Stolik Inspekcyjny ITD

Stolik Inspekcyjny ITD

W dniu 28 maja 2014 roku od godziny 12:00 na parkingu MOP Krajków (163 km drogi krajowej A4 kierunek Wrocław - Opole) odbędzie się siódme spotkanie pod hasłem: Stolik Inspekcyjny.

Tematem przewodnim spotkania będzie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Spotkanie ma charakter otwarty.

Odpoczywający lub realizujący przerwę kierowcy, a także inne osoby będą mogły w sposób bezpośredni zadawać pytania dotyczące zagadnień związanych z:
- wykonywaniem transportu drogowego,
- wykonywaniem przewozów na potrzeby własne,
- czasem pracy kierowców,
- zabezpieczeniem ładunków,
- bezpieczeństwa na drodze

Podczas spotkania przewidziane są również liczne prelekcje i pokazy praktyczne z wykorzystaniem urządzeń wpływających na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Dla uczestników spotkania przygotowano w tym zakresie:
- pokaz zabezpieczenia ładunku z wykorzystaniem profesjonalnych środków mocujących,
- możliwość odbycia jazdy symulatorem pojazdu ciężarowego ze zwróceniem szczególnej uwagi na ekonomiczne
aspekty prowadzenia,
- profesjonalny pokaz obsługi urządzenia pomiarowo-kontrolnego z użyciem symulatora tachografu cyfrowego,
- pokaz wpływu alkoholu na percepcję kierowcy z wykorzystaniem alkogogli,
- pokaz wpływu pasów bezpieczeństwa i sił działających na kierowcę z wykorzystaniem symulatora zderzeń,
- pokaz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Organizatorem spotkania jest Dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego.