BOTM 52/2006 Zezwolenia Ukraina ogólne ekologiczne

BOTM 52/2006 Zezwolenia Ukraina ogólne ekologiczne
Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że zezwolenia „Ukraina ogólne ekologiczne” wydawane będą w liczbie trzy szt. na każdy pojazd uprawniony.

Pobór kolejnych zezwoleń może następować sukcesywnie w miarę rozliczania zezwoleń poprzednio pobranych, tj. zezwolenia „Ukraina ogólne”

i zezwolenia „Ukraina ogólne ekologiczne” z zachowaniem zasady, że stan posiadania nie może przekraczać trzech zezwoleń na każdy pojazd uprawniony.

Jednocześnie przypominamy, że - zgodnie z protokołem z posiedzenia polsko – ukraińskiej Komisji Wspólnej ds. międzynarodowych przewozów drogowych z dnia 15 września 2006 r.- wymagania w zakresie normy EURO-1 i wyższej spełniają pojazdy:
- zarejestrowane po raz pierwszy po 10 stycznia 1993 roku,
- zarejestrowane przed powyższą datą, a posiadające wydany przez producenta certyfikat potwierdzający spełnianie normy EURO-1.

Nieuzasadnione przypadki zatrzymywania polskich pojazdów na granicy ukraińskiej, w przypadku konieczności podjęcia interwencji, prosimy zgłaszać pisemnie do:
- BOTM: nr faksu 022/ 572 97 06;


- Departament Dróg i Transportu Drogowego MT: nr faksu 022/ 630 12 70;
- Numer interwencyjny UKRAININTERAWTOSERWIS-u w Kijowie:
+38 044 2012082/ 264 80 62;
- Państwowy Departament Transportu Drogowego, Prospekt Peremogy, Kijów, fax: +38 044 461 50 78.

 

 

 

źródło: BOTM