Jeszcze wyższe kary za brak OC w 2016 roku

Jeszcze wyższe kary za brak OC w 2016 roku

O 6 procent więcej niż obecnie zapłacą kierowcy za brak polisy OC, w 2016 roku.

Właściciel samochodu osobowego musi liczyć się z karą w wysokości 3 700 złotych,  a ciężarówki 5 550 złotych. Dlaczego kierowcy decydują się na jazdę bez OC? To najczęściej – bo aż w 40 procentach przypadków - wynik nieopłacenia którejś z rat składki za tą polisę i w efekcie wygaśnięcie umowy ubezpieczenia,  wskazuje najnowszy raport Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

- Warto zapłacić te dwieście czy trzysta złotych kolejnej raty składki za OC niż ‘wpadać w pułapkę’ rozwiązania umowy ubezpieczenia. Zgodnie bowiem z przepisami, polisa OC nie przedłuża się automatycznie, gdy właściciel pojazdu nie uregulował  pełnej składki  – zwraca uwagę Hubert Stoklas, wiceprezes UFGSzczególnie,  że od nowego roku rosną również kary za brak tego  ubezpieczenia, a i sam Fundusz – udoskonalając własne narzędzia analityczne oraz informatyczne - coraz skuteczniej identyfikuje właścicieli pojazdów bez OC.

Opracowanie UFG pokazuje też, że w 33 procentach wykrytych przypadków braku OC – powodem jest wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu. Polisa poprzedniego właściciela auta ważna bowiem jest tylko do końca okresu na jaki została zawarta i nie przedłuża się automatycznie na kolejne dwanaście miesięcy*. Inne powody to: wykupienie OC już po dacie pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce (13 proc.) czy przekonanie, że dla niesprawnego technicznie i nieużytkowanego pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie (11 proc.). Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na ważności ubezpieczenia, przede wszystkim przy: płaceniu za polisę w ratach czy przy zakupie używanego pojazdu.

Warto pamiętać, że:

- tylko po opłaceniu wszystkich rat składki za OC, polisa ta zostaje przedłużona na kolejne dwanaście miesięcy (oczywiście pod warunkiem, że nie została wypowiedziana). Brak którejkolwiek z rat powoduje, że ubezpieczenie to wygasa z upływem okresu na który zostało wykupione;

- nabywca pojazdu może korzystać z OC zbywcy, tylko do końca okresu który widnieje na polisie. Po tej dacie ubezpieczenie to wygasa, a nowy właściciel musi wykupić własne OC**;

- OC należy wykupić w dniu pierwszej rejestracji pojazdu, ale nie później niż w chwili  wprowadzenia go do ruchu;

- obowiązek posiadania ważnego  OC mają wszyscy właściciele pojazdów - tak długo jak pojazd jest zarejestrowany – bez względu na jego stan techniczny i tego czy jest on aktualnie użytkowany;

Dopilnowanie terminów ważności ubezpieczenia jest istotne, szczególnie, że od początku 2016 roku właścicieli pojazdów czekają wyższe sankcje za brak OC (patrz tabela poniżej). Wysokość opłat karnych ustalana jest w relacji do minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce***. Podstawowa kara dla auta osobowego to dwukrotność tego wynagrodzenia w danym roku; z kolei dla ciężarówek - trzykrotność. Przy braku polisy tylko przez kilka dni sankcja jest niższa. Gdy przerwa nie przekracza 3 dni  - 20 proc., a do 14 dni – 50 proc. kary podstawowej.

Z szacunków UFG wynika, że około 1 procent pojazdów poruszających się po polskich drogach może nie mieć obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Warto pamiętać, że polisa OC chroni posiadacza pojazdu i kierowcę przed koniecznością oddawania z własnej kieszeni odszkodowania dla ofiar wypadku spowodowanego nieubezpieczonym pojazdem. Świadczenia te wypłaca ofiarom Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który następnie występuje z tzw. regresem (zwrot wypłaconych kwot) do sprawcy wypadku i nieubezpieczonego posiadacza.

*przy zakupie auta ważne jest również sprawdzenie ważności polisy u ubezpieczyciela, zdarzają się przypadki wypowiedzenia umowy;

** gdy nowy właściciel wypowie polisę osoby od której kupił auto - swoje OC musi wykupić najpóźniej w dniu wypowiedzenia ubezpieczenia poprzednika;

***art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK;

4trucks.pl / Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Przeczytaj też:
Bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC

W dniu 1 października wchodzi w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która znosi obowiązek posiadania podczas kontroli drogowej dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia polisy OC.

Dlaczego Polacy jeżdżą bez OC?

Raport UFG

Wyższe sankcje za brak polisy OC

Rekordowy wzrost regresów przekraczających 100 tys. złotych

Kary za brak OC na „osobówki” wzrosną

Ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia skorelowana jest wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Które miasta są najtańsze i gdzie płaci się najwięcej

Ceny OC w Polsce

Uwaga przewoźnicy
Austriacy nakładają kary Z działań ITD

34 godzinne kierowanie pojazdem bez prawidłowego odpoczynku Zaostrzenie przepisów w sprawie kabotażu

Hiszpania - wysokie kary Jazda bez OC

Nawet o tym nie myśl...

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL