IV edycja Akademickiego Turnieju TransEdu startuje 2 grudnia

IV edycja Akademickiego Turnieju TransEdu startuje 2 grudnia

Jednym z wyzwań stawianych branży TSL jest ocena absolwentów logistyki, jako kandydatów do pracy.

Jest to o tyle trudne, że mamy obecnie na rynku kilkadziesiąt tysięcy studentów i uczniów logistyki i niezaprzeczalnie nie każdy absolwent odnajdzie się tak dynamicznym środowisku. System Trans.eu w 2012 roku rozpoczął współpracę z uczelniami, by zbliżyć te oba środowiska. 2 grudnia nastąpi weryfikacja wiedzy i umiejętności adeptów popularnego kierunku.

- Jesteśmy dostawcami oprogramowania, więc nie przedstawiamy się jako eksperci z zakresu logistyki. Nie "sprzedajemy" nawet marketingowych opowieści o nas samych. Pytamy naszych klientów jakich pracowników poszukują i z tym założeniem prowadzimy dialog ze studentami - mówi Bogumił Paszkiewicz, manager projektu. W tym celu powstała też gra TransEdu, opierająca się na działaniu systemu Trans.eu. Na turniej składa się właśnie rozgrywka w systemie Trans oraz test wiedzy, z zakresu TSL. Najlepszym będziemy oferować m.in. płatne staże w firmach, z którymi program TransEdu współpracuje. - Z radością zaprosimy kolejne przedsiębiorstwa transportowe z kraju, chcące przyjąć na staż naszych studentów, by Ci, oprócz znajomości systemu Trans czy wiedzy o branży TSL, nabrali doświadczenia na prawdziwym polu walki. Chętnych zapraszamy do kontaktu- kontynuuje manager.

W pierwszym etapie gry, studenci wcielą się w rolę managerów, mających zapewnić swojej flocie pojazdów jak najlepszą stawkę za fracht, zwracając uwagę na popularne kierunki i sprawdzonych kontrahentów. Zdając sobie sprawę z faktu, że gra nie może być wyznacznikiem wiedzy i umiejętności wymaganych w TSL, organizatorzy turnieju, w kooperacji z firmami, instytucjami i szkołami, przygotowali test wiedzy, zawierający także pytania sprawdzające znajomość języka angielskiego.

Od 2 do 5 grudnia potrwają gry, podzielone na województwa. Przystąpić do niej może absolutnie każdy student logistyki, który choćby w domu, ściągnie aplikacje dostępną na stronie www.edu.trans.eu i zarejestruje się podając swoje imię i nazwisko, a w polu nazwa firmy szkołę do której uczęszcza. Następnie w dniu przeznaczonym dla danego województwa należy wpisać hasło dostępu do grupy, które zostanie opublikowane w.w. stronie.

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, pieniężne, certyfikaty oraz oferty staży.

Terminy rozgrywek:
02.12 Dla szkół i studentów z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Godzina 11:30- 12:30 lub 16:00- 17:00
03.12 Dla szkół i studentów z województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko- pomorskiego, podkarpackiego, opolskiego oraz mazowieckiego. Godzina 11:30- 12:30 lub 16:00- 17:00
04.12 Dla szkół i studentów z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz lubelskiego. Godzina 11:30- 12:30 lub 16:00-17:00
05.12 Grupa otwarta dla wszystkich województw. Godzina 11:30- 12:30 lub 16:00-17:00

Test wiedzy zostanie udostępniony 5 grudnia w okolicach godzin południowych. Aby rozwiązać test należy podać TransID otrzymany podczas rejestracji do TransEdu oraz hasło.

Więcej informacji: www.edu.trans.eu oraz na www.facebook.com/trans.edu.Polska


4trucks.pl / trans.eu