Na czym polegają relacje win-win w logistyce?

Na czym polegają relacje win-win w logistyce?

Na pytania dotyczące relacji win-win odpowiada Rafał Tarasewicz, dyrektor Operacji i Efektywności Biznesu w DB Schenker.

Czy w branży TSL można zbudować relacje „win-win”?
Obecnie wiele mówi się na temat relacji partnerskich opartych na zasadzie „win-win”. Stanowią one podstawę budowania długookresowych relacji partnerskich opartych na zaufaniu. Negocjowanie z pozycji siły nie prowadzi do długotrwałego sukcesu współpracujących firm. Ciekawy trend w outsourcingu logistyki stanowi aktualnie tzw. smartsourcing. Wiąże się on z osiąganiem wyznaczonych celów i założonych rezultatów, w drodze wspólnego ustalania optymalnych rozwiązań przy ścisłej partnerskiej współpracy na linii klient-operator logistyczny.

Co dla DB Schenker oznacza „win-win” w logistyce?
Kluczowe w rozumieniu pojęcia „win-win” wydaje się być dostarczanie prawdziwiej wartości dla klienta. Budowa kultury Lean Management, którą od kilku lat budujemy w DB Schenker wspiera nas w tym aspekcie. Dzięki kulturze Lean systematycznie doskonalimy nasze procesy oraz rozwijamy pracowników. Stale dążymy do zapewnienia klientom serwisu na najwyższym poziomie w każdym z realizowanych biznesów, czyli lotniczym, oceanicznym, lądowym oraz w logistyce magazynowej. W ten sposób realizujemy podejście „win-win”. Podstawowym „win” z perspektywy klienta jest otrzymanie realnej wartości, której oczekuje, zaś z perspektywy operatora „win” to zadowoleni klienci.

Jak ma się zasada win-win do kryterium ceny w zakupie produktów i usług?
Cena jest tylko jednym z elementów, na które klienci zwracają uwagę przy wyborze partnera. Szczególnie przy dużych i długoletnich kontraktach bardzo istotne znaczenie ma wiele innych aspektów, takich jak np. jakość usług, bezpieczeństwo biznesu, elastyczność i szybkość reagowania. Znaczenie ma również zasięg terytorialny, zarządzanie informacją, a także kwestie finansowania i wiele innych. Podstawowym elementem w tym aspekcie jest zapewnienie klientowi indywidualnego rozwiązania, które dostarczy mu maksimum oczekiwanej wartości. A to jest możliwe w ramach współpracy opartej na partnerskich relacjach opartych na zasadzie „win-win”.

4trucks.pl / DB Schenker

Wyszukiwarka

Informacje