czwartek, 15 listopada 2012

GEFCO Polska z certyfikatem AEO

Izba Celna w Warszawie przyznała GEFCO Polska, jako setnej firmie w województwie mazowieckim, Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy (ang. AEO - Authorized Economic Operator).

Operator uzyskał status AEOF - uproszczenia celne/ bezpieczeństwo i ochrona, dzięki któremu będzie uprawniony do korzystania na terenie całej Unii Europejskiej z ułatwień w procedurach celnych oraz z uproszczeń w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony łańcucha dostaw. Uroczyste wręczenie certyfikatu oznaczonego numerem 100 odbędzie się 20 listopada w Siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

Przepisy umożliwiające funkcjonowanie instytucji Upoważnionego Przedsiębiorcy weszły w życie w 2008 roku. Ich celem jest podwyższenie bezpieczeństwa handlu międzynarodowego i uproszczenie procedur celnych.

- Uzyskanie certyfikatu AEO pozwoli nam na zwiększenie wydajności łańcucha dostaw naszych klientów, przez co wzrośnie wartość dodana realizowanych przez nas usług. Bardzo cieszy mnie, że to właśnie GEFCO, jako setnej firmie w województwie mazowieckim udało się uzyskać nowe uprawnienia. Dzięki temu to ważne wydarzenie będzie miało odpowiednią oprawę. - mówi Olivier Large, Dyrektor Generalny GEFCO Polska.

Dzięki certyfikatowi AEO, GEFCO Polska będzie korzystać z następujących ułatwień:
•Status wiarygodnej i rzetelnej firmy,
•Priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych,
•Skrócenie czasu odprawy celnej w procedurze uproszczonej do 30 minut,
•Możliwość odpraw celnych poza godzinami pracy Urzędu Celnego,
•Priorytetowe traktowanie w przypadku wytypowania do kontroli,
•Wybór miejsca przeprowadzania kontroli,
•Priorytetowa obsługa wszelkich wniosków.

O certyfikat mogą ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy związani z obrotem towarowym pomiędzy krajami Unii Europejskiej i poza nią, tacy jak spedytorzy, firmy logistyczne, agencje celne, operatorzy portów lotniczych i morskich oraz importerzy, eksporterzy czy ich dostawcy.

GEFCO obecnie realizuje na rzecz swoich klientów odprawy celne w transporcie drogowym, lotniczym, morskim i kolejowym w zakresie importu, eksportu, tranzytu i gospodarczych procedur celnych. Dzięki sieci agencji celnych Grupy GEFCO, klienci operatora mają możliwość odpraw celnych na terenie całej Unii Europejskiej. GEFCO umożliwia także zabezpieczenie należności celno-podatkowych w imporcie, wystawianie karnetów TIR oraz rejestrację w systemie NCTS, opracowanie i składanie deklaracji statystycznej INTRASTAT, a także oferuje doradztwo w sprawach celnych.


4trucks.pl / GEFCO Polska


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.