Stolik Inspekcyjny dla kierowców

Stolik Inspekcyjny dla kierowców

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 listopada 2014 roku od godziny 18:00 do 20:00 w części restauracyjnej
Stacji Paliw BP (137 km drogi krajowej A4 kierunek Jędrzychowice – Wrocław) odbędzie się dziesiąte spotkanie
w ramach „Stolika Inspekcyjnego”.


Tematem przewodnim spotkania będzie „Zakazy poruszania się pojazdów ciężarowych na terenie Polski
i UE oraz prawne aspekty rozliczania diet, delegacji i czasu pracy kierowców”. Spotkanie ma charakter otwarty.
Odpoczywający lub realizujący przerwę kierowcy, a także inne osoby będą mogły w sposób bezpośredni zadawać
pytania z w/w zakresu oraz zagadnień dotyczących:

- wykonywania transportu drogowego,
- przewozów na potrzeby własne,
- wątpliwości związanych ze zmianami przepisów socjalnych,
- bezpieczeństwa na drodze,
- rozliczania diet, delegacji oraz czasu pracy kierowców.

Na pytania uczestników w tym dniu odpowiadać będą Inspektorzy Transportu Drogowego
oraz Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.
Organizatorem spotkania jest Dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego.Serdecznie zapraszam!
Marek Szmigiel
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Wyszukiwarka

Informacje