Branża walczy o klienta

Branża walczy o klienta
Rok 2008 w branży pojazdów użytkowych przeszedł już do historii. Pomimo tego, że dla wielu producentów był to rok bardzo dobry, to z pewnością jego końcówka zaskoczyła wielu. Jak zwykle, gdy publikujemy wypowiedzi największych graczy na rynku motoryzacyjnym - zwykle zadajemy pytanie o plany na przyszłość. Tym razem nie padają prognozowe cyfry - lecz konkretne plany, jak przyciągnąć do siebie klienta. Obserwujemy więc, że gdy spada sprzedaż pojazdów, następuje znaczny rozwój usług posprzedażnych. Na uwagę zasługuje rozbudowa sieci serwisowych oraz rozkwit fabrycznych form finansowania lub wynajmu pojazdów. Po mimo kryzysu producenci nie rezygnują również z wprowadzania nowości produktowych. Mamy więc nadzieję, że 2009 rok okaże się równie ciekawy, pod względem wydarzeń branżowych, jak poprzednie.    

Jörg Mommertz, MAN Truck & Bus Polska
- Po raz piaty z rzędu jesteśmy liderem na polskim rynku pojazdów użytkowych. Jest do dla nas potwierdzenie, iż nasi klienci ufają nam oraz naszym niezawodnym produktom. W minionym roku sprzedaliśmy 4174 pojazdów powyżej 6 t, a nasze udziały rynkowe wyniosły 21%. Odnotowaliśmy 1,3% wzrost udziałów rynkowych w stosunku do roku ubiegłego. Cieszy nas to szczególnie ze względu na fakt, że rynek pojazdów użytkowych w Polsce zmniejszył się.
Na początku minionego roku wprowadziliśmy na rynek nową usługę MAN Finance. Jest to kompleksowe rozwiązanie z zakresu finansowania oferowane naszym klientom. Przez rok czasu usługa ta zadomowiła się u nas i osiągnęła 10% udział we wszystkich  sprzedanych przez MAN pojazdach w Polsce. W obecnej sytuacji gospodarczej jest to bardzo wygodne narzędzie finansowe, które może zainteresować szeroką grupę naszych klientów.
W 2009 roku chcemy utrzymać pozycję lidera i konsekwentnie zwiększać nasze udziały rynkowe. W tym roku nasze działania koncentrować się będą głownie na sprzedaży pojazdów budowlanych, dystrybucyjnych i komunalnych. Liczymy na rozwój sektora budowlanego, związanego z rozstrzygnięciem przetargów na inwestycje infrastrukturalne (plany rządowe i dotacje unijne). W odpowiedzi na sytuację gospodarczą poszukujemy elastycznych rozwiązań. Na początku 2009 ruszyła nasza nowa usługa – MAN Rental – wynajem średnio i długoterminowy. Właśnie elastyczność, bliskość klienta, profesjonalizm i kompleksowa oferta to nasza recepta na sukces.
Zbigniew Kołodziejek, DAF Trucks Polska
- Dokładnie rok temu wkraczaliśmy w rok 2008 zastanawiając się jak reagować będzie rynek po rekordowym roku 2007. Nikt nie mógł przewidzieć, że zamiast lekkiej korekty, jaka była najczęściej prognozowana, nastąpi mocny spadek ilości zamówień, spowodowany systematycznie pogłębiającym się od czerwca 2008 kryzysem na rynku amerykańskim. W efekcie bardzo długie czasy dostaw uległy szybkiemu skróceniu u dokładnie wszystkich producentów pojazdów ciężarowych. Polski rynek zareagował na ujemne światowe trendy stosunkowo wcześnie, a nawet  transport międzynarodowy wysyłał informację o spadku zapotrzebowania na nowe pojazdy jeszcze przed rozpoczęciem światowego spowolnienia ekonomicznego. Dało to nam możliwość stosunkowo wczesnej rewizji zamówień w fabryce, dzięki czemu organizacja dealerska DAF w Polsce uniknęła nadmiernego stoku pojazdów na koniec roku 2008. Zmniejszenie ilości dostępnych frachtów na rynku zaowocowało znaczną poprawą efektywności działania firm transportowych. Coraz większe zainteresowanie odnotowujemy w specjalistycznych segmentach (dostawy 15 sztuk podwozi FAN). Wynik całkowity rynku w segmencie 6-15,99 t DMC w roku 2008 był niższy  o 2,3% w stosunku do roku 2007 (odpowiednio 3290 oraz 3367), natomiast wynik ilości pojazdów DAF dostarczonych do polskich klientów w tym segmencie pokazał wzrost o 5,27% powodując wzrost udziału w rynku z 9,1% w 2007 na 9,88% w roku 2008. Marka DAF kontynuuje trend zyskiwania udziału w rynku w segmencie lekkich pojazdów od kilku lat.
Rok 2009 będzie ciekawym rokiem jeśli chodzi o rozwój segmentów specjalistycznych. Dotychczasowe niezbyt wysokie tempo inwestycji związanych z infrastrukturą oraz organizacją Euro 2012 musi ostatecznie ulec radykalnemu przyspieszeniu. Stąd też oczekujemy istotnego wzrostu w segmencie budowlano – konstrukcyjnym. Segmenty specjalistyczne, mające związek z rosnącą specjalizacją firm, ale również w związku z dostępnymi funduszami unijnymi powinny zaowocować również istotnym wzrostem sprzedaży podwozi i lekkich i ciężkich. Dla organizacji DAF rok 2009 będzie również stał pod znakiem wprowadzania systemów i rozwiązań poprawiających poziom satysfakcji klienta z usług i poziomu obsługi w sieci dealerskiej w Polsce.
Heiko Schulze, Mercedes-Benz Polska
- Rok 2008 był kolejnym dobrym rokiem dla Mercedes-Benz Polska - we wszystkich segmentach utrzymaliśmy bądź poprawiliśmy nasze udziały w rynku.  To duże osiągnięcie biorąc pod uwagę załamanie rynku samochodów użytkowych w drugiej połowie ub. roku.
Konsekwencje kryzysu finansowego na świecie oraz spowolnienia polskiej gospodarki szczególnie mocno dotknęły transport międzynarodowy. Utrzymujące się przez część roku relatywnie niskie stawki frachtów w relacji do niskiego kursu Euro i wysokich cen paliwa, spowodowały spadek rentowności firm transportowych i ich wycofanie się z zakupów nowych aut, głównie ciągników siodłowych. To załamanie w podstawowym segmencie wpłynęło oczywiście negatywnie na nasze wyniki,  jednak dzięki naszym niezawodnym produktom i usługom okołoproduktowym poprawiliśmy pozycję rynkową o prawie 1% i jesteśmy dzisiaj na 3 miejscu (w porównaniu z 5 miejscem w 2007). W segmencie podwozi ciężkich Mercedes-Benz może pochwalić się prawie 21% dynamiką wzrostu, a w budowlanych jesteśmy cały czas liderem z 30%-owym udziałem w rynku.
Również w segmencie średnich i dużych samochodów dostawczych utrzymaliśmy trzecią pozycję rynkową. 5088 sprzedanych aut to nasz nowy rekord w historii spółki, który pozwolił na utrzymanie 14,5%-owego udziału w rynku. Mitsubishi Fuso Canter, nasza lekka ciężarówka, udowodniła, iż na stałe zagościła na polskim rynku i stopniowo poprawia swoją pozycję.
Sukces z 2008 roku oznacza wzrost zaufania klientów do marki i jej produktów, co z kolei obliguje nas do jeszcze lepszej dbałości o klienta. Kontynuujemy rozwój naszej sieci serwisowej. W  2008 r. otworzyliśmy 6 punktów, w tym 4 serwisy dedykowane samochodom ciężarowym. Rośnie efektywność i jakość sieci dealerskiej oraz zadowolenie dealerów – jesteśmy liderem w badaniu satysfakcji dealerów samochodowych, przeprowadzonym na zlecenie Polskiej Izby Motoryzacji przez Ernest & Young. 
Mamy ambitne cele na 2009 i będziemy je - mimo znacznie trudniejszych warunków rynkowych - konsekwentnie realizować. Rozszerzamy naszą ofertę produktową o specjalistyczne samochody ciężarowe Mercedes-Benz Econic i Zetros, wprowadzamy budowlaną wersję nowego Actrosa oraz nowe silniki do flagowego pojazdu dostawczego Mercedes-Benz Sprinter oraz do Cantera. Z myślą o środowisku będziemy promować ekologiczny i zarazem ekonomiczny napęd gazowy CNG oraz systemy zmniejszające zużycie paliwa, z uwzględnieniem systemu zarządzania flotą FleetBoard. A przede wszystkim będziemy kontynuować strategię, którą realizowaliśmy w roku 2008, oferując naszym klientom możliwość bezpośredniego przekonania się o zaletach naszych produktów podczas jazd testowych oraz rozbudowując i profesjonalizując naszą sieć dealersko-serwisową.
Tom Jörning, Volvo Trucks
- Po bardzo optymistycznym roku 2007, rok 2008 rozpoczął się również bardzo dobrze, ale szybko, bo już po pierwszym kwartale, okazał się być rokiem pełnym wyzwań i szybko postępującej tendencji zniżkowej. Zawirowania, jakie miały miejsce na światowych rynkach finansowych i związane z nimi zmiany w wielu dziedzinach gospodarki nie pozostały bez echa i w naszej branży.
Mimo to, jestem zadowolony z wyników uzyskanych przez Volvo Trucks na rynku polskim i w całym Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W moim przekonaniu są one najlepsze z możliwych, jakie były do osiągnięcia, mając na uwadze panującą sytuację rynkową, a także konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wyników finansowych i operacyjnych. Fakt, że wcześnie zareagowaliśmy na pierwsze symptomy spadku koniunktury pozwolił nam ograniczyć negatywne skutki tego spadku i właściwie przygotować się do stawienia czoła sytuacji, jaka dosięgnęła naszą branżę. Świadczy o tym chociażby niski poziom stock-u nie sprzedanych nowych pojazdów. W roku 2008 dostarczyliśmy w Polsce 2636 nowych samochodów ciężarowych Volvo, w tym 2536 sztuk to pojazdy w segmencie o DMC. powyżej 16.0 ton. W ramach dalszego rozwijania oferty samochodów używanych, w zeszłym roku wprowadziliśmy na rynku polskim program pod nazwą Volvo Selected Used Trucks, czyli Wybrane Używane Samochody Ciężarowe Volvo. Oferta skierowana jest do klientów, planujących bezpieczny zakup wysokiej jakości używanego samochodu ciężarowego, spełniającego ściśle określone i ważne dla nabywcy kryteria. W ubiegłym roku intensywnie pracowaliśmy również nad dalszym rozwojem i doskonaleniem drugiego obszaru naszej działalności, jakim jest, obok sprzedaży pojazdów, obsługa posprzedażna i cała oferta produktów miękkich. W 2008 r. tradycyjnie dużą popularnością w Polsce cieszyły się oferowane przez nas Kontrakty Serwisowe Volvo oraz opracowany przez Volvo i oparty na technologii internetowej system informacji transportowej Dynafleet, pozwalający zwiększyć stopień wykorzystania pojazdu, zmniejszyć zużycie paliwa i zoptymalizować złożone procesy logistyczne.
W ubiegłym roku w naszej ofercie na rynku polskim pojawił się Fuel Management Service – usługa doradcza, mająca na celu zredukowanie zużycia paliwa w perspektywie długookresowej.
W Volvo Trucks zdajemy sobie sprawę z tego, że zobowiązania naszej firmy wobec klientów nie kończą się wraz ze sprzedażą samochodów ciężarowych. W tym momencie one tak naprawdę dopiero się zaczynają. Nasi klienci oczekują od nas nie tylko doskonałych pojazdów ciężarowych. Dla zwiększenia swoich zysków, wydłużenia czasu bezawaryjnej pracy pojazdów oraz wydajności kierowców potrzebują również najlepszych usług wspierających prowadzenie i rozwój ich działalności, w tym zaawansowanych rozwiązań serwisowych, finansowych, logistycznych i szkoleniowych. To właśnie dlatego tak duży nacisk firma nasza kładzie na oferowanie naszym klientom kompleksowych i opłacalnych rozwiązań transportowych. Premiera nowej gamy pojazdów serii FH16, FH i FM, jakie oficjalnie wprowadziliśmy na rynek w połowie ubiegłego roku, odbyła się w ramach tej właśnie koncepcji. Wierzymy, że nasze kompleksowe rozwiązania, dotyczące zarówno pojazdów, jak i całego pakietu produktów i usług dodatkowych, indywidualnie dostosowane do potrzeb i oczekiwań klientów, pozwolą nam na generowanie dodatkowych korzyści, istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez klientów działalności.
Paweł Paluch, Scania Polska
- Do połowy roku 2008 dostawy pojazdów użytkowych utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie, mimo tego, że branża transportowa zaczęła odczuwać pierwsze skutki spowolnienia gospodarczego oraz rosnące koszty działalności transportowej spowodowane wysokimi cenami paliw, kosztami pracy oraz niekorzystnym kursem €-PLN. Wpływ na kondycję całej branży miał również rekordowy jeśli chodzi o sprzedaż rok 2007 i związana z tym bardzo duża podaż środków transportu, duża konkurencja między przewoźnikami i spadające ceny frachtów. Ostatnie miesiące to już zdecydowany spadek dostaw, a 4 kwartał 2008 był najsłabszy dla całej branży od 3lat. W ubiegłym roku kontynuowaliśmy aktywne działania w segmencie pojazdów budowlanych, które zaowocowały rekordowymi dostawami 536 pojazdów budowlanych Scania, co przy całkowitej sprzedaży 2461 pojazdów stanowi aż 22%. Pozwoliło to ugruntować naszą bardzo mocną pozycję na placach budów. W obliczu zapowiadanych inwestycji w infrastrukturę, z segmentem pojazdów budowlanych wiążemy duże nadzieje również w 2009 roku. Jednym z naszych priorytetów było sprawne wprowadzenie na rynek silników Scania XPI Euro5, wykorzystujących technikę EGR (bez dodatku AdBlue). Oceny klientów oraz prasy motoryzacyjnej są bardzo pozytywne jeśli chodzi o zużycie paliwa oraz własności trakcyjne. Do ważnych wydarzeń dla Scania, zaliczyłbym również cykl konferencji zorganizowanych w dużych miastach, na których prezentowaliśmy ekologiczne silniki zasilane etanolem wykorzystywane w autobusach miejskich Scania Omni City. Nie zmieniliśmy naszej strategii jeśli chodzi o rozwój sieci serwisowej i najwyższą jakość usług jaką Scania oferuje. Sieć Scania liczy obecnie 30 serwisów w całej Polsce, plany na 2009 zakładają otwarcie kilku nowych obiektów, na czele z serwisem w Gliwicach.
Już w 2008 roku banki zaczęły się wycofywać z finansowania środków transportu, dlatego teraz bardzo ważne jest posiadanie mocnego finansowego wsparcia dla klientów w postaci leasingu fabrycznego - Scania Finance Polska oraz dostosowanie usług finansowych do panującej sytuacji na rynku.Marcin Majak, Renault Trucks Polska
- Rok 2008 zakończył się dla Renault Trucks wynikiem 2752 sztuk sprzedanych pojazdów, z czego nieco ponad 2100 to były samochody o dmc powyżej 6 ton. Na koniec roku ilość ciężarówek o DMC powyżej 6 ton sprzedanych w Polsce wyniosła prawie 20000 sztuk co jest wartości niższą w porównaniu do roku 2007 ale także wygląda imponująco. Jednak prawda o rynku ukrywa się w strukturze sprzedaży. Jej główna część przypada na pierwszą połowę roku, końcówka to już zapowiedź nadchodzącego spowolnienia. Niezależnie od tego zapamiętamy rok 2008, jako rok nowego Magnum. W minionym roku na rynek trafiło Magnum ze zmodyfikowaną kabiną - wyższą o 18 cm.  Był to także rok ciężarówek budowlanych: Keraxa z 13 litrowym silnikiem oraz Premium Lander z układem osi 8x4. Szkoda jedynie, że za naszą bogatą ofertą nie poszło gwałtowne zapotrzebowanie rynku. Mimo szumnych zapowiedzi sporo budów dróg odwołano a dla deweloperów po latach tłustych przyszła pora zastoju. Rok 2009 to rok, w którym zacznie obowiązywać norma Euro 5. Ale oczywiście bardziej niż października i zmiany normy wszyscy producenci oczekują powrotu koniunktury.Solange Olszewska, Solaris Bus & Coach
- W segmencie autobusów miejskich na razie nie jest odczuwany wpływ światowego kryzysu. Większość realizowanych przez nas kontraktów, to zamówienia publiczne z miast lub spółek miejskich. Są to zadania, które muszą obligatoryjnie być realizowane przez lokalne samorządy. Osoby, zarządzające komunikacją miejską są ekspertami, którzy doskonale wiedzą, że inwestycja w nowy tabor jest zdecydowanie bardziej opłacalna niż utrzymywanie pojazdów, starych i wysłużonych. Ubiegły rok był dla nas rekordowy pod względem sprzedaży, która wyniosła ponad 1000 pojazdów. Plan zamówień na ten rok wygląda również optymistycznie. Nie ma zatem potrzeby pisania czarnych scenariuszy. Na pewno jednak tak jak zawsze musimy szczególnie dbać o wysoką jakość produktów i doskonała opiekę posprzedażową, bo dzięki temu zdobywamy nowych klientów i zatrzymujemy tych obecnych. Ponadto myślimy o poszerzeniu palety naszych produktów o pojazdy dla segmentów autobusów międzymiastowych. W tym roku rozpoczniemy również produkcję tramwajów. To pozwoli na dywersyfikację ewentualnego ryzyka. Póki co jednak nie ma sygnałów z rynku, które mogłyby budzić uzasadniony niepokój.Włodzimierz Masłowski, Wielton

- Rok 2008 był rokiem kontynuacji inwestycji z roku 2007, mających na celu poprawienie jakości produktów oraz wydajności spółki. Nowe ciągi produkcyjne naczep, zrobotyzowana linia produkcji zabudów wywrotek, automatyzacja procesu przygotowania produkcji, nowe hale montażu oraz budowa nowej hali magazynowania stali mają wpłynąć na poprawę efektywności procesu produkcji, a także umożliwić zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz ułatwić realizację dużych kontraktów na rynkach eksportowych. Kolejnym krokiem Wielton było zwiększenie zaangażowania się w dystrybucję na rynku polskim oraz rynkach środkowo-wschodniej Europy. Powstały nowe biura handlowe w Rosji - Smoleńsk, Krasnodar, Nowosybirsk, na Ukrainie w Doniecku i  Kazachstanie - Ałmaty. Utworzenie nowych przedstawicielstw przyczyni się do zwiększenia potencjału dystrybucyjnego Wielton oraz do poprawy penetracji  naszych rynków operacyjnych. Pod koniec września 2008r. spółka sprzedała 4194 pojazdów. Przychody ze sprzedaży za ten okres wynosiły 316 655 tys. zł., natomiast zysk netto 46 511 tys. zł.
Pomimo trudnej sytuacji na rynku w Polsce, spółka w trzecim kwartale odnotowała wzrost sprzedaży swoich produktów, natomiast udział rynkowy wzrósł do 11% z 9% w II kw. 2008r. (dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Wpływ na to miała szeroka i dobrze rozwinięta sieć sprzedaży w kraju oraz polityka sprzedaży nakierowana na rynek Polski. Pod koniec października Spółka dokonała restrukturyzacji zatrudnienia. Restrukturyzacja zatrudnienia wpisuje się w świadomą, długofalową politykę Zarządu skoncentrowaną na stałej poprawie efektywności organizacyjnej firmy oraz potrzebą elastycznego reagowania na bieżącą sytuację rynkową. W następstwie planowanych zwolnień i reorganizacji działów spółka oczekuje oszczędności z tytułu kosztów wynagrodzeń o minimum 0,5 mln zł miesięcznie.
Plany spółki na przyszły rok zakładają zwiększenie udziału krajowej sprzedaży do 50%  (po 3 kwartałach export stanowił 65%). Chcemy  w naszej polityce handlowej skoncentrować się na rynku polskim, pragniemy zapewnić Klientom lepszy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,  wykonywanie szybkich napraw powypadkowych w warunkach zakładu produkcyjnego, poprawić dostępność części zamiennych, zaoferować assistance na drodze oraz własne finansowanie.
Maciej Michalski, POZKRONE
- Rok 2008 możemy zaliczyć do udanych. Firma KRONE poszerzyła portfolio produktów za sprawą nowego zakładu produkcyjnego chłodni i izoterm w Lübtheen (Niemcy). Poza popularnymi naczepami plandekowymi Krone jako jedyny producent oferuje dwa rodzaje chłodni (z poszyciem z blachy stalowej i z GFK), dzięki czemu klient ma większą swobodę wyboru. Dodatkowy trend, który firma KRONE zaprezentowała na targach IAA w Hanowerze, to większa świadomość w kwestii ochrony środowiska. Odzwierciedleniem tego trendu jest naczepa KRONE Profi Eco Liner, umożliwiająca dzięki specjalnemu aerodynamicznemu wyposażeniu obniżenie zużycia paliwa o 7% i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Dzięki innowacyjnemu zapięciu plandeki skraca się też czas i bezpieczeństwo załadunku. Te nowoczesne rozwiązania zostały dostrzeżone i koncepcyjny pojazd KRONE Profi Eco Liner został uhonorowany w konkursie czasopisma Eurologistics jako „Produkt innowacyjny dla logistyki 2008".
Poza ochroną środowiska zwiększa się też świadomość branży w kwestii zabezpieczania ładunku, a Krone jako lider tego typu rozwiązań wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Ciągłe dążenie do coraz to lepszych rozwiązań w transporcie odzwierciedla również nowy slogan reklamowy ogłoszony w trakcie targów IAA: KRONE – Dostarczamy przyszłość.
W roku 2009 życzylibyśmy sobie większej stabilności na rynkach finansowych, co skutkowałoby mniejszymi wahaniami na rynku walut, bo trudno planować biznes w sytuacji takiej zmienności. Rozpoczynający się rok będzie rokiem konsolidacji. Spółka Akcyjna POZKRONE, będąca od 15 lat Generalnym Importerem Pojazdów KRONE, planuje cały czas być jak najbliżej klienta. Nasz priorytet to doradztwo począwszy od pomocy przy wyborze odpowiedniego produktu, poprzez kompletację zamówienia i wskazanie właściwego finansowania, po szybką i fachową obsługę posprzedażną. Dostęp do finansowania dla naszych klientów będzie kluczem do sukcesu.
Michał Wiśniewski, Feber
- W 2008 roku pojazdy z logo Feber znalazły 1470 klientów. Jak zwykle lwią część stanowiły tylno zsypowe naczepy wywrotki. Na drugiej pozycji znalazły się zabudowy samowyładowcze w licznych odmianach z wywrotem tylnym dwu i trój stronnym.  Pozostałe pojazdy to rozmaite nadwozia specjalistyczne; hakowce, naczepy niskopodwoziowe, kilka naczep firanowych, furgony specjalistyczne, przyczepy budowlane, pojazd do selektywnej zbiórki odpadów, pojazdy wyposażone w żurawie HDS oraz tradycyjnie naczepy cysterny spożywcze do wszelakich zastosowań. Rok 2008 był pierwszym rokiem w historii Febera, gdzie udział eksportu był zdecydowanie wyższy niż sprzedaż krajowa i osiągnął poziom 65%. Również obrót spółki w 2008r. pomimo tak dotkliwie odczuwalnego kryzysu  w branży naczep wzrósł o ponad 8% osiągając 100 000 000 zł. Na tle konkurencji należy uznać wynik ten jako rewelacyjny. Pewnego rodzaju sukcesem jest również utrzymanie stałego zatrudnienia na poziomie 240 osób i prawdopodobnie jesteśmy jedynym lub jednym z nielicznych zakładów, które nie przeprowadziły drastycznych redukcji etatów. Odbudowanie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów bywa czasem bardzo trudne.
Rok 2008 obfitował również w wiele nowych konstrukcji - wśród najważniejszych wymienić należy: wdrożenie do seryjnej produkcji aluminiowych ram do wszystkich typów naczep wywrotek, wprowadzone do stałej oferty dzięki nowoczesnym cyfrowym prasą krawędziowym wywrotek typu half pipe o objętościach od 22 do 32 m3 na podwoziach naczep. Produkty te wytwarzane w oparciu o najnowocześniejsze technologie powstają z blach Hardox 450 oraz Domex 700. W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz innych użytkowników dróg w roku 2009 konsekwentnie będziemy rozwijać politykę produktów z najwyższej półki jakościowej oraz wyposażeniowej. Sprzyjać temu będzie montaż nowego modelu opony Continental HTR1, dalsza wyłączność na instalacje Hella Easy-Conn II generacji, oraz system EBS Knorr z pełną funkcją RSS zawsze w konfiguracji 4S2M. Dopełnieniem są stosowane seryjnie osie z hamulcami tarczowymi Mercedes-Benz z gwarancją na 1 mln km. Ukoronowanie wiary w jakość, trwałość i niezawodność naszych produktów jest rozpoczęcie 1 lutego 2009r akcji odkupu naszych naczep niezależnie od wieku i stanu za 50% ceny nowo kupionej u nas naczepy.Krzysztof Krauze, Lux-Truck
- Miniony rok nie zaliczał się do najlepszych, ale moim zdaniem nie był najgorszym sprzedaż pojazdów była porównywalna ze sprzedażą z roku 2006. Nadchodzący rok kryje wiele znaków zapytania wszystko jest zależne od polityki rząd niestety niewiele robi żeby ratować nasz przemysł wolą sobie wytykać błędy i szukać na siebie tak zwanych haków a firmy jedna po drugiej plajtuje. Mając na uwadze że jesteśmy jednym z niewielu krajów w Europie, gdzie do 2012 r. mamy na prawdę dużo do zrobienia: budowa dróg lotnisk hoteli, kryzys gospodarczy powinien nas dotknąć nie wielkim stopniu - oczywiście pod warunkiem odblokowania inwestycji przez nasz rząd. Ten rok będzie dość ciężki dla branży transportowej, wnioskuję już po obecnej sprzedaży, że większość sprzedawanych pojazdów będzie związana z branżą budowlaną czyli będą się sprzedawały: naczepy samowyładowcze, niskopodwoziowe. Zdecydowanie mniejsze, moim zdaniem, będzie zapotrzebowanie na naczepy kurtynowe i podkontenerowe. 
W tym roku wprowadziliśmy, na nowe naczepy, możliwość wydłużenia gwarancji do 48 miesięcy bez limitu kilometrów. Poszerzyliśmy również działalność o sprzedaż używanych maszyn budowlanych  oraz wynajem maszyn budowlanych tj spychy, koparki, koparko ładowarki, wozidła technologiczne. Jeżeli chodzi o inwestycje na ten rok to tak jak większość firm w kraju nie planujemy żadnych poważnych, poczekamy obserwując przebieg sytuacji, a zalegający sprzęt na placach producentów/dealerów naczep oraz pojazdów ciężarowych, prześcigających się w obniżaniu cen, niczego dobrego nie wróży.Andrzej Kamionka, KH-Kipper
- Mimo kryzysu mającego znaczny wpływ na ilość zamówień w drugiej połowie roku 2008 rok zamknęliśmy ilością ok. 1500 szt. produktów (w znacznej większości zabudów wywrotek na podwoziach 3- i 4-osiowych). Udało nam się też zamknąć wszystkie większe inwestycje (m. in. budowę zakładu w Skarżysku-Kamiennej i dokończenie infrastruktury produkcyjno-budowlanej w Kajetanowie). W 2008 wprowadziliśmy nowości produktowe min. nowy model zabudowy HALF-PIPE, który został bardzo pozytywnie przyjęty na rynku. Powróciliśmy też do oferowania szerszej palety produktów - zwiększając produkcję naczep, przyczep, zabudów stałych, montażu żurawi.
W sezonie zimowym spada popyt na wywrotki. Wraz z pojawieniem się wiosny spodziewamy się wzrostu ilości zamówień. Już widzimy, że nasi klienci zaczynają interesować się zakupami. Szacujemy, że w 2009 r. pod względem sprzedaży wywrotek polski rynek będzie zbliżony do poziomu z roku 2007. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że produkcja nowego sprzętu może być mniejsza, gdyż na rynku pozostają jeszcze niesprzedane produkty z ostatniego kwartału 2008 roku.
Paweł Drabczyński, Drabopol
- W 2008 r. obchodziliśmy 25-lecie naszej firmy, specjalizującej się dostawach elektroniki dla transportu. Grubo ponad 60 procent naszych rocznych obrotów wynoszą dostawy na rynek Pierwszego Wyposażenia dla przemysłu motoryzacyjnego. Obsługujemy przede wszystkim  producentów autobusów, z Solarisem i Autosanem na czele; rok ubiegły był pod tym względem dla nas bardzo udany. Odnotowaliśmy przekroczenie planów sprzedaży.
Inaczej było minionym roku na rynku Aftermarket, na którym obsługujemy przewoźników, komunikację miejską i międzymiastową, firmy budowlane i górnicze etc. Tu już w II kwartale ub. r. zarysowały się odczuwalne spadki zamówień.
Mówienie o kryzysie jest dziś truizmem. Przestrzegałbym tylko przed robieniem „głupich”, bo potem bardzo kosztownych „oszczędności”. Nasza firma jest w bardzo dobrej kondycji. W 2009 r. będziemy wprowadzać na rynek zintegrowany system tachografu cyfrowego DTCO+DLD oraz nowy system zarządzania przeznaczony dla wszelakich flot wyposażonych w silnik spalinowy.
Tomasz Tonder, Kulczyk Tradex
- Rok 2008 okazał się bardzo trudnym dla branży motoryzacyjnej, mimo to Volkswagen może zaliczyć go do bardzo udanych. Pobiliśmy swój rekord, sprzedając po raz pierwszy na świecie 3,67 mln samochodów. Również w Polsce Volkswagen zanotował najlepszy wynik w historii sprzedając 23 704 samochody (+15,8%). Jest to największy procentowy przyrost wśród marek zajmujących czołowe pięć miejsc w rankingu sprzedaży w naszym kraju. Od 2003 roku Volkswagen nieustannie umacnia swoją pozycję zwiększając udział w rynku, w ubiegłym roku wyniósł on 7,4%. Marka Volkswagen Samochody Użytkowe z wynikiem 503 025 sprzedanych na świecie pojazdów także może zapisać na swoim koncie kolejny rekord. Również w Polsce 7464 przekazane klientom samochody ustanawiają kolejny rekord tej marki.
Prognozy ekonomistów na bieżący rok nie napawają optymizmem. Jednak dzięki modelom, które zadebiutują na polskim rynku w najbliższych miesiącach oraz odpowiedniej polityce cenowej, wierzymy, że rok 2009 także zakończymy sukcesem. W styczniu w polskich salonach pojawił się VW Caddy 4Motion, będący uzupełnieniem palety najlepiej sprzedającego się samochodu użytkowego Volkswagena w Polsce. W marcu zadebiutuje odmłodzony Golf Plus, w czerwcu nowy Golf GTI, a w październiku Golf Variant. Najważniejszą premierą będzie natomiast wprowadzenie do oferty we wrześniu Polo kolejnej generacji.
Monika Dobrolubow-Stefaniak, Ford Polska
- Mijający rok dla rynku motoryzacyjnego w Polsce – jeśli spojrzeć wyłącznie na cyfry – nie był zły – sprzedaż nowych samochodów zamknęła się wzrostem ponad 9%. Ale już bardziej szczegółowa analiza w rozbiciu na kwartały pokazuje duże wahania – pierwszy kwartał zakończył się 20% wzrostem sprzedaży nowych samochodów, w dwóch kolejnych mieliśmy do czynienia ze spadkami, zaś w czwartym kwartale - dzięki bardzo atrakcyjnym ofertom - ponownie zanotowaliśmy lekki wzrost sprzedaży. Na tle pozostałych rynków europejskich, na których notowane są kilkudziesięcioprocentowe spadki sprzedaży, Polska naprawdę wygląda na oazę spokoju. Dla Forda ten rok był szczególny, w naszej ofercie pojawiło się kilka nowych produktów, powróciliśmy do segmentu małych miejskich aut z bardzo atrakcyjną ofertą, dzięki czemu utrzymaliśmy nasz udział w rynku sprzedaży nowych samochodów. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że w historii Forda w Europie nasza marka nie miała tak atrakcyjnej, pełnej i nowoczesnej linii produktowej, co pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Niepewność, z jaką mamy do czynienia właściwie na każdym kroku nie pozwala w sposób wiarygodny przewidywać rozwoju sytuacji na polskim rynku motoryzacyjnym w 2009 roku. Obecnie na bieżąco obserwujemy co się dzieje na rynku, analizujemy sytuację i na razie działamy bez większych zmian. Ale oczywiście jesteśmy przygotowani na różne scenariusze…
Ford po raz pierwszy od wielu lat ma gruntownie odnowioną, bardzo szeroką gamę modelową od najmniejszego Forda Ka, przez Fiestę, Focusa, czy też Mondeo, rodzinę minivanów (C-MAX, S-MAX, Galaxy), samochody 4x4 (Kuga, Ranger), aż po typowo dostawcze samochody (Fiesta Van, Connect, Transit). Wszystkie samochody dostępne są z silnikami benzynowymi i diesla, mamy też w ofercie modele z automatyczną skrzynią biegów, a dla osób zainteresowanych ochroną środowiska – wersje ECOnetic (o obniżonej emisji CO2) oraz Flexifuel (przystosowane do zasilania bioetanolem). Dzięki temu możemy naprawdę odpowiedzieć na bardzo wyrafinowane potrzeby klientów.

opracował: Michał Bąk   

Przeczytaj też:
Nowe naczepy Wielton dla firmy Francepol

Spółka PTH Francepol, w styczniu 2023 roku, zamówiła 100 naczep u wieluńskiego producenta. Kontrakt dotyczy wyprodukowania 50 szt. standardowych naczep kurtynowych Curtain Master i 50 naczep kurtynowych Curtain Master Mega.

Volvo Buses kończy działalność w Polsce

Firma podjęła decyzję o stopniowym wygaszeniu i zamknięciu fabryki we Wrocławiu w 2024 roku.

Rynek naczep w dwóch pierwszych miesiącach 2023 roku

Od początku 2023r. grupa nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t osiągnęła 4094 szt., co oznacza zmniejszenie popytu na te pojazdy o 7,6% w porównaniu z sytuacją w 2022 roku. Przyczep przybyło 409 szt. (-7,7%) a naczep 3685 (-7,6%).

Nowa stacja Mercedes-Benz w Będzieszynie

Północny region Polski zyskał nową, dedykowaną pojazdom ciężarowym Mercedes-Benz placówkę Grupy Wróbel.

Wielton dostarczy naczepy podkontenerowe do przewozu płynnych elektrolitów

Firma transportowo – logistyczna ADECON, specjalizująca się w przewozie materiałów niebezpiecznych, podpisała w 2022 r. umowę na wyprodukowanie przez Wielton łącznie 48 naczep.

Rok 2022 u producentów naczep i przyczep

Popyt na naczepy i przyczepy ciężarowe rozwijał się w dużej części w wyniku wcześniejszych rejestracji ciągników samochodowych. Niestety rejestracje ciężarówek w grudniu wyhamowały, jednak naczepy odnotowały wzrost.

Wywrotki Wielton z nowymi udoskonaleniami

Spółka Wielton wprowadziła modernizacje i ulepszenia do swoich flagowych wywrotek. Modele Bulk Master i Weight Master zostały udoskonalone pod kątem zwiększenia ich trwałości i użyteczności.

Spółka Wielton Logistic z nowymi ciągnikami siodłowymi IVECO

W listopadzie br. do floty Wielton Logistic dołączyło kolejnych siedem pojazdów ciężarowych IVECO S-WAY.

Nowe przyczepy i naczepy z dwucyfrowym spadkiem sprzedaży

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t w październiku 2022 r. rejestracje osiągnęły 2391 szt. przy spadku o 19,1% r/r.

Wyszukiwarka

Informacje