxer (3451; +2,1%) a na piątej Sprinter (3319 +2,1%.) W całej grupie samochodów dostawczych w 2017 roku, zarejestrowano 14803 kombivany (+2,3%), 2242 osobowo-ciężarowe (-22,4%) i 2 434 pick-upy (+2,3%) oraz 300 samochodów kempingowych (+14,1% +37szt.). W zasadniczej grupie pozostałych samochodów dostawczych przybyło 41 211 szt. (+1 407 szt.).

rejestracje dostawcze 2017

W poszczególnych segmentach najpopularniejsze były odpowiednio: Dacia Dokker (2 330; +1,3%), Skoda Citigo (569; -31,3%). W pick-upach Toyota Hilux (578; +27,3%) zrównała się Fordem Rangerem (572; +19,2%); Wśród kempingowych - Volkswagen California 18szt. i Mercedes-Benz Marco Polo 12 szt. W pozostałych pierwsze miejsce niezmiennie Fiat Ducato (7 254; -3,2%) a za nim Master (6 929; -5,1%) i dalej Daily (5 299; +2,4%).

W 2017r. najczęściej rejestrowane przeznaczenie w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów wśród samochodów dostawczych do 3,5t, miały nadwozia uniwersalne (1 697; +28,0%); izotermy (1348; - 15,8%); chłodnie (652; +30,9%); zabudowy do przewozu pojazdów (579; +10,3%). Dalej znalazły się też ze wzrostem bankowozy 361 (+163,5%), pomoce drogowe (308szt.; +5,5%) i kempingowe 300 (+14,1%) oraz 148 sanitarnych (-21,7%) i 116szt. lodowni (wszystkie Iveco Daily). Dominującą większość wśród samochodów dostawczych stanowiły pojazdy bez podanego przeznaczenia podczas pierwszej rejestracji (54 990 szt.; udział 90,2%). W tej części znajdują się liczne Ducato i Mastery (odpowiednio 6 449 i 6 156 szt.) oraz Daily (3 387 szt.), które oczywiście mogą być dostosowane do różnych zastosowań już po ich pierwszej rejestracji. W grupie bez zapisanego – określonego przeznaczenia, są również obecne niemal wszystkie samochody zgrupowane w segmencie osobowociężarowych (zbudowane zasadniczo na podwoziu samochodów osobowych), także kombivany czy pickupy. Wśród wszystkich samochodów zarejestrowanych jako samochody dostawcze do 3,5t. vany stanowiły 67%, skrzynie 21% i furgony 6%. Wywrotki w tej części rynku nie osiągnęły 1%.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL