poniedziałek, 29 kwietnia 2013

WITD: Drewno poza kontrolą

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników poruszających się po drogach publicznych oraz w celu wyeliminowania zestawów do przewozu dłużycy niezgodnych z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia, Inspekcja Transportu Drogowego na terenie Wielkopolski, będzie prowadzić działania związane z eliminacją tego typu zestawów stanowiących realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

W dniu 22 kwietnia 2013r. inspektorzy transportu drogowego z oddziału terenowego w Kaliszu, wspólnie z patrolem motocyklowym, prowadzili czynności kontrolne na drodze krajowej nr 5. Do kontroli zatrzymano pojazd transportujący drewno dłużycowe z wózkiem kłonicowym bez sztywnego zaczepu z pojazdem ciągnącym.

Tego typu zestawy nie są dopuszczone do ruchu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W związku z czym skierowano pojazd na wyznaczony parking. Kierowca został ukarany grzywną w drodze mandatu karnego w wys. 500 zł. Jednocześnie zatrzymano dowody rejestrujące "wózka".


4trucks.pl / WITD Poznań


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.