TAROPAK z perspektywy regału

TAROPAK z perspektywy regału

Za nami TAROPAK. Jednym z tematów, które przewijały się przez niemal wszystkie intralogistyczne wydarzenia towarzyszące targom była kwestia bezpieczeństwa infrastruktury magazynowej.

Korzystamy z tej okazji, by przypomnieć o najważniejszych profilaktycznych wytycznych dotyczących regałów.

Zarówno prelekcje w ramach Forum Bezpieczeństwa w Magazynie, prezentacje rozwiązań w ramach In4Log, jak i brawurowe wyczyny operatorów podczas Sztaplar Show, nawiązywały do konieczności zapewnienia infrastruktury magazynowej pozwalającej na minimalizację ryzyka kolizji i usterek. Czasami dyskutowano o tym wprost. Innym razem inspiracją, by pomyśleć o tej kwestii, były pokazy urządzeń minimalizujących prawdopodobieństwo wypadków przy pracy lub, wręcz przeciwnie - wykorzystanie regałów jako tła dla ekstremalnych przejazdów wózków widłowych. Z każdego z tych wydarzeń można wyciągnąć cenną lekcję magazynowego bezpieczeństwa.

W zgodzie z normami
Na I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie wiele uwagi poświęcono działaniom prewencyjnym, kwestii odpowiedzialności za zaniedbania, zagadnieniu szkoleń operatorów oraz szeroko pojętym normatywnym aspektom bezpieczeństwa w intralogistyce. Warto w tym kontekście przypomnieć, jakim regulacjom podlegają regały magazynowe. Najważniejszym dokumentem opisującym wymagania dotyczące tego elementu wyposażenia jest norma PN-EN 15635 - "Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania". - Spis europejskich standardów dotyczących regałów to pozycja kompleksowo opisująca wytyczne co do każdego etapu pracy z systemami składowania. W normie opisano zasady, którymi powinni kierować się projektanci przestrzeni magazynowej, osoby odpowiedzialne za montaż i ewentualną rekonfigurację wyposażenia. Ze szczególną uwagą potraktowano jednak kwestie bezpiecznego użytkowania regałów oraz oceny ich uszkodzeń - mówi Paweł Włuka z STILL Polska. - Dokument powinien być używany każdorazowo w razie zmian organizacji składowania oraz okresowo, celem diagnozy stanu systemu regałowego - dodaje ekspert.

Innowacje w służbie bezpieczeństwa
Tegoroczne Innovations for Logistics poświęcone było przede wszystkim łączeniu elementów statycznych i automatycznych w celu realizacji założeń koncepcji lean management. Z perspektywy rozwiązań prezentowanych w ramach wydarzenia, trudno nie zauważyć, że jednym z najmodniejszych sposobów na poprawę bezpieczeństwa pracy jest automatyzacja najbardziej ryzykownych procesów intralogistycznych. - Istnieje szereg zróżnicowanych rozwiązań minimalizujących prawdopodobieństwo wypadków z udziałem systemów składowania. Na jednym z biegunów są systemy całkowitej automatyzacji. Na drugim - tradycyjne, montowane na regałach odboje - mówi Paweł Włuka. - Coraz popularniejsze są również półautomatyczne systemy prewencyjne. Dobrym przykładem jest STILL Optisafe, który dzięki wykorzystaniu pętli indukcyjnych, fotokomórek czy RFID pozwala ograniczyć prędkość jazdy kierowanego przez operatora wózka widłowego w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach: na końcu korytarza czy na trudnej nawierzchni - dodaje ekspert STILL Polska.

Uwaga na drobne uszkodzenia
Sztaplar Show, konkurs operatorów wózków widłowych, w którym liczy się przede wszystkim prędkość pokonania trasy oraz szybkość i precyzja wykonania zadań załadunku i rozładunku, rządzi się swoimi prawami. Przymyka się tu oko na część zasad bezpieczeństwa obowiązujących w każdym magazynie. Z dużym prawdopodobieństwem, w codziennej pracy brawurowa jazda rodem ze Sztaplar Show wiązałaby się ze zwiększeniem częstotliwości uszkodzeń systemów składowania, skutkując wykluczeniem regałów z dalszego użytkowania: Według normy PN-EN 15635, bezzwłocznie wymienić należy słupy regałowe z wgnieceniami na głębokość 5 mm na długości 1000 mm w płaszczyźnie równoległej do korytarza lub wgnieceniami na głębokość 3 mm na długości 1000 mm w płaszczyźnie prostopadłej do korytarza (pomiarów tych należy dokonywać osobno). W wypadku kratownicy ramy nośnej regału, naprawy wymagają przekraczające 10 mm odchylenia od linii prostej.

Profilaktyka w zakresie systemów składowania ma szczególne znaczenie - według skandynawskich badań, nawet nieznaczne uszkodzenie słupa może obniżyć nośność regału o 30-40%. Pozornie sprawne wyposażenie może więc zawalić się pod nominalnie dopuszczanym obciążaniem. Warto więc zachować szczególną ostrożność i meldować osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo magazynu o wszelkich, nawet najdrobniejszych kolizjach.


4trucks.pl / STILL

Wyszukiwarka

Informacje